Yeni bir örgütlenme girişimi: Sol Cephe

~ 08.01.2014, Atilla ÖZSEVER ~

Haziran Direnişi’nin ardından toplumun çeşitli kesimlerinde AKP’nin iktidardan uzaklaştırılmasına yönelik girişim ve örgütlenmeler hızlanmaya başladı. Bu örgütlenme girişimlerden biri de “Sol Cephe” adını taşıyor. Başlangıçta gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ağırlıklı 24 kişiden oluşan ilk imzacı gruba daha sonra çok sayıda yeni katılımcı dahil oldu.
15 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da merkezi düzeyde ilk toplantısını gerçekleştiren Sol Cephe, şimdilerde çeşitli il ve ilçelerde yerel düzeyde örgütlenme sürecini tamamlamaya çalışıyor.
Sol Cephe, “gericiliğe karşı aydınlanma, emperyalizme karşı yurtseverlik, sömürüye karşı eşitlik ve AKP faşizmine karşı özgürlük” ilkelerini benimsiyor. Esas itibariyle Haziran Direnişi’nin açtığı yoldan direnişçi kitlelerin en önemli eksiği olan örgütsüzlüğe son verme amacını güdüyor. “AKP diktatörlüğünden kurtulmayı öncelikli görev” olarak görüyor.
Bu çerçevede “Kadıköy Sol Cephe”nin oluşturulması amacıyla 29 Aralık 2013’te bir toplantı yapıldı. Toplantıda Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticisi Aydemir Güler, Sol Cephe hakkında bilgi verdi. Aydemir Güler, özetle şu görüşleri dile getirdi:
“Sol Cephe, bir muhalif siyasi partiler koalisyonu olmamalıdır, yeni bir zemine oturmalıdır. Salt seçime endeksli olmayıp seçimlere de kayıtsız kalmadan ilkelerini seçim platformuna taşıyabilmelidir. Seçim sonuçları ne olursa olsun seçim sonrasında da örgütlenmesi sürdürülmelidir. Sol Cephe’de CHP’liler de olmalı ancak bu partinin sağ adayları tercih etmesi kabul edilemez.”
Toplantıda söz alanlar, gençlerin Sol Cephe’de ön planda olmasını istediler, mahalle örgütlenmesine önem verilmesi ve Kadıköy bölgesindeki tüm seçim sandıklarında bir Sol Cephe temsilcisinin bulunması istendi. Kadıköy Sol Cephe’nin bir sokak tarafının, bir de teorik çalışma yapan kesiminin bulunması görüşü savunuldu. Yerel seçimlerde nasıl bir tavır takınılacağının daha net olarak belirlenmesine vurgu yapıldı.
Bu arada toplantıya katılanlara hangi semt ve mahallerde görev almak istediğine ilişkin soru kağıtlara dağıtıldı. Kadıköy Sol Cephe’de 5 konuda alan çalışması yapılacak. Bunlar; esnaf ve işçi çalışması, gençlik çalışması, dernek ve odalar, basın ve yayın ve diğer alanlardan oluşuyor.
Esnaf ve işçi kesimini bir arada olması biraz tuhaf gözükmekle birlikte yetkililer, Kadıköy’deki esnafın ilerici bir yapısının olduğunu, gerekirse daha sonra bu iki kesimin ayrı, ayrı çalışma alanı oluşturabileceğini belirttiler.
Kuşkusuz bu tarz girişimlerde, cephe örgütlenmelerinde emek kesiminin ağırlıklı olmasının ayrı bir önemi vardır. Özellikle Kadıköy bölgesinde yerel anlamda işçi-memur sendika şubelerinin yer almasında yarar olabilir.
Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi temel toplumsal sorunlar etrafında örgütlenme yapılabilmesi, halkın bu somut sorunlarına dikkat çeken, çözüm öneren bir anlayışın bulunması önem kazanmaktadır.
Öte yandan TKP’nin, Sol Cephe ile parti arasında organik bir ilişki bulunmadığını ifade etmesi yararlıdır ancak cephenin kitleselleşmesi ve yaygınlaşması açısından başta emek kesimi olmak üzere somut sorunlar üzerinden daha ağırlıklı bir çalışmanın yürütülmesi de gerekli gözükmektedir. Halk Cephesi gibi tarihsel örneklere de değinerek bu sürece katkı sunmayı sürdüreceğiz…

Atilla ÖZSEVER | Tüm Yazıları
Hits: 1547