KONYA BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKTAY UNKUR'UN İSTİFA DİLEKÇESİ

~ 26.02.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

BARO BAŞKANLIĞI’NA
KONYA

‘’Rutinden beslenmez insan. Herkesin birbirine benzediği ortamlardan sanat çıkmaz. Edebiyat çıkmaz. Felsefe çıkmaz. Yaratıcılık çıkmaz. Aynılık, sadece kendini doğurur, tek bir sesin yankılarıyla geçer zaman. Bir toplum benzerlikten, monotonluktan, tekrarlardan değil; sentezlerden, yeniliklerden, dinamik ve demokratik bir ritimden beslenir. Elif ŞAFAK’’

Öncelikle, yakın zamanda Eskişehir Adliyesinde meydana gelen olaya ilişkin olarak HSYK’nın açıklama ve tutumuna karşı Baro Başkanlığımızca yapılan yazılı açıklamalarda ve yine İstanbul Baro Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında yürütülen (haklı olsunlar veya olmasınlar, kaldı ki şahsen, yargıya müdahaleninin hiçbir şeklini onaylamadığım halde) soruşturmaya ‘İhbar Eden’ sıfatı ile müdahil olan, mesleki dayanışma adına kötü bir duruş sergilediğini düşündüğüm Sayın Baro Başkanlığımızın görüş ve düşüncelerine katılmamın mümkün olmadığını belirtmek isterim. Seçilmiş ve iradeleri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin fikirlerini almayı bırakın haberleri dahi olmadan birtakım yazışmaların yapılmasını ve bazı tartışmalara daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde taraflı müdahil olunmasını tek sesli, tek renkli ve anti-demokratik buluyorum.

Köklü mazisi ve geleneği olan Konya Barosu”nun kamuoyunda ve özellikle hukuk camiasında, genel kabule göre de hiç hoş karşılanmayan “İHBARCI-İSPİYONCU” şekilde anılması oldukça itibar zedeleyicidir. Kaldı ki sözkonusu olayın ihbar edenlerinden olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.04.2012 tarihli suç duyurusundan bile önce yani 09.04.2012 tarihinde harekete geçen ve ihbar eden Konya Barosu Başkanlığının bu tutumu, savunma mesleğinin ruhunu ve mesleki dayanışmayı nasıl hiçe saydığının çarpıcı bir örneğidir.

Kaldı ki Sayın Baro Başkanlığımızın son günlerde bu konuya ilişkin yaptığı açıklamaları, muhbir sıfatı ile müdahil olunmadığı ve olunamayacağı yönündeki beyanları bu şekilde anılmanın kendileri tarafından da olumsuz karşılandığı manası taşımaktadır. Ancak savcılık iddianamesi ve bakanlık yazışmaları bu durumun tamda böyle olmadığını göstermektedir. (ekli)

Mesleki sorunların çığ gibi büyüdüğü günlerde enerjimizi, taraflı kısır siyasi çekişmelere değil sorunların çözümüne odaklamanın daha yararlı olacağı düşüncesindeyim.

2006 yılı Ekim ayından beri aralıksız sürdürdüğüm onurlu Konya Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğini, mesleki duruş ve dayanışma adına ciddi kayıpların yaşandığı bir dönemde sürdürmemin faydalı olamayacağı düşüncesiyle üzülerek bırakmak durumundayım. Meslek onuru ve duruşu adına desteklerini esirgemeyerek beni seçen saygıdeğer meslektaşlarımın, her türlü politik mülahazadan tamamen uzak bu tavrımı anlayışla karşılayacaklarına inancım tamdır.

Konya Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifamı saygılarımla arz ederim. 21.02.2013
Av. Oktay UNKUR
Konya Barosu
Sicil No:1661

Hits: 13246