Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
İktidarın iki büyük korkusu: ...
4 Aralık 2014, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
İBRAHİM Ö. KABOĞLU

Zincirleme “yasal torbalar” ve seçimlerde uygulanan barajı, AK Parti iktidarının iki büyük korkusunu su yüzüne çıkarmış bulunuyor: Özgürlük korkusu ve demokrasi korkusu. Nasıl ve neden?

ÖZGÜRLÜK KORKUSU
Yargı paketi, önceki gün kabul edildi; önümüzdeki gün ve haftalarda güvenlik paketi kotarılacak; ardından kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme. Bu yasaların ortak paydası, güvenlik adına hak ve özgürlükleri elden geldiğince sınırlamak, hatta kullanılamaz alanlar yaratmak: Bunların başında, kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı ile toplu özgürlükler gelmekte.

Başta, âdil yargılanma hakkını zedeleyici birçok madde içeren yargı paketi, bir yandan güvenlik paketi için, öte yandan kişisel verilere ilişkin düzenleme için zemin hazırlamış bulunuyor: Yargıtay ve Danıştay’a tam müdahale, ÖYM’lerin yeniden canlandırılması, avukatların soruşturma dosyasına ulaşmasında kısıtlamaların yanı sıra, keyfi arama ve mala el koyma olanağı, “güvenlik paketi” ile getirilecek olanların ön habercisi. Yasayla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla izleme ve gizli soruşturmacı görevlendirilmesi önlemlerinin kapsamının genişletilmesi, kişisel verilere ilişkin düzenleme için köprü olacak. “Güvenlik paketi” adı verilen yasa tasarısının içerdiği tehlikeler ise, çok yönlü ve boyutlu.

PVSK’den Değerli Kâğıtlar Kanunu’na kadar birbiriyle ilişkili ve ilişkisiz birçok kanunu kapsayan tasarı, yurttaşların özgürlük kullanım alanlarını daraltırken, hak ihlâlinde bulunan kamu görevlilerinin cezasız kalması sonucunu doğuracak birçok değişiklik ve ekleme ile bezeli. “Belirsiz ve kaygan” ifadelerle kolluk gücüne silâh kullanma yetkisi tanıyan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK), AKP çoğunluklarınca, daha fazla yetki yönünde sıkça değiştirildi. Bu ve diğer yasalarda değişiklik, kişi özgürlüğü ve güvenliğini sıfırlayıcı tehlikeler içeriyor: Yargıca karşı kolluk, emniyete karşı mülki amir öne çıkarılıyor; suç ve cezaların yasallığı ilkesi yok ediliyor; keyfi gözaltı olanağı getiriliyor; gaz maskesi takanlara bile 4 yıla varan hapis cezasıyla “ölçülülük” ilkesi hiçe sayılıyor. Tasarının hedefi: Özgürlüklerin kullanılmasını ne pahasına olursa olsun önlemek; hak ve özgürlükleri ihlâl eden kamu görevlilerini cezasız bırakmak. Anlamı: “Özgürlük korkusu.

DEMOKRASİ KORKUSU
Seçim barajının gündeme gelmesiyle, demokratik söylem bakımından “mangalda kül bırakmayan” komplo kuramcılarının hezeyanları süreceğe benziyor. Hukuki çerçevede sadece üç aşamaya değineceğim:

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1995’te %25’lik çevre barajını oy çokluğu ile iptal ederken, ’luk ulusal barajı iptalden yine oyçokluğu ile kaçındı (1995/59).

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) ise, barajı, fazla yüksek ve aşırı buldu; ancak, düşürme görevinin ulusal makamlara düştüğü saptaması ile yetindi (2. Daire: 30.01.2007; Büyük D.: 08.07.2008). Anayasa md. 13, 2001’de yeniden yazıldı: Hak ve özgürlükler güvence ölçütü olarak kabul edilen “ölçülülük” ve “hakkın özü” ölçütleri, barajı, Anayasa’ya açıkça aykırı bir hale getirdi. 2014: Seçim barajı yeniden AYM önünde, hukuken ve siyaseten 1995 ortam ve koşullarından çok farklı olarak. İhlâl saptaması için AYM elinde bolca hukuki ve Anayasal malzeme var. Bunlara girmeyeceğim. Şu okuma tavsiyesi ile yetineceğim şimdilik: Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları (Adalet-İstikrar İkileminde Ulusal Baraj Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz), Abdullah Sezer, Legal, 2014.

