İSTANBUL BAROSU YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER

~ 19.04.2010, Yeni Yaklaşımlar ~

HEMEN YAPILABİLECEKLER

 

01 ) Baro Başkanı, başkanlığı süresince kendi işleri için duruşmalara girmemeli, adliyelerde iş takibi yapmamalıdır. Baro Başkanına talep ederse, huzur hakkı ödenmelidir.

02 ) Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri,  bir plan ve işbölümü çerçevesinde adliye koridorlarını ve avukatlık bürolarını ziyaret etmelidir. Avukatların sorun, dilek ve önerilerini dinlemeli, not etmeli ve kendilerine talepleriyle ilgili olarak yapılan çalışmaların sonucu bildirilmelidir. Baro Web Sitesine ve Baro odalarına avukatlar için talep ve öneri formu konulmalı, bu şekilde sağlanan geri dönüşler doğrultusunda mümkün olan düzenlemeler yapılmalıdır.

03 ) Baro yönetimi, yönetimde saydamlık ve katılımcılık anlayışına uygun olarak yürütülmelidir.

Bu çerçevede:

a) Yönetim kurulu gündemi önceden Baro sitesinde ilan edilmelidir.

b) Yönetim kurulu toplantılarının ilk 15 dakikası herkese açık olmalıdır.

c) Yönetim kurulunda alınan kararlar Baro sitesinde yayınlanmalıdır.

d) Baro adına alınan önemli kararlara avukatların katılımı sağlanmalıdır. Örneğin baro tarafından verilen ödüllerde, ödül verilecekleri belirlemek ya da belirlenen adaylar arasından seçim yapmak için avukatların görüşüne başvurulmalı (sms, e-posta vb yollarla) kararlar daha sonra açıklanmalıdır.

e) Baro bütçesi ve aylık gelir gider tabloları Baro sitesinde herkesin incelemesine sunulmalıdır.

f) Önemli alımlar için yapılan ihalelerde açıklık ve saydamlık sağlanmalıdır.

g) Belli konularda, belli sürelerle, elektronik anketler düzenlenmeli, elektronik referanduma başvurulmalı, bu amaçla teknolojinin tüm olanakları kullanılmalıdır.

04 ) Baro internet sitesinde her sabah bir basın özeti hazırlanarak, avukatların hizmetine sunulmalıdır.

05 ) Baro, dar bir kulvara, dar bir anlayışa hapsedilmekten kurtarılmalıdır. Baro, her türlü hukuksuzlukla mücadele eden bir görüntü ve işleve kavuşturulmalıdır. Toplumun duyarlı olduğu, kamuoyuna mal olmuş tüm dava ve olaylar titizlikle izlenmeli ve bu olay ve davaları Baro adına takip eden komisyonlar oluşturulmalı, hazırlanacak raporlar kamuoyuna açıklanmalıdır.

06 ) Baro Başkanı,  konusu ve konuşmacılarının kim olduğunu bilmediği TV programlarına çıkmamalıdır. TV programlarına daha az sıklıkta katılmalı ve seçici olmalıdır.  Baro Başkanı ya da Baro adına konuşanlar sadece siyasal konuları değil, avukatların sorunlarını, yargının sorunlarının görünmeyen yüzünü kamuoyuna tanıtmalı ve gündeme getirmelidirler.

07 ) Baro web sitesi tamamen yenilenip kullanışlı bir formata geçilmeli, albenili ve işlevsel hale getirilmelidir. Bunun için öncelikle ödüllü bir yarışma düzenlenmeli, beğenilen projenin yapımı / gerçekleştirilmesi için gerekirse ihale açılmalıdır.

 

08 ) Yetkin kişilerden seçilmiş uzmanlardan oluşan Baro Bilim Kurulu kurulmalıdır.

09 ) Baro dergisi sayı ve konu olarak çeşitlendirilmeli, özellikle felsefe konusunda ayrı bir dergi çıkartılmalıdır. Yabancı ülke barolarıyla işbirliği yapılarak yabancı baro yayınlarından tercümeler yapılmalıdır.

10 ) Hukuk Sorunlarını Araştırma ve Çözüm Merkezi kurulmalıdır.

11 ) Baro Bilgi Bankası kurulmalı ve avukatlara ücretsiz hizmet vermelidir.

12 ) Yabancı dil ve mesleki eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli, ücretsiz, etkin kurs ve seminerler düzenlenmelidir.

13 ) Baroda ücretli çalışan avukatların, belli bir grubun iç çalışmalarına katılması, grup içi çekişmelerde taraf olması ve hele hele oy kullanmaları etik olarak son derecede yanlış olup, bu durumun önüne derhal geçilmelidir.

