Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
2015 YILI BAŞLARKEN.
1 Ocak 2015, Av. Başar YALTI
, Av. Başar YALTI

Hukukun başlıca üç amacı olabilir: Birincisi, toplumsal düzenin kurumsal yapısını oluşturmak (devletin biçimlenişini göstermek). İkincisi, temel hak ve özgürlükleri kullanmaya yarayan ve onları koruyan ortamı sağlamak. Üçüncüsü ise hak arayanlara başvuracakları bir mekanizma sunmaktır.  

Olağan bir demokraside, yargı organı, her üç amacın gerçekleştirilmesinde rol üstlenir ve hukuk bir ölçüde yargı işlemleriyle somutlaşır. Yargının başlıca görevi; yasama organının işlemlerine karşı anayasal denetim sağlamak, idarenin eylem ve işlemlerinde hak ihlallerini önleyecek kararlar vermektir. Yargı, Devletle yurttaşlar arasında, bir tür hakemlik yapmakla görevli ve yetkilidir. 

Hukuk, toplumsal düzenin çerçevesini ve işleyişini belirlerken aynı zamanda, politik mücadele aracı olarak, düzeni meşrulaştıran bir işlevi de yerine getirir. Özellikle, siyasal iktidarların kitleler üzerinde baskı kurmak ve muhalefeti bastırma arzularının kabardığı dönemlerde hukuk, iktidarlara bulunmaz imkânlar sunar.  

Hukuku, toplumsal düzenin / barışın, hatta uygarlığın tek gerçekleşme aracı gören liberal politik anlayış çoğu kez hukuku fetişleştirir. Bu paradigma hukuku, toplumsal düzenin devamı bakımından biricik ve vazgeçilmez bir olgu olarak gösterir. Öte yandan altyapı / üstyapı metaforuna göre, bir üst yapı kurumu olan hukuk, rant sistemine dayalı olarak kurgulanmış üretim ilişkilerini tahkim edici, düzene meydan okumayı engelleyici bir rol üstlenir. Her iki bakış, bir ölçüde sonuçlarda birleşir. Yasama gücüne dayanılarak üretilen hukuk normları, sosyal gerçeklikle bağdaşmayan sonuçlar ortaya çıkarır. Hatta üretilmiş hukuk normları yoluyla, sosyal gerçeklik çarpıtılabilir, maskelenebilir. Yaptırım gücüne de sahip hukuksal düzenlemelerden toplumsal düzen ister istemez etkilenir. Yani teori (hukuksal düzenlemeler), pratiği değiştirip dönüştürebilir. Sonuçta hukuk, keyfilik ve oligarşik yapılar karşısında, yurttaşların özgürlüklerini garanti altına alan bir mekanizma yerine, iktidarların tahakkümünü meşrulaştırma aracına dönüşür.

 Türkiye’de son yıllarda olup biten budur.  

Ülkemizde hukuk ve yargı, son yıllarda asıl işlevinden oldukça uzaklaşmış, araçsallaşmış, siyasal iktidarın bir tahakküm aracına dönüşmüştür. Cumhuriyet tarihi boyunca, darbe dönemleri dışında, yargısal süreçle siyasal sürecin bu kadar iç içe geçtiği başka dönem görülmemiştir. 12 Eylül 2010 referandumuyla yapılan “Anayasal Darbeden” sonra yargı, ne yazık ki, başını kaldıranın kafasına vurmak için, siyasal iktidarın elinde tuttuğu bir sopa haline gelmiştir. Bu bakımdan, içinde bulunduğumuz durumu, hukuk yoluyla gerçekleştirilen, sürekli bir sivil darbe süreci olarak adlandırabiliriz. 

2015 yılından beklentileri, çizdiğimiz bu tablo çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor.