ANAYASAL SKANDAL VE SİYASAL BOZGUN
Asıl kaygı verici olan “baş” sıfatı taşıyan bilumum zevatın AYM’ye ateş püskürmesi ve bunun Anayasa md. 138’e açıkça aykırılık oluşturması. Mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin âmir hükmün bir kez daha askıya alınmış olması, bir “Anayasal skandal.

Çoğunluk Partisi ve Hükûmeti’nin bu kadar telâşlanmış olması ise, adeta bir “siyasal bozgun.” Kaybetme korkusu, iktidarın “eğreti çoğunluk” zeminine işaret etse de, ne pahasına olursa olsun iktidarı sürdürme iradesinin ne denli tehlikeli olabileceğini de ortaya koymakta. Anlamı: “demokrasi korkusu”.

Sonuç: İktidarın “özgürlük ve demokrasi korkusu”, siyasal toplum ve sivil toplum ilişkisinin yeniden şekillenmesine damgasını vuracak önümüzdeki aylarda…

[Bu yazı 2234 kez okundu]
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [91]
[26 Aralık 2016] Parlamentarizm kalkıyor, ama başkanlık gelmiyor. ... [2 Ağustos 2016] Adil yargılama neden önemli? ... [2 Mayıs 2016] Anayasa'ya aykırı anayasa değişikliği ... [10 Şubat 2016] Yerli ve milli anayasa çelişkisi ... [28 Ocak 2016] 'Türkiye'de çevre adaleti' Avrupa Parlamentosu'nda. ... [31 Aralık 2015] 'Demokratik özerklik' talebi, Anayasa ihlali mi? (Güç bizim, kural ise sizin.) ... [30 Aralık 2015] Sivil toplum örgütleri Anayasa sınavında. ... [17 Aralık 2015] Anayasa konusunda muhalefete düşen görev ... [3 Aralık 2015] Tahir Elçi, 'hukuksuzluk' kurbanı. ... [19 Kasım 2015] 'Yeni Anayasa' deme hakkınız yok, eğer; ... [12 Kasım 2015] Anayasa bahane, başkanlık şahane... ... [5 Kasım 2015] Sivil toplumun demokratik gücü... ... [15 Ekim 2015] "Ankara Katliamı"na hukuki yaklaşım ... [8 Ekim 2015] "Muhalefet lideri" Davutoğlu'nu dinlerken ... [3 Eylül 2015] Kutsanan yaşam ise barış, ölüm ise savaş ... [13 Ağustos 2015] Seçim yolunda anayasa dışı tuzaklar ... [30 Temmuz 2015] Müstafi hükümet ve kamu düzeni... ... [2 Temmuz 2015] AKP ve 'Havuz'u: 'Savaşa evet, koalisyona hayır!' ... [30 Haziran 2015] Seçmen freni: Yasama ittifakı için azınlık hükümeti ... [28 Mayıs 2015] Anayasa Mahkemesi seçimlerle ilgili karar vermeli ... [21 Mayıs 2015] Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Karar seçenekleri... ... [7 Mayıs 2015] 'Eski Türkiye'/AKP-Saray ittifakı: 'Yeni Türkiye' ... [17 Mart 2015] Parlamenter rejimi işler kılmak için... ... [29 Ocak 2015] Partiler, seçim ve 'yeni' anayasa sınavına ne kadar hazır? ... [15 Ocak 2015] Bizdeki İslâm: Korkan mı, korkutan mı? ... [8 Ocak 2015] 3. büyük korku: Hukuk ... [25 Aralık 2014] Güvensizlik ve istikrarsızlık sarmalında ba(ğ)zı yasalar ... [11 Aralık 2014] İnsan hakları mı, mezhep mi? ... [6 Kasım 2014] Yargılamada makul süre: Amaç ve araç çelişkisi ... [30 Ekim 2014] Anayasa'ya aykırı yasa önerisi... ... [2 Ekim 2014] Özgürlükten kaçışın 10. yılı... ... [11 Eylül 2014] 'Anayasa oyunu'na gelinmeye! ... [4 Eylül 2014] "Eski" hükümetle "yeni" Türkiye ... [21 Ağustos 2014] Resmi Gazete engeli: "Seçilme" itirafı ... [7 Ağustos 2014] CB seçimleri: Yanlış ve doğrular ... [31 Temmuz 2014] 'Yeni' Türkiye'de insan hakları... ... [17 Temmuz 2014] Ama hangi