Bilgi Bankası

TC. ANAYASALARI

AVUKATLIK HUKUKU

 • AVUKATLIK KANUNU VE YÖNETMELİKLER
 • AVUKATLIK MESLEK KURALLARI
 • REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARLARI
 • YARGI HARÇLARI
 • AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (29.12.2012)
 • TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFELERİ (01.01.2013-31.12.2013)
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
 • 2012 YILI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
 • HUKUK SÖZLÜĞÜ
 • CMK ÜCRET TARİFESİ (2012)
 • CMK ÜCRET TARİFESİ (2011)
 • Avukatlık sınavını kaldıran Yasayı iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

 • AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ METNİ
 • 1. PROTOKOL
 • 4. PROTOKOL
 • 6. PROTOKOL
 • 7. PROTOKOL
 • 12. PROTOKOL
 • 13. PROTOKOL

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 

 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İÇTİHAT 

 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 • YARGITAY KARARLARI
 • DANIŞTAY KARARLARI
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI 

E-DEVLET

 • E-DEVLET KAPISI

SEÇİM HUKUKU 

 • 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU
 • 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
 • 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU
 • 2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN