Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
"Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi"nde hak ihlalleri...
12 Temmuz 2012, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

“Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” (6352 sy. ve 2/7/2012 ta.), tam bir hafta önce R.G.’de yayımlanarak (5/7/2012-28344) yürürlüğe girdi.

“3. Yargı paketi” olarak adlandırılan 107 maddelik “torba yasa”, uzun adından anlaşıldığı üzere, maddi ceza hukukundan çok “usul hukuku” ile ilgili.

6352 sy.lı  Yasa, önceki yasalara göre, çok fazla gürültüye neden oldu. Doğrudan muhatabı, yargı olsa da, Yürütme ve Yasama temsilcileri, uygulanmasına ilişkin üst üste demeç verdi. Konuşulan kısmı, özel yetkili mahkemeler ve bunların yerine kurulması öngörülen “Terörle Mücadele Mahkemeleri”(TMK) ve terörle bağlantılandırılan fikir suçları (md.74 vd.) ve haliyle “önceden cezalandırma”ya dönüşen tutukluluk halleri.
 

Birkaç öngözlem:

·   “Basın suçu” itirafı: sayıları yüzlerle ifade edilen tutuklu gazetecinin durumunu hatırlatan yabancılara, “onlar gazetecilikten değil, basınla ilgili olmayan eylemleri nedeniyle tutuklu” diyenler için, suçun “basın yoluyla işlen”diğinin  itirafı..

·   Yasa’nın genel görünümü, olağanüstü bir dönemden geçildiği izlenimini veriyor. Ama, olağanlaşmadan henüz uzak bir “geçiş dönemi” havası var.

· Yasa’nın en belirgin özelliği, “öngörülebilir olmayışı”. Kimler, tutukluluktan kurtulacak? Yasama ve yürütme temsilcilerinin yargıyı yönlendirme gayreti, belirsizlik ve muğlaklık göstergesi. Yapım tarzı da, yasa yapma tekniğine yabancı…

·   Yürütme ve yasama güdümünün anlamı ne? Yargı, özgürlükçü yorum yapmalı mesajı. Ne var ki, özgürlükçü yaklaşım, bugüne kadar, yürütme ve yasama mensuplarınca ortaya konmadı. Ağırlıklı olarak fikri etkinlik nedeniyle hapiste bulunan gazeteciler, milletvekilleri, öğretim üyeleri, öğrenciler, üst düzey komutanlar, bunun kanıtı.

·    “3. Yargı paketi”, geleceğe yönelik birçok sorunu beraberinde getirmiş bulunuyor. Bunlar bugünden konuşulmaya başlandı…
 

Anayasa ve uluslararası belgeler

·   Anayasal dayanaktan yoksun: DGM’lerin yerine geçen ÖYM’ler (kaldırılmadan) yerine TMM’ler kuruldu. Kaldırılan DGM’lerin tersine, ÖYM ve TMM’ler, anayasal dayanaktan yoksun. Adli yargı içerisinde ağır cezalık suçlarda üç ayrı alt-kategori mahkeme öngörmek, en başta Anayasa md.138/1’e ve hukuki güvenlik bakımından md.2’ye aykırı.

·   Eşitlik ilkesi ve adil yargılanma bakımından: ÖYM’lere yönelik en belirgin eleştiri, bu mahkemelerin uyguladığı usul kurallarının adil yargılanma hakkını zedeliyor olması idi. Bu nedenle, adil yargılanma hakkı bir yana, “yargılanma”dan yaşamını kaybeden tutuklular oldu. “3. Yargı paketi”, usule ilişkin ve sanık lehine iyileştirmeler yapıyor. Fakat  belli davalara bakmaya devam edecek olan ÖYM’ler, kendi kurallarını uygulayacak. Böyle bir ayrım ve sanık lehine düzenlemenin devam eden davalara uygulanmaması, Anayasa’nın 10. (eşitlik ilkesi) ve 36. (adil yargılanma hakkı) maddelerine ( benzer şekilde, İHAS md.6 ve md.14’e) aykırılık oluşturuyor.

·   İzin kaydı bakımından: Doğrudan soruşturmaya tabi suçlar ile izin kaydına bağlı suçlar ayrımı da, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile çelişiyor. (Tanımı göreceli olan) Devlet güvenliğine aykırı suçları doğrudan soruşturmak mümkün iken, ekonomik amaçlı suçların veya işkence suçlarının soruşturulmasının izin kaydına bağlanması, yine eşitlik ilkesine aykırı.

·   12 Eylül öncesi cinayet suçu işleyenlerin serbest bırakılması, “mahkeme kararlarına uyma gereği”ne (md.138/son) aykırı. Buna karşılık, ağırlıklı olarak muhalif siyasal etkinlikler nedeniyle tutukluğun cezaya dönüşmesi, “suçsuzluk karinesi”ne (m.38) aykırı.