anayasa ... [10 Temmuz 2014] Ne vesayet, ne de siyaset makamı ... [7 Temmuz 2014] Halk, neyi oylayacak? ... [26 Haziran 2014] Silivri'yi 'darbeciler' mi inşa etti? ... [20 Haziran 2014] Tekli zorlama ve toplu onarım ikilemi ... [12 Haziran 2014] '.En çok ihlal kararı verilen ülke' ... [5 Haziran 2014] AYM, toplu özgürlükler sınavında ... [29 Mayıs 2014] 'Başkanlık Kaldıracı', 'Demokrasi Şalı' demek... ... [22 Mayıs 2014] Düzenleme/Denetleme ve Yaptırım ... [8 Mayıs 2014] CB seçimi: Yarışma-çatışma ikilemi ... [24 Nisan 2014] "Konusu suç teşkil eden emir." ... [17 Nisan 2014] MİT devleti inşasında AYM sınavı ... [10 Nisan 2014] Halk iradesine saygısızlık... ... [27 Mart 2014] Tek parti değil, koalisyon... ... [20 Mart 2014] 'Torba politikası' tutar mı? ... [6 Mart 2014] Anayasa'ya aykırı 'demokratikleşme' ... [27 Şubat 2014] Hukuk yoksa, çete var.. ... [13 Şubat 2014] Anayasa'ya "Açık Aykırılık" ... [6 Şubat 2014] 'Rüşvetle Mücadele Komisyonu' ... [30 Ocak 2014] Tunus, Türkiye'yi esinleyebilir mi? ... [23 Ocak 2014] ". Din ile siyasetin bir arada yürümediği" ... [16 Ocak 2014] Suçlu sayılmama ilkesini de karartan suçlular ... [2 Ocak 2014] 2014: "Hukukla tanışma" yılı olabilecek mi? ... [27 Aralık 2013] Yargıçlar, demokrasi aktörü olabilecek mi? ... [20 Aralık 2013] Anayasa, yargıçları da bağlar... ... [12 Aralık 2013] İnsan Hakları Dünya Mahkemesi ve Türkiye ... [5 Aralık 2013] Mısır, Tunus ve Türkiye ... [21 Kasım 2013] "Hamaney Kürdistan'da." ... [14 Kasım 2013] Muhafaza-kar(lı)lık ve sınırlar ... [31 Ekim 2013] Yeni bir anayasa değişikliği desteklenmeli mi? ... [24 Ekim 2013] 'AB İlerleme Raporu' yansız mı? ... [22 Ağustos 2013] Demokrasi yoluyla hizmet... ... [8 Ağustos 2013] Yönetimin adı ne? ... [21 Haziran 2013] Fişleyen, "Milli İrade" mi? ... [11 Nisan 2013] Oligarşi mi, anayasal monarşi mi? ... [29 Mart 2013] 'Barış sürecinde' siyaset ve hukuk ... [15 Mart 2013] YA AVRUPA OLMASAYDI? ... [7 Mart 2013] 4. Yargı paketi ve hukuk güvenliği ... [1 Mart 2013] "TEK" SEVENLER ÜLKESİNDE " YARGI BİRLİĞİ" ... [21 Şubat 2013] Yanlışlar zincirinde: Yetkisiz AKP, etkisiz CHP ... [14 Şubat 2013] İki 'ucu açık': Avrupa ve Anayasa ... [1 Şubat 2013] İHAM önündeki Türkiye (Birinci mi, sonuncu mu?) ... [3 Ocak 2013] 2013 neden önemli? ... [1 Kasım 2012] Anayasal krizi mi, demokrasi eksiği mi? ... [27 Eylül 2012] Bireysel başvuru etkili olabilir mi? ... [27 Temmuz 2012] Yaz gündemi ve özgürlükler ... [19 Temmuz 2012] "İnsan hakları alanında temayüz" edenler. ... [12 Temmuz 2012] "Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi"nde hak ihlalleri... ... [5 Temmuz 2012] DGM-ÖYM-BACM : sayısal çoğunluğu kalıcı kılma araçları mı? ... [28 Haziran 2012] Havacılık hizmetlerinde grev yasağı, Anayasa'ya aykırı ... [22 Haziran 2012] AKP/AYM: Putin-Medvedev ... [9 Mart 2012] DENGE VE DENETLEME SİSTEMİ DE NE DEMEK? ... [1 Mart 2012] "28 ŞUBAT"A HAYIR, AMA YETMEZ...! ... [27 Ocak 2012] Anayasa tipolojisinde Türkiye... (Anayasa zamanı ve mekânı.) ... [3 Kasım 2011] İnsan (enkazda), fikri (hapiste)... ...
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™