Küçük Bey Michigan yatağında gerdeğe giriyor!

~ 13.05.2011, Necati DOĞRU ~
İstanbul İstanbul olalı; ne Bizans İmparatoru döneminde, ne Osmanlı padişahları periyodunda, ne cumhuriyet çizgisinin belediyeciliğinde bu kadar “iri-kalın-kalas proje demeti” görmedi.
Yeni bir dönem açılıyor.
Yeni İstanbul geliyor.
 
İstanbul’a kendi belediye başkanının, kendi belediye meclisinin, kendi  planlamacısının bin bir emekle, özenle, hesapla, harcamayla yaptığı  plan kaldırılıp çöp tenekesine atılıyor. Yerine Ankara’dan merkezi hükümet başkanının iki dudağı arasından çıkan bir emirle peydahlatılan “cici Michigan procesi” konuluyor.
Başbakan bağırarak açıkladı.
Yeni İstanbul kuruluyor.
İki yeni kent dikilecekmiş(!)
Planı da Michigan’da yaptırılmış(!)
TV haberlerinde canlı yayın izledim. Bu “cici Michigan yeni İstanbul planını” Başbakan bağırarak açıklıyor yanında İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı mimar Kadir Topbaş da  yüzünde sevgi, muhabbet ifadesi başbakanı alkışlıyordu.
 
Xxx
 
Fıkra gibiydi gerçekten.
Bilirsiniz.
5 yaşındayken hadım edilmiş, hiçbir zaman gerdeğe girmenin nasıl bir duygu olduğunu yaşama şansı olmayan harem ağası, o gün sevinç içinde konağın bahçesinde geziniyor, karşılaştığı herkese “Küçük bey yarın gerdeğe giriyor… Küçük Bey yarın gerdeğe giriyor…” diye müjde veriyormuş.
Arnavut bahçevanın tepesi atmış!
Harem ağasına sormuş.
Anladık küçük bey gerdeğe giriyor.
Sen niçin seviniyorsun!
xxx
Doğruyu söylemek gerekirse; Başbakan’ın “hangi maddi hesaba ve hangi manevi zevke dayandırarak hazırlattığı kestirilemeyen New İstanbul(Yeni İstanbul) projesi” esasen İstanbul Anakent Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın “belediye başkanlığını hadım etmeye” dayanıyor.
Yazmak zorundayım.
Amacım katiyen hakaret etmek değil. Micighan projesi Ağrı’dan Edirne’ye, Adana’dan Samsun’a, Şırnak’tan Tekirdağ’a bütün Türkiye’ye “hakaret ve aşağılama” projesidir ve özünde de Kadir Topbaş’ı hadım etmektir.
1-Yasal görevini hadım etmek.
2- Ahlaki görevini hadım etmek.
3- Mesleki görevini hadım etmek.
 
 Xxx
 
İstanbul Anakenet Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye başkanı ilk seçildiğinde Prof. Dr. Hüseyin Kaptan’ın başkanlığında 400’dan fazla uzmanın ve 10 üniversiteden çok sayıda akademisyenin görev aldığı İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu’nu kurdu.
Bu çok ileri bir adımdı.
Bu profesörler, uzmanlar, 400 bilgili iyi insan 4 yıl Belediye’den maaş aldılar.
İyi imkanlarla desteklendiler.
Gerçekten çok iyi çalıştılar.
İstanbul için en iyi planlamayı yaptılar. Planlama Bürosu'nun kurulmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da destekledi. Sahiplendi. 50’den fazla birifing aldı.
Yapılanlar hakkında bilgilendi.
Plan yapılınca belediye Meclisi’ne götürdü.
Belediye Meclis’i bu planı onayladı.
İstanbul, açık-saydam, sır olmayan, olabildiğince demokratik ve katılımcı kendi planını yapmış oldu.
Xxx
 
Bu planda; kömür ocaklarının bulunduğu alanlar yeniden toprakla doldurularak eski ilk halinde olduğu gibi yeşil alanlar, ormanlar, halkın piknik yapacağı, spor yapacağı, İstanbul’un nefes alacağı bölge haline getirilmesi hedeflendi. İşte “cici Michigan” bu hedefleri kaldırıp atıyor.
Buraya milyonluk kent kuruluyor.
Michigan, Kadir Topbaş hadım ediyor.
Kadir Topbaş kendi planı savunmuyor.
Kadir Topbaş, Küçük beyin cici Michigan yatağında gerdeğe girişine seviniyor. İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu kurulduğunda onun 4 yıldan fazla başkanlığını yapan planlamacı Prof. Dr. Hüseyin Kaptan’ı buldum, konuştum.
Önemli bilgiler söyledi.
Yazacağım.
Necati DOĞRU | Tüm Yazıları
Hits: 2216