Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
İnsan hakları mı, mezhep mi?
11 Aralık 2014, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
İBRAHİM Ö. KABOĞLU

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” (İHEB), 29 Mayıs 1949 tarihli Resm? Gazete’de Bakanlar Kurulu kararı ekinde yayımlanıyor ve Beyanname’nin ders müfredatına dâhil edilmesi kararlaştırılıyor.

2014 Türkiyesi, insan hakları haftasını, öncekilere göre çok farklı karşıladı. Gündeme, Mill? Eğitim Şûrası (MEŞ) damgasını vurdu. Son vuruş ise, MEŞ tavsiye kararları vesilesiyle AKP yöneticilerinin ve özellikle (parti lideri gibi açıklamalarda bulunmaya devam eden) Cumhurbaşkanı (CB) tarafından yapıldı:

“İslam dinine ve onun kamusal alandaki görünümüne karşı büyük husumet besleyenler, aslında kendi elleriyle kendi dinlerini icat etmiş… ’Yurttaşlık dini’ benzeri dinler inşa ederek İslamın karşısına kendi yapay dinlerini koymanın çabası... ‘Din ve devlet ayrı olsun’ diyerek dine yönelik her saldırıyı meşru görenler, kendi yapay dinlerini devlete egemen kılmanın mücadelesini verdikleri… Bu zihniyet… Hak dininin yerine yapay bir din kurma, helvadan put yapma zihniyeti değil de nedir?”

Bu sözler, MEŞ’te görüşülen konuların ve alınan tavsiye kararlarının “çatı örgüsü” olarak görülebilir. Önce, MEŞ çıktılarını hatırlayalım: Osmanlıca dersi, zorunlu din dersi saatinin artırılması ve dersin ilkokulun ilk sınıflarına indirilmesi, insan hakları derslerinin kaldırılması, Atatürk ilkeleri dersinin gözden geçirilmesi, karma eğitimden vazgeçilmesi vb.

Bunlar bir bütün olarak, eğitimin niteliğini, insan aklından, özgür ve sorgulayıcı düşünceden, bilimsellikten uzaklaştırarak, genç dimağları mezhep temelinde yoğurma iradesini ortaya koymakta.

Genel olarak bunların üç özelliğine dikkat çekmekle yetinelim:

- Söz konusu kararlar, Anayasal düzene, İHEB’e, İHAS ve özellikle İHAM kararlarına aykırılık ötesinde, Türkiye’nin insan hakları alanındaki kazanımlarına ve yükümlülüklerine açıkça meydan okuma anlamına geliyor.

- Kuşkusuz, müzakere konuları ve tavsiye kararları, bir bütün olarak, “yeşil-kara totalitarizm” eğilimini açıkça yansıtmakta.

- Açık olan bir başka yönü ise, MEŞ kararlarının CB söylemi için meşru bir zemin yarattığı.

Ya CB’nin sözleri?

Reddiye üç grupta toplanabilir:

- Dünyev? yönetimin, yani lâikliğin reddi: İnsan aklı, pozitivizm, özgürlükçü düşünce…

- Yurttaşlığın reddi: İnsanı, müminliğe indirgeme; onun dışında “eşit birey” temelinde bir statü kabul etmeme…

- Modern devlet anlayışının reddi: Modern devletin, din ve devlet işlerinin ayrılmasının ürünü olduğunu kabul etmeme.

Latin alfabesinin kabul edilmesi için, “Bu bizim şahdamarlarımızın kopartılmasıydı aslında…” sözleriyle, Atatürk ve Cumhuriyet mirasına, bu denli doğrudan ve açıkça ilk kez ”kılıç kaldırıyor”; üstelik, kin ve nefret yüklü bir söylem eşliğinde…

Son haftanın özeti: “İnsan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet” reddiyesi.

Buraya nasıl gelindi?

- Hukuk? altyapı, “zorunlu din dersleri” temelinde 32 yıllık Anayasa tarafından kuruldu.

- AKP-Cemaat ittifakı, 12 yılda beton döktü.

- Eğitimi dinselleştiren 4+4+4 sistemine suyu MHP de taşıdı.

- Bu sistemi Anayasa Mahkemesi onayladı.

Bundan sonrası?

- CB+Başbakan+Hükûmet ve AKP; sadece Cumhuriyet’in değil, Tanzimat’ın kazanımlarına da açıkça meydan okuyacak,

- Mezhep ve tarikata dayalı eğitimi yaygınlaştırmak için her yolu mubah görecek.

- Tarihsel, kültürel ve doğal miraslara daha açıkça saldıracak,

- Daha dayatmacı olacak.

