Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
HUKUK DEVLETİ
10 Şubat 2011, Av. Reha TAŞKESEN
, Av. Reha TAŞKESEN

“Mahkumiyetim “Atinalılar için bir utanç” olacaktır.”

Sokrat

 

Mehmet Ali Çelebi 29 aydır tutukludur!

 

Mehmet Ali Çelebi’nin “Hizb ut-Tahrir” örgütüne sızma talimatı ile hareket ettiği ileri sürülmektedir[1]!

 

Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna “Hizb ut-Tahrir” ile ilintili 139 kişinin telefon numaralarının 1 dakika 1 saniye içerisinde yüklendiği “Bilirkişi Raporu” ile saptanmıştır.

 

Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna bu yüklemenin “sehven” yani yanlışlıkla yapıldığı resmi makamlar tarafından açıklanmıştır!

 

Mehmet Ali Çelebi “Mustafa Kemal” ülküsü ile yetişmiş bir gençtir!

 

Mehmet Ali Çelebi adalet bekleyen önce bir insandır, sonra da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır!

 

Bazı davaların onyıllarca hatta yüzyıllarca bir ülkenin yargı erkinin olumsuz şekilde anılmasına neden olduğunu biliyoruz. Bu davalar evrensel ölçekte o ülkenin mahkum edilmesine neden olabilmiştir. Devlet örgütünün “Hukuk Devleti” düzeyine doğru evrimleşme sürecinde bu davalar, o ülkenin adalet tarihinde kara bir leke olarak iz bırakmıştır[2].

 

“Hukuk Devleti” olabilmenin en önemli işareti adalet sisteminin kusursuz ve insan onuruna hasar vermeden işleyebilmesidir. Savcıların, avukatların ve hakimlerin en önemli sorumlulukları adalete uygun örnek söylem ve eylemler geliştirebilmeleridir. Ülkelerinin doğru tanınmasında ve iyi anılmasında belki de en önemli sorumluluk hukuk emekçilerine düşmektedir.

 

Genellikle demokratik ve hukuki zeminden uzak kalınan dönemlerde yükselme eğilimi gösteren siyasi davaların mağdurları çoğu zaman suçsuz ve zavallı insanlar olabilmektedir. Yıllarca süren bu siyasi davalar zaman süreci içerisinde unutulup gitmektedir[3]. Oysa ki; devlet ile haksız suçlamalar arasında sıkışan bu suçsuz ve zavallı insanların masumiyetlerinin karara bağlanması adaletin onur sorunu olarak her zaman karşımızda durmaktadır. Önemli olan da bu gerçeğin ayırtına varabilmektir.

Alfred Dreyfus Fransız Ordusu’nda bir yüzbaşıdır. Haksız bir suçlamaya maruz kalmış ve yaşamının 12 yılını hapishanede geçirmiştir. 12 yıl sonra Fransız Devleti kendisinden özür dilemiş ve Fransız Ordusu’na geri dönmüştür. Dreyfus olayı ve Dreyfus davası Fransa Adalet Tarihi bakımından bir kara leke olarak anılmaktadır[4].

 

Mehmet Ali Çelebi 29 ay tutuklu bulunduğu süre içerisinde aklanmak adına olağanüstü bir çaba göstermiştir. Ancak, sessiz çığlıklarına hiçbir kişi ve makam tarafından bir yanıt alamamıştır. “Bilirkişi Raporu” bir anda gündeme gelmiş ve de bir şamar gibi duyarsız kalan bütün çevreler üzerinde derin etki yaratmıştır. Görsel ve yazılı basında yer alan bu önemli hukuksal aşama siyasi partiler için de gündem oluşturmuştur[5].

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına tarihe ne şekilde bir not düşüleceği merakla beklenmektedir.

 

Mehmet Ali Çelebi ile ilgili ortaya konulacak yaklaşım, adalet bekleyen bütün sanıklar için de bir umut ışığı olabilecektir.

 

Türkiye, “Hukuk Devleti” ile “Hukuksuz Devlet” yol ayrımındadır.

 

Yıllar sonra verilecek doğru karar hasar gören insan onurunu onarmak için geç olacaktır.

 

Doğru zamanda doğru karar devlet onuru için hem bir sorumluluktur hem de bir zorunluluktur. “Hukuk Devleti” olmanın da şiarıdır.

 

Asker Mehmet Ali Çelebi “adil yargılanma hakkını” kullanmak ve adalet istemektedir[6].

 

 

 

Av.Reha Taşkesen

Ankara, 10.2.2011


[1]

Hizb ut-Tahrir al-İslami (İslami Kurtuluş Partisi/Party of Islamic Liberation), 1953 yılında Takuiddin an-Nahbani tarafından Kudüs’te kurulmuş siyasi bir örgüttür. Bütün Müslüman ülkelerin bir İslam Devleti şeklinde ve/ya da bir Halife başkanlığında bir araya gelmesi amacına yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Balkanlar’dan Hindistan’a, Kafkasya’dan orta Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyayı çalışma alanı olarak belirlemiştir.

[2] Her ülkenin “Adalet Tarihi” bu tür davalara sahip bulunmaktadır. “Sokrat Davası”, “Dreyfus Davası”, “Rosenbergler Davası” akla gelenlerdir.

[3] Bir dönem gündemden düşmeyen “Dev-Yol Davası” bir örnektir. Bugün unutulmuştur. Ancak, dava da devam etmektedir. Yargıtay 11. Ceza dairesi 27 yıl süren davada Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı (20 sanık hakkında müebbet, 2 sanık hakkında 16 yıl 8 ay hapis) “sanıklara yeteri kadar savunma hakkı verilmediği” gerekçesiyle 10.7.2010 tarihinde bozmuştur. 27 yıl sonra verilen bu karar adalet adına olumlu ancak “adil yargılanma hakkı” bakımından da olumsuz bir örnek olarak adalet tarihine geçmiş bulunmaktadır.

