2023 YILI 5 NİSAN?DA BİRAZ ÖZELEŞTİRİ YA DA BİLANÇO?

~ 04.04.2023, Av. İ. Güneş GÜRSELER ~

Geçen bir yılda:

-          Baro örgütlenme modelinin yönetemez hale geldiğini göz ardı etmeyi ısrarla sürdürdük ve dayatılan modelin yürürlüğe girmesi ile yönetememenin daha da sorunlu boyutlara ulaşmasını seyrederek, günlük işlerle yetindik

-          Yeni Avukatlık Yasası korkumuzun yarattığı edilgenliğimizin, yasamızın katılımımız aranmadan kenarından köşesinden değiştirilmesinin yolunu açtığını, sistematiğinin bozulduğunu önemsemez olduk, son örnek de mesleğe başlayan avukatların ilk 5 yılda baro keseneği ödememelerinin yasalaşması ile gerçekleşti,

-          Mesleğimizin sorunlarını mesleğe yeni başlayanların ekonomik sorunlarına indirgedik,

-          Ceza avukatlığının, CUMUK avukatlığına dönüşmesini destekledik,

-          Başsağlığı mesajlarının avukat intiharlarını durduramadığını anlamadık,

-          Müvekkillerimizle ya da karşı tarafla ilişkilerimizi bize saldırabilecekleri düzeye indirdik,

-          Günün gereksinimlerini karşılamayan meslek kurallarımızı, reklam yönetmeliğimizi ve diğer yönetmelikleri değiştirme cesaretini gösteremedik,

-          Meslektaşlar olarak yasamızın yüklediği görevleri, meslek kurallarımızı unuttuk,

-          Birbirimizle rekabeti kırıcı boyutlara çıkardık,

-          İş temini yasağını hiçe sayarak, iş sahiplerine ulaşıp, yargılama gideri almadan, sonuç garantisi de vererek vekâlet alındığı, köy kahvehanelerinde bu amaçla toplantılar düzenlendiği ayyuka çıktı, umursamadık, 

-          Giyim kuşamımıza, yazıp konuştuklarımıza dikkat etmez olduk,

-          Tabelalarımız bina yüzeylerini kapsar oldu,

-          “Avukat” yerine, danışman, danışmanlık, hukuk bürosu yazmayı daha sever olduk,

-          Reklam yasağı kuralı kağıt üzerinde kaldı,

-          Müvekkil ile özdeşleşerek adına demeç verme, basın açıklaması yapma olağan davranış oldu,

-          Sosyal medyayı mesleğimize yakışmayan içerikte kullanma alışkanlığı kazandık,

-          Barolarımız da bütün bunları,  gençleşerek hızla artan üye sayısının ve de 2 yıl da bir yapılan seçimin baskı ve endişesi altında ne yazık ki izlemekle yetinir oldu.

           2024 yılı 5 Nisan’da aynı listeyi tekrarlamama ümit ve dileği ile…2.4.2023

Av. İ. Güneş GÜRSELER | Tüm Yazıları
Hits: 6563