TBB DELEGELERi NASIL BİR BAŞKAN İSTİYOR?

~ 06.05.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

 Yeni Yaklaşımlar olarak TBB delegeleri arasında yaptığımız anketten delegelerin;

Herkesi kucaklayan, mesleğin ekonomik sorunlarına, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına öncelik veren, meslekte değişim yaratacak ve bunları hayata geçirecek yetenekte bir başkan istedikleri sonucu çıktı.

Bölge Delegelerine yöneltilen;

TBB.ne seçilecek başkanda aranan özellik ve ilk projesinin ne olmasını istersiniz? şeklinde ki soruya verilen cevaplarda ortak özellik bunu göstermektedir. Toplam 447 delegeyi temsil ettiğine inandığımız bu cevap, delegelerin ortak görüşü olarak kabul edilebilir.

Yaşadığımız süreçte, ayrımcılığı dışlayan, herkese karşı aynı duruşu sergileyen ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesine öncelik veren bir başkan tercih ediliyor.

Savunma mesleğinin geldiği son nokta, yakın zamanda 150 ye çıkması muhtemel Hukuk Fakültesi sayısı, mesleğin itibarsızlaştırılması, etkinliğinin ortadan kaldırılması ve avukatların ekonomik sorunların kıskacına bırakılması karşısında; avukatlıkta yeni bir imaj ve değişim yaratılması isteği, tabanı temsil eden delegelerin talebi olarak kabul edilmesi gereken bir sonuç olarak anketin tespitlerini oluşturmaktadır.

İşte anketin bu konudaki sayısal sonuçları:

  

TBB Başkanında Aradığınız En Önemli Özellik Nedir?

 

- Siyasi duruşu ve yapısı net olan birisi, :%10

- Herkesi kucaklayacak anlayışta olması , :%36

- Mesleği temsil edecek yetenekte olması, :%36

- Mesleğin ekonomik sorunlarına öncelik veren, :% 8

- Hukuk kurumları ile iletişimi kuracak özellikte, :%10

 

Seçilecek TBB Başkanının İlk Projesinin Ne Olmasını İstersiniz?

 

- Avukatlıkta yeni imaj yaratılması, :%21

- Avukatlık ortak kültür yaratılması, :% 3

- Mesleğin ekonomik sorunlarının çözümü, :%24

- Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına öncelik, :%35

- Ülkenin geleceği hakkında kamuoyu yaratma ve aydınlatma :%17

Hits: 13318