- Eğer güvenlik paketi ve diğer tasarıları yürürlüğe koyarsa, sadece eylemli değil, fikr? nitelikte demokratik muhalefeti şiddet yoluyla bastırmak için devletin bütün olanaklarını seferber edecek.

Peki ya İHEB?

Kabul edilişinin 66. yılında, değinilen zevatın insan haklarını zikretmesi, “takiyye kültürü”nün gereği olarak hazmedilecek.

Ya Türkiye toplumu?

- İnsan hakları yerine “mezhep dayatması”, genel olarak özgürlükleri değil sadece, vicdan, inanç ve din özgürlüğünü de ortadan kaldıracak. Buna karşılık, toplumsal sorunların insan hakları gerekleri ışığında ele alınması, özgür birey-özgür toplum bağlamında, vicdan, inanç ve din özgürlüğünü de güvence altına alacak.

Zorlu bir dönemeç; çünkü birinde aşağısı karanlık uçurum var… İHEB mi, yoksa MEŞ mi sorusu, bu nedenle, her zamankinden çok daha yaşamsal. 

[Bu yazı 1567 kez okundu]
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [91]
[26 Aralık 2016] Parlamentarizm kalkıyor, ama başkanlık gelmiyor. ... [2 Ağustos 2016] Adil yargılama neden önemli? ... [2 Mayıs 2016] Anayasa'ya aykırı anayasa değişikliği ... [10 Şubat 2016] Yerli ve milli anayasa çelişkisi ... [28 Ocak 2016] 'Türkiye'de çevre adaleti' Avrupa Parlamentosu'nda. ... [31 Aralık 2015] 'Demokratik özerklik' talebi, Anayasa ihlali mi? (Güç bizim, kural ise sizin.) ... [30 Aralık 2015] Sivil toplum örgütleri Anayasa sınavında. ... [17 Aralık 2015] Anayasa konusunda muhalefete düşen görev ... [3 Aralık 2015] Tahir Elçi, 'hukuksuzluk' kurbanı. ... [19 Kasım 2015] 'Yeni Anayasa' deme hakkınız yok, eğer; ... [12 Kasım 2015] Anayasa bahane, başkanlık şahane... ... [5 Kasım 2015] Sivil toplumun demokratik gücü... ... [15 Ekim 2015] "Ankara Katliamı"na hukuki yaklaşım ... [8 Ekim 2015] "Muhalefet lideri" Davutoğlu'nu dinlerken ... [3 Eylül 2015] Kutsanan yaşam ise barış, ölüm ise savaş ... [13 Ağustos 2015] Seçim yolunda anayasa dışı tuzaklar ... [30 Temmuz 2015] Müstafi hükümet ve kamu düzeni... ... [2 Temmuz 2015] AKP ve 'Havuz'u: 'Savaşa evet, koalisyona hayır!' ... [30 Haziran 2015] Seçmen freni: Yasama ittifakı için azınlık hükümeti ... [28 Mayıs 2015] Anayasa Mahkemesi seçimlerle ilgili karar vermeli ... [21 Mayıs 2015] Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Karar seçenekleri... ... [7 Mayıs 2015] 'Eski Türkiye'/AKP-Saray ittifakı: 'Yeni Türkiye' ... [17 Mart 2015] Parlamenter rejimi işler kılmak için... ... [29 Ocak 2015] Partiler, seçim ve 'yeni' anayasa sınavına ne kadar hazır? ... [15 Ocak 2015] Bizdeki İslâm: Korkan mı, korkutan mı? ... [8 Ocak 2015] 3. büyük korku: Hukuk ... [25 Aralık 2014] Güvensizlik ve istikrarsızlık sarmalında ba(ğ)zı yasalar ... [4 Aralık 2014] İktidarın iki büyük korkusu: ... ... [6 Kasım 2014] Yargılamada makul süre: Amaç ve araç çelişkisi ... [30 Ekim 2014] Anayasa'ya aykırı yasa önerisi... ... [2 Ekim 2014] Özgürlükten kaçışın 10. yılı... ... [11 Eylül 2014] 'Anayasa oyunu'na gelinmeye! ... [4 Eylül 2014] "Eski" hükümetle "yeni" Türkiye ... [21 Ağustos 2014] Resmi Gazete engeli: "Seçilme" itirafı ... [7 Ağustos 2014] CB seçimleri: Yanlış ve doğrular ... [31 Temmuz 2014] 'Yeni' Türkiye'de insan hakları... ... [17 