İstanbul Barosu Delegelerinin Bir Kısmından Çağrı: BİRLEŞMELİYİZ

~ 02.04.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

İstanbul Barosu delegelerinden bir kısmı, İstanbul Baro Başkanına ve tüm delegelere bir çağrı yaparak adayların sayısının bire indirilmesini talep ettiler.

Açıklamada 'Genel Kurulda, TBB Başkanı ve organlarının, özlenen nitelikte oluşturulması için; önümüzdeki sürecin gereklerine uygun nitelikte; Cumhuriyet devrimine, demokrasiye, aydınlanma felsefesine, hukukun üstünlüğüne, bağımsız yargıya ve avukatlığa sahip çıkacak, donanımlı, dinamik bir Başkan ile birikimli ve deneyimli kadrolardan oluşan organları seçmek hepimizin sorumluluğundadır.' Deniliyor.

Çağrı metni ve imzacılar aşağıdadır.


 

ÇAĞRI VE DUYURU

 
Biz aşağıda imzası bulunan İstanbul Barosu delegeleri, Mayıs ayı sonunda toplanacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda;
-Cumhuriyetin değerleri yıpratılırken gerekli tepkiyi göstermeyen,
-Yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına sahip çıkamayan,
-Avukatlık/savunma itibarsızlaştırılırken, yok sayılırken, olup bitenlere duyarsız kalan,
-Ve her koşulda ‘’sessiz kalmayı ‘’ marifetmiş gibi sunan,
Mevcut yönetim anlayışını değiştirmenin bir yurtseverlik borcu ve hukukçu namusu olduğuna inanmaktayız.
Kaldı ki, İstanbul Barosu delegelerinin ilk toplantısında, TBB nin mevcut yönetim anlayışının değiştirilmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Ancak TBB Başkanlığı için, mevcut anlayışa karşı, birden çok aday ortaya çıkmış bulunmaktadır. Seçime birden çok adayla girmek, değişmesi gerektiğine inandığımız mevcut yönetim anlayışına hizmet etmek anlamındadır.
Bu nedenle, TBB seçiminde, tek aday etrafında bütünleşmeyi sağlamak bakımından, değerli Baro Başkanımıza özel bir sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Aynı sorumluluk tüm delegelerin vicdani bir görevidir.
Önümüzde, zor ve çetin bir süreç bulunuyor.
Genel Kurulda, TBB Başkanı ve organlarının, özlenen nitelikte oluşturulması için; önümüzdeki sürecin gereklerine uygun nitelikte; Cumhuriyet devrimine, demokrasiye, aydınlanma felsefesine, hukukun üstünlüğüne, bağımsız yargıya ve avukatlığa sahip çıkacak, donanımlı, dinamik bir Başkan ile birikimli ve deneyimli kadrolardan oluşan organları seçmek hepimizin sorumluluğundadır.
Biz aşağıda imzası bulunanlar, kısa süre içerisinde, tek aday etrafında buluşmayı sağlayacak bir sonuca ulaşılmadığı taktirde;
Sürece müdahil olacağımızı,
Tercihlerimizi Ülkeye ve Cumhuriyete karşı sorumluluğumuzun gereklerine göre yapacağımızı,
TBB organlarına, nitelikleri, içinde bulunduğumuz sürece ve taleplerimize uygun bir kadronun seçilmesi için çalışacağımızı,
Delege arkadaşlarımıza ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Rona Aybay
Önay Alpago
Nida Açıkalın
Turgay Barut
Erdal Büyükkaya
Veysel Divanoğlu
Şahin EROL
Fazıl Kangaloğlu
Şeref Kısacık
Fahri Kumkumoğlu
Ahmet Rüstem Sanay
Reis Şimşek
Necati Tarakçı
Başar YALTI

Hits: 13835