TBB Delegelerinin Yarıdan Çoğu Kararını Vermiş...

~ 12.04.2013, Yeni Yaklaşımlar ~
Yeni Yaklaşımlar olarak, 50 TBB Delegesi ile yaptığımız ilk anketin sonuçları belli oldu.
 
Yedi bölge esasına göre yaptığımız ankette, her bölgeden delege sayısının en az %10’u ile görüşme yapılmış ve tüm yurt sathında dengeli bir dağılımla sonuç elde etmek amaçlanmıştır.
 
Anketin en belirgin sonuçlarından biri;“Şu Anda Oy Kullanacak Olsanız Tercihiniz Ne Olurdu?” Sorusuna verilen cevapta; Bir adayda karar kılanlar her ne kadar %40 olarak gözükse de, Ankette, Ankara delegelerinin dikkate alınmaması ve %10 luk bölümün ise Baro kararına göre oy kullanacağım tercihi dikkate alındığında; %60 lık bir bölüme yakını kararlı, %40 lık bölümü ise kararsız olarak kabul edilmelidir.
 
Yeni Yaklaşımlar olarak TBB seçim süresince bu çalışmanın sonuçlarını yayımlamayı sürdüreceğiz.
Ankette sorulan yedi sorudan ilkinin sonuçlar şöyledir.
 
Şu Anda Oy Kullanacak Olsanız Tercihiniz Ne Olurdu?
1-Mevcut adaylardan birisinde karar kıldım, : %40
2-Henüz kararınız kesinleşmedi ise;
a-Kurultayda karar vereceğim , : %20
b-Baro kararına göre oy kullanacağım, : %10
c-Önümüzdeki süreçte karar vereceğim, : %30
 
 

ANKET METODU VE TEŞEKKÜR

Mevcut TBB delege sayısının 447 olduğu dikkate alınarak 20 Mart- 6 Nisan 2013 tarihleri arasında anket çalışması yapılmıştır. Erkek/Kadın oranı göz önünde tutulmuş ve yedi coğrafi bölgenin delege sayısı dikkate alınarak anketörler tespit edilmiştir. Bölgelerde bulunan illerin seçiminde, sınırdaşlık ve özellikleri dikkate alınmıştır. Küçük iller de sadece bir delege ile görüşme yapılmış ve gizliliğe azami ölçüde dikkat edilmiştir. Katılımcılar örnekleme olarak seçilmiş ve Ankara delegeleri ankette dikkate alınmamıştır. Ankette 7’si kadın olmak üzere 50 delege ile görüşülmüştür.

Bölgelerde: Marmara (140) :15, İç Anadolu (87) :10, Ege (51) :5, Karadeniz (54) :5, Güneydoğu Anadolu (29) :5 Akdeniz (43) :5, Doğu Anadolu (43) :5 olmak üzere, toplam 50 delege ile görüşme yapılmıştır. Yedi maddelik “ANKET” sonuçları, Yeni Yaklaşımlar sitesinde aralıklarla yayımlanacaktır.

Ankete katılan delege arkadaşlara anlayışlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Anketin bu konuda ilk olma özelliği taşıması ve elde edilen sonuçların tüm meslektaşlarımızla paylaşılması bizleri ayrıca mutlu edecektir.

 

Hits: 13759