TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YENİ AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUMU

~ 04.12.2009, Av. Yeter KILIÇ ~

TBB tarafından düzenlenen ve mesleğe yeni başlayan Avukatların sorunlarının tartışıldığı sürekli forumların yedincisi 17 Ekim 2009 Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapıldı.
Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, TBB’nin düzenlediği sürekli forumların yedincisine İstanbul Barosu’nun ev sahipliği yaptığını, bu forumda mesleğe yeni başlayan genç avukatların sorunlarının saptanacağını söyledi. Aslında sorunları bildiklerini, bunların çözümü için çaba gösterdiklerini,  birlikte çözüm önerileri geliştirebilmek için ortak akla ihtiyaç bulunduğunu belirten  Muammer Aydın, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun, pullardan gelen ve barolara ayrılan payların %30’dan az olmamak üzere belirli bir bölümünün mesleğe yeni başlayan avukatlara büro kredisi olarak verilmesini kararlaştırdıklarını, yapılacak yönergeyle konunun düzenleneceğini bildirdi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun basında yer alan raporuna da değinen Muammer Aydın;
“Devlet Denetleme Kurulu hazırladığı bir raporda, meslek örgütlerinin sivil toplum örgütü olmadıkları, kendi görevlerinin dışındaki konularla ilgilendikleri, siyaset yaptıkları, bu nedenle yasal düzenleme yapılması gerektiği yolunda görüş bildirmiştir. Siyasi iktidarın her türlü demokratik ortama müdahale ederek meslek örgütlerini susturmaya yönelik böyle bir düzenleme yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun demokrasimizin gelişmesi, temel hak ve özgürlüklerin kökleşmesi için özellikle İstanbul Barosu olarak bunun mücadelesini sonuna kadar yapacağız”. diyerek sözlerini bitirdi.
Daha sonra konuşan TBB Başkanı Av. Özdemir Özok ise konuşmasında, ülkemizin yaşadığı büyük sorunlar ve özellikle yargı sorunları için yeni eylemler, yeni duruşlar sergilemek zorunluluğuna değindi ve “taşın altına elimizi hep birlikte koymamız gerekir” dedi. Forumun amacı hakkında da açıklamalarda bulunan Özok, avukatlık mesleğinin çok çileli bir meslek olduğunu, mesleğin sorunlarının daha çok genç avukatları etkilediğini, bu nedenle onların görüşlerinin önemli olduğunu, bu forumda ortaya konacak sorunlar ve bunların çözüm önerilerinin yeni bir yol haritası olarak sorunları çözmede belirleyici olacağını ifade etti.
Daha sonra forumu yönetmek üzere Av. Berra Besler, Av. Özcan Çine, Av. Onur İste, Av. Yankı Garan ve Av. Zeynep Uçar’ın yer aldığı Divan oluşturuldu. Divan Başkanı ve TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, forum uygulaması hakkında kısa bilgi verdi. Sorunların doğru tespitini yapmak suretiyle mesleğe katkıda bulunacaklarının altını çizen Besler, özellikle Barolar ve TBB Genel Kurulunda gençlerin seslerini pek duyuramadıklarını, bugün kendilerine böyle bir olanak tanındığını kaydederek “Buradan iyi sonuçlarla ayrılacağımızı umuyorum. Kürsü sizindir” diyerek konuşmak için mesleğe yeni başlayan avukatlara söz hakkı verildi.
Denizli Barosu’ndan Av. Adil Giray Çelik’in “Sokrates’ten Günümüze Savunma” konulu barkovizyon sunumundan sonra foruma geçildi.
Forumda mesleğe yeni başlayan birçok avukat ve stajyer avukat söz alarak birçok sorunu dile getirdiler. Bu bağlamda, avukatların sağlık problemleri ve sağlık güvencesi, CMK kapsamında yapılan işlemlerin artık angaryaya dönüştüğü ve sorunun içinden çıkılamaz boyutlara vardığı, ekonomik problemler, her hukuk fakültesi mezununun avukat olması, mesleki iş alanların darlığı ve giderek daraltılması, yargı reformunun öncelikli koşullarından birinin de iyi bir hukuk eğitimi olduğu, bu nedenle eğitim konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık sınavına girmeleri hususlarına değinildi.
Ayrıca adliyelerdeki sorunlar kapsamında, duruşma saatlerinden, adliyede işlerin yavaş ilerlemesinden, icra dairelerindeki ciddi problemlerden, hukukun hukukçular tarafından ihlal edilmesinden, meslektaşlar arasında güven ilişkisinin yeterli bir düzeyde olmadığından, stajyer avukatların staj sırasında maaş alması gerektiğinden ve avukatların hizmet içi eğitiminin hakim ve savcılarla birlikte yapılması gibi konulara değinildi.
Özetle forumda; “Birlikte Çözelim” sloganıyla mesleğe yeni başlayan avukatların yaşadıkları sorunların yanında, kurum avukatlığı, bağlı avukatlık, avukatın bağımsızlığı, avukatlık yasasında değişiklik ve uzmanlaşma gibi konular üzerinde duruldu ve çözüm önerileri dile getirildiği forumda, yapılan konuşmaların kitap haline getirileceği ve ilgili mercilere gönderilerek sorunların çözümünde destek isteneceği de duyuruldu.
Sonuç olarak; sorunun aslında toplumsal bir sorun olduğu, toplumun avukatlara bakış acısı ve buna karşı avukatların kendi haklarını ne denli savunabildikleri ve Avukatlık Kanunu’nun yeterliliği konularının meslek sorunlarının çözümünde en belirleyici noktalar olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Av. Yeter KILIÇ | Tüm Yazıları
Hits: 2033