[4] Dreyfus Olayı: Bir Ulusal Skandal (The Dreyfus Affair: A National Scandal), Betty Schechter, Houghton Mifflin Basımevi, Boston, 1965, “1894 ve son kararın verildiği 1906 yılları arasında yaşananlar nedeniyle Dreyfus Olayı Fransa Cumhuriyeti’ni derinden sarsmış ve Fransız Ulusu’nun mevcudiyetini sorgulanır hale getirmiştir” (However, in the years between the event of 1894 and the final resolution in 1906 there was also the Dreyfus AFFAIR which rocked the French Republic to its core and threatened the very existence of the nation).

[5] Vatan, 29.1.2011, Kamuoyu Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna büyük bir maharetle ve kısa süre içerisinde adresler yüklenmesinin şaşkınlığını yaşarken bir “sehven” olayı daha gündeme düşmüştür. Danıştay saldırısı nedeniyle yargılanan Alpaslan Alpaslan’ın Motorla V300 model cep telefonunda bulunan 5 binin üzerinde e-posta adresinin sonradan yüklendiği şüphesi ortaya çıkmıştır. Mobil İletişim Sistemleri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özgül “bu tip telefonlara sadece bin e-posta adresi yüklenebileceğini, 5 bin e-posta adresi bulunmasının olağan bir durum olmayacağını” ifade etmiştir.

[6] İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), m6. “dürüst, açık, makul süre içerisinde, kanun ile tesis edilmiş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından” (fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law).

[Bu yazı 3116 kez okundu]
Av. Reha TAŞKESEN

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [57]
[21 Temmuz 2016] İVEDİLİKLE ... [26 Ocak 2016] EKONOMİDE GELİŞMELER (II) ... [11 Ocak 2016] EKONOMİDE GELİŞMELER (I) ... [28 Eylül 2015] İNSAN ONURU ... [18 Ağustos 2015] MEŞRUİYET ... [27 Temmuz 2015] YİNE FİKİR DEĞİŞTİRDİ ... [25 Haziran 2015] SÜLEYMAN DEMİREL DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI ... [26 Mayıs 2015] SEÇİMDEN SONRA ... [29 Nisan 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2 (III) ... [15 Nisan 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2(II) ... [18 Mart 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2 ... [30 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI IV ... [22 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI III ... [17 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI II ... [12 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI ... [30 Ekim 2014] DEMOKRASİ VE KALKINMA ... [29 Mart 2014] DÜNYANIN İSTİKAMETİ ... [2 Ocak 2014] BİLGE KİŞİ İLE SÖYLEŞİ ... [25 Aralık 2013] ÇILGIN TÜRK ... [30 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (V) ... [19 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (IV) ... [9 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (III) ... [2 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (II) ... [27 Ağustos 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (I) ... [30 Haziran 2013] ÇATIŞMA ORTAMININ DEĞİŞEN KARAKTERİ ... [3 Ocak 2013] 2030 ... [20 Kasım 2012] İNŞA-İ HAK ... [5 Kasım 2012] İLERLE(ME)ME RAPORU ... [13 Eylül 2012] SUÇLULAR AYAĞA KALKSIN ... [27 Temmuz 2012] TORBA YASA AYKIRI DÜŞÜNCELER ... [4 Haziran 2012] TÜRK HUKUK KURUMU ... [2 Mayıs 2012] TÜRKİYE VE NATO ... [14 Nisan 2012] STRUMA VE HOCALI ... [12 Mart 2012] Devlet Sırrı Kavramı Ve Hukuk Devleti ... [22 Şubat 2012] OLAĞANÜSTÜ DÖNEM HUKUKUNUN GEÇERSİZLİĞİ ... [29 Aralık 2011] SONRAKİ TÜRKİYE VE YENİ YAKLAŞIMLAR ... [24 Aralık 2011] AVRASYA BİRLİĞİ ... [16 Ekim 2011] HUKUKUN HUKUKSUZLUĞU ... [16 Ağustos 2011] ASKERLER VE SİLAHLI KUVVETLER ... [10 Temmuz 2011] Yeni Anayasa Ve Savunma / Savunmaemekçileri ... [10 Haziran 2011] SEÇİM SONRASI ... [29 Mayıs 2011] Küresel Ceza Hukuku Uluslararası Ceza Mahkemesi ... [30 Nisan 2011] GELECEĞİ GÖREBİLME ... [1 Nisan 2011] Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ... [31 Aralık 2010] ANKARA ... [29 Kasım 2010] SİYASİ PARTİLERDE LİDER VE KADRO DEĞİŞİMİ ... [11 Kasım 2010] CUMHURİYET HALK PARTİSİ ... [29 Ekim 2010] BİRLEŞEBİLME/AYRIŞABİLME YETENEĞİ BARO SEÇİMLERİ ... [1 Ekim 2010] HALK OYLAMASI VE ALINAN DERSLER ... [27 Nisan 2010] NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER SİLAH ... [15 Nisan 2010] ZAMANLAMA ... [12 Nisan 2010] HUKUK DOLU GÜNLER ... [24 Mart 2010] NEVRUZ ... [20 Mart 2010] 24 NİSAN ... [9 Şubat 2010] ÖZGÜR DÜŞÜNEBİLMEK ... [31 Ocak 2010] DEĞİŞİM VE HUKUK ... [16 Ocak 2010] DEĞİŞİM ...
Av. Reha TAŞKESEN
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™