14) Yargılama sırasında yaşanan sorunlar ve oluşan önyargılar bakımından hakim ve savcılarla düzenli yemekli toplantılar yapılarak Avukat, Yargıç ve Savcı ilişkileri düzenlenmelidir. Böylece örneğin, duruşmaların hep aynı saate verilmesi yerine makul aralıklarla verilmesi, hakim, savcı ve diğer adliye personelinin mesai saatlerine uymalarının sağlanması gibi sorunlar daha kolay bir şekilde çözümlenebilecektir.

EN KISA SÜREDE ÇALIŞMALARINA BAŞLANABİLECEK İŞLER

15 ) Yılan hikayesine dönen ‘Baro Binası’ sorunu en kısa sürede açıklığa kavuşturulmalıdır.

16 ) En kısa sürede 3 bölgede, 3 adet lokal yeri ve otel kiralanıp / inşa edilip,  avukata yakışır bir konfora, düzene sahip olarak hizmete açılmalıdır.

17 ) Şık, ferah ve donanımlı en az 3 adet baro konferans salonu yapılmalıdır. (300 – 500 – 1,000 kişilik).

18 ) Baro binasında kiracı olarak bulunan avukatlar tahliye edilmelidir. Baro komisyon ve merkezleri için daha uygun çalışma ortamları yaratılmalıdır.

19 ) Hukuk müzesi kurulmalıdır.

20 ) Üç büyük adliye yanında, üç adet, ortak sekreter ve kullanıcı alanları olan, bağımsız odalara sahip,  başlangıçta 300 avukata yetecek,  ortak Avukat Büroları kurulmalı, bu sayı zaman içerisinde 1,000 kişilik kapasiteye çıkartılmalıdır. (Bu öneri projelendirilmiş olup, avukatlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayacak olan ‘nöbetçi avukatlık’ projesine entegre olarak planlanmıştır.)

21) Üç büyük adliye arasında ücretli servis hizmeti sağlanmalıdır

 

22 ) Baro Meclisi,  bir grubun meclisi olmaktan çıkartılmalı,  seçime katılan grupların aldıkları oy oranında temsil edilecekleri 300 kişiden oluşan bir yapıya kavuşturulmalıdır. (Yönerge ivedilikle hazırlanarak ilk Baro Genel Kurulu’na sunulmalıdır. Önerinin projesi hazırdır.)

23 ) Staj eğitimi gözden geçirilmeli, bu eğitimde, yetkin ve yeterli avukat ve öğretim görevlilerinin ders ve eğitim vermesi sağlanmalıdır. Hukuk Fakültelerinde okutulan ders konuları staj eğitiminde tekrarlanmamalı, dersler akademik olmaktan çok avukatlık mesleğinin yürütülmesine dönük, uygulamalı olarak verilmeli, stajyerlerin doğrudan avukat olarak yetişmeleri sağlanmalıdır.

 

24 ) En kısa sürede eğitimli kütüphanecilerin çalıştırıldığı modern bir baro kütüphanesi kurulmalıdır.  (Başlangıç için en az 20.000 kitap sunulmalıdır.)

25 ) Barolar arası ve adliyeler arası ‘nöbetçi avukatlık’ sistemi kurulmalıdır. (Projesi hazırdır. Ortak avukat büroları kapsamında düşünülen sistemin, İstanbul içi ve barolar arasında uygulanması için diğer barolarla işbirliği yapılmalıdır.)

26 ) Baro bürokrasiden bir an önce kurtarılmalıdır. Baro Başkanı zamanını imza atmakla geçirmemelidir. Baro üç temsilcilik halinde örgütlenmeli, buralarda kurulacak temsilcilikler, gölge barolar gibi çalışmalıdır. Hizmetler her bölgede eşit olarak sağlanmalıdır.

27 ) Yasal sınırın üzerinde baro aidatı alınmamalıdır. Avukatlığa yeni başlayanlardan, ilk yıl baro aidatı alınmamalıdır. (Yasal çalışma yapılmalıdır.)

28 ) Yapımı süren adliyelerde avukatlara ayrılan yerlerle ilgili çalışma yapılmalı, baro odalarının yeterliliği, bina içi dağılımları, teknik olanakları ve otopark alanları için yeterli tahsislerin yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, yetersizlikler giderilmelidir. Bu amaçla avukatların her türlü ihtiyacı dikkate alınarak Barokart sistemi kurulmalıdır. ( Örneğin, bütün avukatlar için önem taşıyan WC kapılarının barokart ile açılabilmesi sağlanmalıdır.) Ankara Barosu örneği incelenmeli ve geliştirilmelidir.