·   Kişi güvenliği ve özgürlüğü bakımından: Üç ağır ceza  mahkemesi önündeki uygulama, kişi güvenliği ve özgürlüğü bakımından –haklı nedene dayanmaksızın- belirgin farklar yaratacağından, eşitlik ilkesine ve Anayasa md.19 ve İHAS md.5’e de aykırı.

·   Öngörülebilirlik bakımından: Yasa, üç tür ceza yargısı (olağan, ÖYM ve TMM) öngörmüş olmanın yanısıra, birbirinin tamamen tersi uygulamalara yol açacak tehlikeleri beraberinde getirdi. Bu özelliği, ilk hafta uygulamalarında ortaya çıktı. Bu durum, İHAM’ın yasa tanımında kullandığı, “açıklık ve öngörülebilir” olma özelliklerinin 6352 sayılı yasada bulunmadığını göstermekte. Bu yönüyle, İHAS’a ve İHAM’ın süreklilik gösteren kararları karşısında da sorunludur.

Yasanın kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin hükümleri, Anayasa ve insan haklarına ilişkin uluslararası belgeler ile hukukun genel ilkeleri bakımından sorunlu ve çelişkilerle dolu. (BirGün, 12 Temmuz 2012).

[Bu yazı 2077 kez okundu]
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [91]
[26 Aralık 2016] Parlamentarizm kalkıyor, ama başkanlık gelmiyor. ... [2 Ağustos 2016] Adil yargılama neden önemli? ... [2 Mayıs 2016] Anayasa'ya aykırı anayasa değişikliği ... [10 Şubat 2016] Yerli ve milli anayasa çelişkisi ... [28 Ocak 2016] 'Türkiye'de çevre adaleti' Avrupa Parlamentosu'nda. ... [31 Aralık 2015] 'Demokratik özerklik' talebi, Anayasa ihlali mi? (Güç bizim, kural ise sizin.) ... [30 Aralık 2015] Sivil toplum örgütleri Anayasa sınavında. ... [17 Aralık 2015] Anayasa konusunda muhalefete düşen görev ... [3 Aralık 2015] Tahir Elçi, 'hukuksuzluk' kurbanı. ... [19 Kasım 2015] 'Yeni Anayasa' deme hakkınız yok, eğer; ... [12 Kasım 2015] Anayasa bahane, başkanlık şahane... ... [5 Kasım 2015] Sivil toplumun demokratik gücü... ... [15 Ekim 2015] "Ankara Katliamı"na hukuki yaklaşım ... [8 Ekim 2015] "Muhalefet lideri" Davutoğlu'nu dinlerken ... [3 Eylül 2015] Kutsanan yaşam ise barış, ölüm ise savaş ... [13 Ağustos 2015] Seçim yolunda anayasa dışı tuzaklar ... [30 Temmuz 2015] Müstafi hükümet ve kamu düzeni... ... [2 Temmuz 2015] AKP ve 'Havuz'u: 'Savaşa evet, koalisyona hayır!' ... [30 Haziran 2015] Seçmen freni: Yasama ittifakı için azınlık hükümeti ... [28 Mayıs 2015] Anayasa Mahkemesi seçimlerle ilgili karar vermeli ... [21 Mayıs 2015] Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Karar seçenekleri... ... [7 Mayıs 2015] 'Eski Türkiye'/AKP-Saray ittifakı: 'Yeni Türkiye' ... [17 Mart 2015] Parlamenter rejimi işler kılmak için... ... [29 Ocak 2015] Partiler, seçim ve 'yeni' anayasa sınavına ne kadar hazır? ... [15 Ocak 2015] Bizdeki İslâm: Korkan mı, korkutan mı? ... [8 Ocak 2015] 3. büyük korku: Hukuk ... [25 Aralık 2014] Güvensizlik ve istikrarsızlık sarmalında ba(ğ)zı yasalar ... [11 Aralık 2014] İnsan hakları mı, mezhep mi? ... [4 Aralık 2014] İktidarın iki büyük korkusu: ... ... [6 Kasım 2014] Yargılamada makul süre: Amaç ve araç çelişkisi ... [30 Ekim 2014] Anayasa'ya aykırı yasa önerisi... ... [2 Ekim 2014] Özgürlükten kaçışın 10. yılı... ... [11 Eylül 2014] 'Anayasa oyunu'na gelinmeye! ... [4 Eylül 2014] "Eski" hükümetle "yeni" Türkiye ... [21 Ağustos 2014] Resmi Gazete