2014 yılına, 2013 ün son günlerinden sarkan ağır yolsuzluk suçlaması altında giren siyasal iktidar, 2015 yılına da, Cemaat ve hükümet çatışmasından ortaya çıkan gerilimi taşıyacak gözüküyor. Önceki yıllardan akıp gelen İslami siyasal çizginin, doğrultusundan sapmamak için 2015 yılında da her olanağı kullanacağı anlaşılıyor. Geride kalan yıllar, 2015 için, ne yazık ki, umutlu bir gelecek vaat etmiyor. Siyasal iktidar üçüncü döneminde, ustalaştıkça, “ileri” diyerek demokrasiden uzaklaşıyor, otoriterleşiyor. Uzunca bir süreden beri kimlik arayışını sürdüren siyasal İslam, buluştuğu “Yeni Osmanlıcılık” payandasıyla, önüne çıkan her şeyi ezen bir buldozer gibi kırıp döküyor. Yargının neredeyse bütün unsurları, talimatla hareket eden bir izlenim veriyor. Kimliği ve kişiliği yokmuş gibi davranıyor. Topluma güven vermiyor. 

Ana hatlarıyla belirtirsek 2014; Cemaatin, devlet içindeki paralel örgütlenmesi tasfiye edilecek bahanesiyle, önceki yıllarda temeli atılan ‘parti – devlet’ modelinin (tek adam otoritesinin) sağlamlaştırıldığı yıl oldu. 

HSYK yine, siyasal iktidarın taleplerine ve talimatlarına göre şekillendi.

Özel görevli mahkemeler kalktı, ama yerlerine özel görevli sulh ceza hakimleri geldi.

Bu kez, başka muhalifler kesimler için gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Yine gözdağı niteliğinde yargı kararları verildi.

Yargıtay, Danıştay yine ve yeniden yapılandırıldı.

Yargıtay’a ve Danıştay’a yine ‘yeni üyeler’ seçildi.

Yargıya binlerce yeni hakim ve savcı alınmasına karar verildi.  

TBMM’de, torba yasa uygulaması olağanlaştı. TBMM, emirnamelerin, buyrukların ya da talimatların “yasal” onay merkezi oldu. Mevzuat karmaşası, boğucu noktaya ulaştı.

Halk cumhurbaşkanını seçti. O da, kaç AKSARAY’ a yerleşti.

2014, Türkiye Barolar Birliği Başkanına meydan okuyan bir Başbakan’a sahne oldu. TBMM Başbakanı kırmadı, yargı yılının açılış törenini yasadan çıkarttı.

On yıldan beri kurulması beklenen Bölge Adliye Mahkemeleri yine kurulamadı.

Avukatı yargılamada yok sayan anlayış değişmedi. Avukatların yetkileri kısıtlandı.

İktidar Gezi sendromundan kurtulamadı. Bu konuda tirajı-komik davalar açıldı.

Hapishaneler yine doldu. Yer bulunmuyor.

Açılım sürecinin, çözüm mü, çözülme mi olduğu belirsiz kaldı.

Din, daha bir yerleşti hayatımıza. Türban, ilkokullara kadar indi.  

Sonuçta Türkiye; insan haklarının, ifade özgürlüğünün yargı eliyle bastırıldığı, herkesin birbirinden kuşkulandığı, yargıçların kendilerini özgür ve bağımsız hissetmedikleri, otoriter ve dini referanslarla yönetilmenin doğal sayıldığı büyük bir gözaltı ülkesine dönüştü. Bu veriler ışığında, 2015 in zorlu geçeceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Ancak umut hep kalıcıdır.

 

Av. Başar YALTI

 