29) Adliye veya baro binası yakınında veya belirlenecek başka merkezi bölgelerde avukatların çocukları için gündüz bakımevi kurulmalıdır.

30 ) İstanbul Barosunun saygınlığına ve tarihine yaraşır, iki yılda bir yapılan, birkaç kategoride bir hukuk ödülü yarışması düzenlenmeli, bu ödülün uluslar arası niteliğe dönüşmesi sağlanmalıdır.

31 ) Baronun, avukatlara ve ailelerine yönelik; sanat, edebiyat, müzik, eğlence, söyleşi, konser, konferans, gezi vb. etkinlikleri içeren bir etkinlik takvimi oluşturularak önceden duyurulmalı, avukatlar arasında sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlanmalıdır.

MEVZUATTA DÜZENLEME GEREKTİREN ÇALIŞMALAR

 

32 ) Avukatlığın geleceği bakımından bir arama konferansı düzenlenmeli, avukatlıkta ihtisaslaşma konusu araştırılmalı ve somut öneri haline getirilerek yasalaşması sağlanmalıdır.

33 ) Meslek kuralları konusunda öneri hazırlayacak bir komisyon hemen kurularak, meslek kuralları gözden geçirilmeli, eskiyen kurallar ayıklanmalı, hazırlanan öneri Türkiye Barolar Birliği’ne sunulmalıdır.

 

34 ) Avukatlık Yasasını gözden geçiren bir komisyon kurulmalı, aksaklıklar saptanmalı, öneriler Baro Meclisinde tartışılarak son şekli verilmeli, hazırlanan öneri Türkiye Barolar Birliği’ne sunularak yasalaşması için çalışılmalıdır.

 

35 ) Avukatlık sınavı derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda diğer barolar ve Türkiye Barolar Birliği ile temasa geçilerek uygulamada birlik sağlanmalıdır.

36 ) Avukatlara iş alanı yaratacak çözüm önerileri geliştirilmeli, yasalaşması için çalışılmalıdır. Avukatlık Yasası 35/A maddesine işlerlik kazandırılmalıdır. Arabuluculuk Yasa tasarısının gerekçelerini ortadan kaldıracak çalışma yapılmalıdır.

37 ) Avukat yanında çalışan avukatlar, “işçi avukatlar” sorununa el atılmalı, bu şekilde çalışan avukatların çalışma koşullarının denetlenmesini sağlayacak bir birim oluşturulmalıdır.

38 ) Avukatlara belli konularda noter görevi verilmesini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. (Örneğin vekalet düzenleme konusunda.)

39 ) Avukatların, Yargıtay ve Danıştay Dairelerinde en azından bir üye ile temsilini sağlayacak önerinin yasalaşması için çalışma yapılmalıdır. (Projesi hazırdır)

40 ) Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, hukuk eğitiminde asgari bir standardın tüm hukuk fakültelerinde sağlanması için gerekli girişimler yapılmalıdır. Belirlenen standartlara uygun eğitim yapmayan fakülte mezunları Baroya kabul edilmemelidir.

41 ) Avukatlık Akademisinin kurulması için proje geliştirilmeli, buna bağlı olarak avukatlıkta uzmanlaşma konusunda çalışma yapılmalıdır.

42 ) Avukatlık ücreti resmi şekilde ödenecek hale getirilmelidir.  Ücretlerin bir bölümünün toplanacağı bir havuz sistemi kurulmalı, havuzda toplanacak paranın avukatların sosyal güvenlik ihtiyaçları için kullanılması ya da dağıtılmasının nasıl olacağı planlanmalıdır.

43 ) Disiplin Kurulları, mahkeme niteliğine kavuşturulmalı, İstanbul, Ankara, İzmir’de birden çok kurul kurulabilmesi sağlanmalıdır.

 

44 ) Zorunlu müdafii olarak görevlendirilecek avukatların düzenli aralıklarla ve sürekli eğitimleri sağlanmalıdır. Bu görevi üstlenen avukatların ücretleri asgari avukatlık ücreti düzeyine kavuşturulmalı, zorunlu giderleri ayrıca ödenmelidir. Sistem gerçekçi bir yaklaşımla bütün boyutlarıyla ele alınarak yeniden düzenlenmeli ve etkin bir hak arama yolu olarak işlerliğe kavuşturulması sağlanmalıdır. Hak ihlaline göz yuman ve görevlerini gerektiği gibi yerine getirmeyen avukatların denetimini sağlayacak bir yöntem geliştirilerek uygulamaya konulmalıdır.

