Bu yazının başlığını siz koyun!

~ 16.05.2011, Necati DOĞRU ~
Bir gazete yazarı da insandır. Okurlarından yardım umar. Ben yazabileceğimi yazdım: Sömürge valisi bile yapmaz dedim.
Siz de yardımcı olun.
Bugün başlık koymayacağım.
Sadece kıyaslama koyacağım.
Bu yazıya siz başlık bulun.
Yorumu da siz yapın.
 
Xxx
İstanbul Planı’nı hazırlayan yerli ekip şu isimlerden oluştu: İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi’nin kurucu başkanı ve proje yürütücüsü Prof.Dr. Hüseyin Kaptan, şehir plancısı Doç. Dr. Taylan Dericioğlu, bölge plancısı, sosyolog Prof. Dr. Gülden Erkut, ekolojist orman yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı, Prof. Dr. Hasan Hayri Tok, Prof. Dr. Bülent Seçkin, Yerbilimleri Araştırma Atölyesi’nin Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Yüzer, Yeraltı Kaynakları Araştırma Atölyesi Başkanı Prof. Dr. Mahir Vardar, Çevre Sorunları Araştırma Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir, Demografi Grubu Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Aykut Toros, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. Hale Çıracı, kültürel endüstriler şehir plancıları Doç. Dr. Zeynep Enlil, Doç. Dr. İclal Dinçer, sanayi grubu şehir plancısı Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu proje yöneticileri ve şehir plancıları Prof. Dr. Fulin Bölen, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, ulaşım plancısı Yrd. Doç. Dr. Murat Çelik, lojistik işletmecisi Dr. Metin Çancı, bütün atölyelerin eşgüdümünü sağlamakla görevli şehir plancısı Dr. Polat Sökmen, kentsel tasarım ve yarışmalardan sorumlu şehir ve bölge plancıları Prof. Dr. Necati İnceoğlu, Prof. Dr. Aykut Karaman, Prof. Dr. Güzin Konuk, Y. Mimar Murat Vefkioğlu, Doç. Dr. Murat Soygeniş, Müze Kent Grubu proje yöneticileri Prof. Dr. Cengiz Eruzun, Doç. Dr. Rıfat Sağlam, Y. Mimar Ulvi Günpınar...
Ve 500 uzman…
 
Xxx
 
İstanbul’a Michigan’da hazırlanan planı ise şu isimler yaptı: Roy Strickland (Direktör, Michigan Üniversitesi Şehir Planlama Master Programı Başkanı)
Dongjun Seo (Güney Kore, mimarlık ve kent planlama master programları mezunu)
Shao-Ning Yu (Tayvan, Mühendislik ve İç Tasarım ve Kent Planlama master mezunu)
Joshua Anderson (ABD, Peyzaj Mimarlık, Kent Planlama master mezunu)
Advait Sambhare (Hindistan, Mimarlık ve Kent Planlama master mezunu)
I-Ming Lin (Tayvan, mimarlık ve şehir planlama master programları mezunu)
Kelly Koss (ABD, Sanat, Güzel Sanatlar, kentsel planlama ve kentsel tasarım master mezunu)
Heather Smirl (ABD Mimarlık, Kentsel Tasarım master)
Takara Tada (ABD, Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Mimarlık, Kentsel Tasarım Master)
Qian Li (Çin, Mimarlık, kentsel tasarım master)
Michael Johnson (ABD, Peyzaj mimarlık, Kentsel tasarım master)
Sarfaraz Momin (Hindistan, mimarlık ve kentsel tasarım master)
Tyson Stevens (ABD, Sanat, Ekonomi, Mimarlık, Kentsel Tasarım mastere, Emlak Geliştirme Sertifikası)
Ross Davidson (ABD, Mimarlık, kentsel planlama, kentsel tasarım master mezunu, emlak geliştirme sertifikası)
Donald Buaku (Gana, mimarlık, mimarlık yüksek lisans, kent planlama master, müze çalışmaları sertifikası, kentsel tasarım master)
Seong Yun Cho (Güney Kore, mühendislik, mimar mühendislik, kentsel tasarım, kentsel planlama master)
Bir tek hocaları var.
Diğerleri master öğrencisi.
 
Xxx
 
Başbakan, İstanbul Belediye Meclisi'inden onaylanarak geçmiş "İstanbul Planı"ni çöpe attırdı. Michigan planını öne geçirdi.
Kıyaslamayı size bırakıyorum.
Yazının başlığını siz verin.

Yorumu da bugün siz yapın.

Necati DOĞRU | Tüm Yazıları
Hits: 2601