[Bu yazı 2024 kez okundu]
Av. Başar YALTI

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [58]
[18 Temmuz 2017] ADALET YÜRÜYÜŞÜ YENİ BİR UMUT DOĞURMUŞTUR. ... [10 Nisan 2017] HALKOYLAMASI VE OYLAMANIN GÜVENLİĞİ ... [4 Mart 2017] PARADİGMA DEĞİŞİYOR! ... [19 Ocak 2017] CEHALETİN TAHAKKÜMÜ ... [24 Ekim 2016] BAROLAR VE AVUKATLAR NEDEN İLGİSİZLER? ... [11 Eylül 2016] 'HUKUK DEVLETİNİN SONU' ... [9 Mayıs 2016] TÜRBANLI YARGIÇ OLUR MU? ... [8 Şubat 2016] YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ ... [20 Ocak 2016] YUMURTAYI BALYOZLA KIRMAK! ... [23 Kasım 2015] CUMHURİYET ... [19 Ekim 2015] İKTİDAR VE HUKUK ... [19 Ağustos 2015] Bir Yöntem Önerisi: Beyin Fırtınası Ve Kürt Sorunu ... [9 Temmuz 2015] ANAYASA MAHKEMESİ NEREYE? ... [1 Haziran 2015] SEÇİMLER VE GÜVENLİK ... [1 Mayıs 2015] YARGIÇLARIN TUTUKLANMASI ÜZERİNE ... [29 Nisan 2015] AVUKATLAR SINANAMAZ! ... [16 Mart 2015] BİLGİNİN DEMOKRATİKLEŞMESİ YA DA BİLGİYİ SİYASALLAŞTIRMAK ... [9 Şubat 2015] "AYDINLANMA" NEYE YARAR? ... [15 Aralık 2014] AVUKATLAR SEÇİMİNİ YAPTI ... [10 Kasım 2014] NASIL BİR CUMHURİYET ... [28 Ağustos 2014] DEVLET BENİM ... [6 Nisan 2014] AVUKAT ... [2 Mart 2014] POLİSLEŞEN YARGIÇ ANLAYIŞI ... [12 Ocak 2014] NE DEĞİŞECEK? ... [25 Aralık 2013] DURUŞMA SALONLARI BÜYÜDÜKÇE... ... [11 Kasım 2013] ATATÜRK YAŞIYOR! ... [13 Eylül 2013] Yeni adli yıl başlarken ... [16 Mayıs 2013] Desteklediğimiz adayın kazanması halinde biz ancak mutlu oluruz ... [12 Nisan 2013] BÜYÜK GREV YA DA BÜYÜK BARO! ... [2 Kasım 2012] BAROLAR SEÇİMİNİ YAPTI! ... [24 Eylül 2012] BALYOZLA DEMOKRASİ KURULMAZ! ... [31 Ağustos 2012] Bir Yöntem Önerisi: Beyin Fırtınası Ve Kürt Sorunu ... [11 Temmuz 2012] BAROLARI ELE GEÇİRMEK YA DA "AHLAKSIZ TEKLİF" ... [11 Haziran 2012] KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR ... [3 Haziran 2012] İSTANBUL BAROSU NE YAPMALI? ... [13 Mayıs 2012] YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK! ... [4 Nisan 2012] 12 EYLÜL YARGILAMASI BİR ALDATMACADIR ... [14 Şubat 2012] YARGI VE MİT KAVGASININ NERESİNDEYİZ? ... [1 Şubat 2012] YENİ YAKLAŞIMLAR NASIL DOĞDU, NEREYE GİDİYOR? ... [13 Ocak 2012] YARGIÇ VE VİCDAN ... [30 Aralık 2011] 2012 YE GİRERKEN YARGI VE ADALET ... [29 Ağustos 2011] AVUKATIN ADI YOK ... [5 Ağustos 2011] TSK YANLIŞLARININ BEDELİNİ ÖDÜYOR! ... [4 Temmuz 2011] SON SAHNE ... [20 Haziran 2011] YİNE BANA HÜSRAN, BANA YİNE HASRET VAR. ... [30 Mayıs 2011] YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ... [20 Nisan 2011] AVUKAT * ... [21 Mart 2011] TANI BUNLARI TANI DA BÜYÜ! ... [5 Mart 2011] Yargının Özelleştirilmesi Ve Çok Hukukluluk ... [17 Şubat 2011] NEREYE KADAR? ... [2 Şubat 2011] SAYGINLIK ... [4 Kasım 2010] BAROLARIN İŞLEVİ ... [27 Mart 2010] DEMOKRATİK KURNAZLIK!.. ... [25 Şubat 2010] AVUKATIN DOSYA İNCELEME YETKİSİ ... [9 Şubat 2010] BAROLAR VE DEMOKRATİK YÖNETİM ANLAYIŞI ... [4 Aralık 2009] KÖRLÜK ... [18 Kasım 2009] İRTİCAYA GÜL BAHÇESİ ... [17 Kasım 2009] AÇILIMIN HUKUKA ETKİSİ ...
Av. Başar YALTI
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™