Temmuz 2014] Ama hangi anayasa ... [10 Temmuz 2014] Ne vesayet, ne de siyaset makamı ... [7 Temmuz 2014] Halk, neyi oylayacak? ... [26 Haziran 2014] Silivri'yi 'darbeciler' mi inşa etti? ... [20 Haziran 2014] Tekli zorlama ve toplu onarım ikilemi ... [12 Haziran 2014] '.En çok ihlal kararı verilen ülke' ... [5 Haziran 2014] AYM, toplu özgürlükler sınavında ... [29 Mayıs 2014] 'Başkanlık Kaldıracı', 'Demokrasi Şalı' demek... ... [22 Mayıs 2014] Düzenleme/Denetleme ve Yaptırım ... [8 Mayıs 2014] CB seçimi: Yarışma-çatışma ikilemi ... [24 Nisan 2014] "Konusu suç teşkil eden emir." ... [17 Nisan 2014] MİT devleti inşasında AYM sınavı ... [10 Nisan 2014] Halk iradesine saygısızlık... ... [27 Mart 2014] Tek parti değil, koalisyon... ... [20 Mart 2014] 'Torba politikası' tutar mı? ... [6 Mart 2014] Anayasa'ya aykırı 'demokratikleşme' ... [27 Şubat 2014] Hukuk yoksa, çete var.. ... [13 Şubat 2014] Anayasa'ya "Açık Aykırılık" ... [6 Şubat 2014] 'Rüşvetle Mücadele Komisyonu' ... [30 Ocak 2014] Tunus, Türkiye'yi esinleyebilir mi? ... [23 Ocak 2014] ". Din ile siyasetin bir arada yürümediği" ... [16 Ocak 2014] Suçlu sayılmama ilkesini de karartan suçlular ... [2 Ocak 2014] 2014: "Hukukla tanışma" yılı olabilecek mi? ... [27 Aralık 2013] Yargıçlar, demokrasi aktörü olabilecek mi? ... [20 Aralık 2013] Anayasa, yargıçları da bağlar... ... [12 Aralık 2013] İnsan Hakları Dünya Mahkemesi ve Türkiye ... [5 Aralık 2013] Mısır, Tunus ve Türkiye ... [21 Kasım 2013] "Hamaney Kürdistan'da." ... [14 Kasım 2013] Muhafaza-kar(lı)lık ve sınırlar ... [31 Ekim 2013] Yeni bir anayasa değişikliği desteklenmeli mi? ... [24 Ekim 2013] 'AB İlerleme Raporu' yansız mı? ... [22 Ağustos 2013] Demokrasi yoluyla hizmet... ... [8 Ağustos 2013] Yönetimin adı ne? ... [21 Haziran 2013] Fişleyen, "Milli İrade" mi? ... [11 Nisan 2013] Oligarşi mi, anayasal monarşi mi? ... [29 Mart 2013] 'Barış sürecinde' siyaset ve hukuk ... [15 Mart 2013] YA AVRUPA OLMASAYDI? ... [7 Mart 2013] 4. Yargı paketi ve hukuk güvenliği ... [1 Mart 2013] "TEK" SEVENLER ÜLKESİNDE " YARGI BİRLİĞİ" ... [21 Şubat 2013] Yanlışlar zincirinde: Yetkisiz AKP, etkisiz CHP ... [14 Şubat 2013] İki 'ucu açık': Avrupa ve Anayasa ... [1 Şubat 2013] İHAM önündeki Türkiye (Birinci mi, sonuncu mu?) ... [3 Ocak 2013] 2013 neden önemli? ... [1 Kasım 2012] Anayasal krizi mi, demokrasi eksiği mi? ... [27 Eylül 2012] Bireysel başvuru etkili olabilir mi? ... [27 Temmuz 2012] Yaz gündemi ve özgürlükler ... [19 Temmuz 2012] "İnsan hakları alanında temayüz" edenler. ... [12 Temmuz 2012] "Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi"nde hak ihlalleri... ... [5 Temmuz 2012] DGM-ÖYM-BACM : sayısal çoğunluğu kalıcı kılma araçları mı? ... [28 Haziran 2012] Havacılık hizmetlerinde grev yasağı, Anayasa'ya aykırı ... [22 Haziran 2012] AKP/AYM: Putin-Medvedev ... [9 Mart 2012] DENGE VE DENETLEME SİSTEMİ DE NE DEMEK? ... [1 Mart 2012] "28 ŞUBAT"A HAYIR, AMA YETMEZ...! ... [27 Ocak 2012] Anayasa tipolojisinde Türkiye... (Anayasa zamanı ve mekânı.) ... [3 Kasım 2011] İnsan (enkazda), fikri (hapiste)... ...
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™