"Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları"

 

Değerli yurttaşlarım; özellikle son yıllarda, birey ve toplum vicdanında hukuk devletine,  adalete ve âdil yargılamaya ilişkin inancın her geçen gün biraz daha zedelendiği olağanüstü dönemlerden geçiyoruz.

 

Yargı Sistemimizin içinde bulunduğu durumun, ne hukukçuların, ne bireyin ne de toplumun adalet arayışına artık cevap veremediği ve hukuk devletine, adalete ve demokratik bir yargı sistemine inancın yeniden yeşertilmesi için artık sesimizi daha çok yükseltmeye, hep birlikte düşünmeye, yazmaya,  tartışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz.

 

Bu itibarla; İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu bir ilki gerçekleştirerek,  #Düşünüyoruz #Yazıyoruz #Tartışıyoruz mottosuyla, "Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları" başlıklı makale yarışması düzenliyor.

 

Yarışmanın konusu "Türk Yargı Sistemi'nin sorunlarının tespiti ile bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler" olarak belirlenmiştir. Amaç ise "Adil ve demokratik bir yargı sisteminin inşası ve sürdürülebilir kılınması için birey, toplum ve kamuoyu nezdinde duyarlılık oluşturmaktır.

 

Yarışmaya katılan tüm makalelerin, -dereceye girsin veya girmesin- raporlanarak kitap haline getirilip yayınlanacak olması da hukuk yazını açısından ayrıca bir zenginlik oluşturacaktır.

 

Adil Giray Çelik, Hilmi Şeker, Jale Bafra, M.Ufuk Tekin, Nazan Moroğlu, Öykü Didem Aydın ve Vedat Ahsen Coşar'ın Jüri görevi aldığı yarışmada; birinciye 10.000,00 TL, ikinciye 7.500,00 TL, üçüncüye 5.000,00 TL, dördüncü ve beşinciye 3.000,00'er TL, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncuya 1.000,00 'er TL. ödül verilecektir. İlk yirmiye giren tüm yarışmacılara ise yirmi kitaptan oluşan Hukuk Kitapları Seti armağan edilecektir.

 

Yarışmaya katılım 15 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir. Makaleler, [email protected] adresine gönderilecek, dileyenler fiziken ya da posta yolu ile de makalelerini ulaştırabilecektir. 

 

Rapor ve Kongre tartışmaları, Yargı Kurumlarına ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilerek kamuoyu ile paylaşılacak, dereceye girenlerin ödülleri ise Adli Yıl açılışında sahiplerine verilecektir.

 

Konuya duyarlılık gösteren, daha âdil ve demokratik bir yargı sisteminin inşasında kendisi de bir tuğla koymak isteyen, düşünen, üreten, yazan herkesi, (hukukçu olsun veya olmasın) makale yarışmasına katılmaya ve bir farkındalık yaratmak için katkıya davet ediyoruz.  (Yarışmanın resmi linki: Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları)

 

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu önceki Başkanı

 

Av. Devrim Yazır Yıldırım

 

 

Av. Devrim Yazır Yıldırım | Tüm Yazıları
Hits: 8604