45 ) KDV nin kaldırılması ya da oranının düşürülmesi yanında, halen TBMM bulunan KDV sorumluluğunun, ücretin tahsilatından sonra başlamasını öngören teklifin bir an önce yasalaşması için çalışılmalıdır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA YAPILABİLECEKLER

46 ) Anayasa değişikliklerinin içerdiği tuzaklar konusunda, gecikmeksizin,  uzmanlardan oluşan bir komisyon kurularak somut, halkı aydınlatıcı, açıklamalı broşürler hazırlanmalı, hazırlanan broşürlerin, avukatlar tarafından kentin önemli merkezlerinde dağıtımı sağlanmalıdır.

47 ) Bu amaçla öncelikle avukatları bilgilendirecek toplantılar yapılmalıdır. Örneğin, TBMM tarafından seçilecek avukat üyenin, neden Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu tarafından değil, baro başkanları tarafından belirlenmesinin öngörüldüğü anlatılmalıdır.

48 ) Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içinde, bu konuda ortak hareket edebilecek baro sayısının kaç tane olduğu yönünde araştırma ve çalışma yapılmalı, en az 60 baronun ortak hareket etmesi mutlaka sağlanmalıdır.

49 ) Yapılması önerilen değişikliklere sadece karşı çıkmak değil, çözüm önerisinin ne olması gerektiği de gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.

50 ) Gerek Anayasa Mahkemesi gerekse HSYK üyeliğine atanacak avukat sayısının artırılması için çalışılmalıdır. Buralara seçilmesi öngörülen hukukçu olmayan üyeler yerine, avukatların atanması için değişiklik yapılması konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

51 ) Anayasa değişikliklerinin mevcut haliyle referanduma sunulması olasılığına karşı, şimdiden diğer meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile iletişim içinde olunarak ortak karşı tutum belirlenmelidir. Baro bu konuda öncülük üstlenmelidir.

HUKUKSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

52) Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması, bütün yargılamaların doğal yargıç ilkesine uygun olarak kurulmuş mahkemelerde yapılması için derhal bir kampanya başlatılmalıdır.

53 ) Cezaevi içine veya yakınına kurulmuş mahkemelerdeki yargılamalara derhal son verilmesi için kampanya yürütülmelidir.

54 ) Baro tarafından gazetelere verilen ilanlara konu 50 maddelik bildiri gözden geçirilerek broşür haline getirilip, diğer barolara ve halka dağıtılması sağlanmalıdır.

55 ) Silahların eşitliği ilkesinin, öncelikle kovuşturma aşamasında tam olarak kullanılmasının sağlanmasına çalışılmalı, mahkeme ve yargıçların bu konudaki duyarsızlıklarının giderilmesi için girişimlerde bulunulmalıdır. Bunun yanında, soruşturma aşamasından itibaren bu hakkın kullanılmasını sağlayacak yasal değişiklikler için çalışmalar başlatılmalıdır.

 

56 ) Adli kolluğun faaliyete geçmesi için gerekenler bira an önce yapılmalıdır.

57 ) Yolsuzluklarla etkin mücadele için Baro bir birim kurarak kamuoyuna açıklamalı, halkın başvuruları değerlendirilerek gerekli davalar açılmalıdır.

58 ) Uygulamalarıyla; hukuksuzluğa, yasalara aykırılığa ve insan hakları ihlallerine göz yumduğu, duyarsız davrandığı açıkça saptanan yargıç ve savcıların ilgili birimlere şikayeti sağlanmalı ve Baroya avukat olarak kabul edilmeyecekleri kamuoyuna açıklanmalıdır.

59 ) İcra ve iflas sistemi tümüyle gözden geçirilerek, gerek çalışanlar, gerekse avukatlar bakımından insanlık onuruna aykırı hale gelen icra müdürlüklerinin fiziki mekan, işleyiş ve işlemlerin yürütülmesi koşulları için yeni çözümler üretilerek hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

60 ) Adil, hızlı ve etkin bir yargılama için, hukuk yargılamasında; yargıçları değil, davanın taraflarını (avukatları) etkin hale getirecek ana ilkenin ve buna bağlı diğer uygulamaların yasalaşması için, usul yasalarının TBMM de olduğu bu süreçte gereken çalışmalar gecikmeden yapılmalıdır. (Yargıçlar, hakim konumundan, hakem konumuna geçmelidir.)

61 ) Diğer meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile iletişim içinde olunmalı, hukukun üstünlüğü ve diğer anayasal görevler konusunda işbirliği yolları aranmalı, ortak eylem ve çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Hits: 19594