engeli: "Seçilme" itirafı ... [7 Ağustos 2014] CB seçimleri: Yanlış ve doğrular ... [31 Temmuz 2014] 'Yeni' Türkiye'de insan hakları... ... [17 Temmuz 2014] Ama hangi anayasa ... [10 Temmuz 2014] Ne vesayet, ne de siyaset makamı ... [7 Temmuz 2014] Halk, neyi oylayacak? ... [26 Haziran 2014] Silivri'yi 'darbeciler' mi inşa etti? ... [20 Haziran 2014] Tekli zorlama ve toplu onarım ikilemi ... [12 Haziran 2014] '.En çok ihlal kararı verilen ülke' ... [5 Haziran 2014] AYM, toplu özgürlükler sınavında ... [29 Mayıs 2014] 'Başkanlık Kaldıracı', 'Demokrasi Şalı' demek... ... [22 Mayıs 2014] Düzenleme/Denetleme ve Yaptırım ... [8 Mayıs 2014] CB seçimi: Yarışma-çatışma ikilemi ... [24 Nisan 2014] "Konusu suç teşkil eden emir." ... [17 Nisan 2014] MİT devleti inşasında AYM sınavı ... [10 Nisan 2014] Halk iradesine saygısızlık... ... [27 Mart 2014] Tek parti değil, koalisyon... ... [20 Mart 2014] 'Torba politikası' tutar mı? ... [6 Mart 2014] Anayasa'ya aykırı 'demokratikleşme' ... [27 Şubat 2014] Hukuk yoksa, çete var.. ... [13 Şubat 2014] Anayasa'ya "Açık Aykırılık" ... [6 Şubat 2014] 'Rüşvetle Mücadele Komisyonu' ... [30 Ocak 2014] Tunus, Türkiye'yi esinleyebilir mi? ... [23 Ocak 2014] ". Din ile siyasetin bir arada yürümediği" ... [16 Ocak 2014] Suçlu sayılmama ilkesini de karartan suçlular ... [2 Ocak 2014] 2014: "Hukukla tanışma" yılı olabilecek mi? ... [27 Aralık 2013] Yargıçlar, demokrasi aktörü olabilecek mi? ... [20 Aralık 2013] Anayasa, yargıçları da bağlar... ... [12 Aralık 2013] İnsan Hakları Dünya Mahkemesi ve Türkiye ... [5 Aralık 2013] Mısır, Tunus ve Türkiye ... [21 Kasım 2013] "Hamaney Kürdistan'da." ... [14 Kasım 2013] Muhafaza-kar(lı)lık ve sınırlar ... [31 Ekim 2013] Yeni bir anayasa değişikliği desteklenmeli mi? ... [24 Ekim 2013] 'AB İlerleme Raporu' yansız mı? ... [22 Ağustos 2013] Demokrasi yoluyla hizmet... ... [8 Ağustos 2013] Yönetimin adı ne? ... [21 Haziran 2013] Fişleyen, "Milli İrade" mi? ... [11 Nisan 2013] Oligarşi mi, anayasal monarşi mi? ... [29 Mart 2013] 'Barış sürecinde' siyaset ve hukuk ... [15 Mart 2013] YA AVRUPA OLMASAYDI? ... [7 Mart 2013] 4. Yargı paketi ve hukuk güvenliği ... [1 Mart 2013] "TEK" SEVENLER ÜLKESİNDE " YARGI BİRLİĞİ" ... [21 Şubat 2013] Yanlışlar zincirinde: Yetkisiz AKP, etkisiz CHP ... [14 Şubat 2013] İki 'ucu açık': Avrupa ve Anayasa ... [1 Şubat 2013] İHAM önündeki Türkiye (Birinci mi, sonuncu mu?) ... [3 Ocak 2013] 2013 neden önemli? ... [1 Kasım 2012] Anayasal krizi mi, demokrasi eksiği mi? ... [27 Eylül 2012] Bireysel başvuru etkili olabilir mi? ... [27 Temmuz 2012] Yaz gündemi ve özgürlükler ... [19 Temmuz 2012] "İnsan hakları alanında temayüz" edenler. ... [5 Temmuz 2012] DGM-ÖYM-BACM : sayısal çoğunluğu kalıcı kılma araçları mı? ... [28 Haziran 2012] Havacılık hizmetlerinde grev yasağı, Anayasa'ya aykırı ... [22 Haziran 2012] AKP/AYM: Putin-Medvedev ... [9 Mart 2012] DENGE VE DENETLEME SİSTEMİ DE NE DEMEK? ... [1 Mart 2012] "28 ŞUBAT"A HAYIR, AMA YETMEZ...! ... [27 Ocak 2012] Anayasa tipolojisinde Türkiye... (Anayasa zamanı ve mekânı.) ... [3 Kasım 2011] İnsan (enkazda), fikri (hapiste)... ...
Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™