Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
YARGI VE MİT KAVGASININ NERESİNDEYİZ?
14 Şubat 2012, Av. Başar YALTI
, Av. Başar YALTI
“Demokratik” yoldan toplumları değiştirip dönüştürmek isteyen siyasal iktidarların elinde, kullanabilecekleri üç imkan vardır. Birincisi, hukuk/yargı sistemi, diğeri medya, üçüncüsü ise eğitim sistemidir. Eğitim sistemi, sonuç almada uzun erimli bir yöntemdir. Bu nedenle hukuk, toplumu “terbiye” etmek için siyasal iktidarların elindeki en etkili araçtır. Çünkü hukuk yolu, hem kısa sürede sonuç verir, hem yapılanlara meşruluk perdesi katar. Medya olanaklarının kullanımı için ise büyük ölçüde sermayenin denetimi gerekmekte olup, sermayenin “güçlü” iktidarlar karşısında nerede saf tutacağı zaten bellidir.
 
Geçmiş on yıl mevcut siyasal iktidarın, yukarıdaki imkanları kullanarak üç aşamalı bir plan çerçevesinde hareket ettiğini gösteriyor. Birinci aşama hükümet olmak, ikinci aşama iktidar olmayı başarmak (devleti ele geçirmek), üçüncü aşama ise toplumsal değişim ve dönüşümü sağlamak.
 
Hükümet, 2002 seçimlerini kazanıp üzerindeki ürkekliği attıktan sonra, iktidarını pekiştirmenin, devleti ele geçirmenin yolarını aramaya başladı. Siyasal iktidar, düzenle hesaplaşmayı göze alacak bir oy desteğini sağlamış olmanın avantajıyla, devlet kurumlarıyla hesaplaşmaya girme cesaretini kendinde görüyordu. Başlatılacak hesaplaşmada hukukun aracı kılınması, yargı sistemi içinde oluşturulacak özel görevli mahkemeler üzerinden hesaplaşmanın yürütülmesi kararlaştırıldı. Birileri olup bitene seyirci kalırken, kurulan özel mahkemelerin savcı ve yargıç kadroları büyük ölçüde “aynı anlayıştaki” kimselerden oluşturuldu. Bunu yapmak için önce pragmatik yolları kullanan, daha sonra, HSYK nu tümüyle denetimi altına alarak kurumsal olarak yargıyı denetler hale gelen siyasal iktidar, sonuç alıcı hamlelerini, kamuoyunu da zihinsel olarak denetleyerek (medyayı ele geçirerek) gerçekleştirdi. Öyle ki, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına bir kavga sürdürüldüğü, ayrıcalıkların kaldırıldığı, dokunulmazlara dokunulduğu propagandası ile sadece dincisi ve gelenekçisiyle muhafazakârları değil, liberalleri de yanına alma başarısını gösterdi.
 
Mevcut siyasal iktidarın, yargı üzerinden yürüttüğü ve bir-iki yıl öncesine kadar süren siyasal hesaplaşma sonucunda, Cumhuriyetin kurumları tam olarak denetim altına alınarak devlet sistemi tümüyle ele geçirildi. Şimdi ise, bugüne kadar hiçbir siyasal iktidarın düşünmediği, toplumun İslami dönüşümünü sağlayacak üçüncü aşamaya geçilerek, (dindar gençlik yetiştirilmesi, Atatürk’ü unutturacak bir çaba içinde olunması vb.) Türk Modernitesiyle hesaplaşma uygulamaları başlatıldı.
 
Gelinen bu aşamada, iki temel saptama daha yapmak gerekmektedir. Birincisi, bugüne kadar özel yetkili ağır ceza mahkemeleri (yargı) üzerinden yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar, yargısal görünümlü siyasal hesaplaşmalardır. Dolayısıyla bu mahkemelerin savcılarının başlattığı herhangi bir soruşturma veya bu mahkemelerin verdiği kararlar, yargısal görünümlü siyasal hamlelerdir. İkinci saptama ise, devlet tam olarak denetim altına alındığına göre, özel mahkemeler üzerinden yürütülen yeni soruşturmaları, artık, “artçı sarsıntılara” karşı alınan yeni önlemler, asıl olarak da iktidar içi bir kavga ve paylaşım mücadelesi olarak görmek gerekmektedir.
Son haftada yaşanan yargı-MİT çekişmesi, bu iki çerçevenin içine oturtularak değerlendirilmelidir. Mevcut siyasal iktidarın devletin tam denetimini ele geçirdiği dikkate alındığında, yargı - MİT kavgasının, iktidarı oluşturan grupların, kendi aralarında iç iktidar paylaşımında alan kapma kavgası olduğu anlaşılmaktadır. İktidar içi pazarlık kızışmaktadır. Siyasal rant paylaşımının, Cumhuriyeti dönüştürerek toplumsal değişimi sağlamak için siyasal alanını genişletme mücadelesine paralel yürütüldüğü ya da dümende kimin olacağı tartışmasına yaslandığı açıktır. MİT operasyonunda, hedefin Başbakan olduğu çok bellidir. Başbakanın gittikçe otoriterleşen tutumunu kendileri için de riskli gören “cemaat”, denetiminde tuttuğu yargı eliyle, MİT Başkanının “başını” isteyerek Başbakanı hizaya getirme hamlesi yapmıştır. Karşı hamle, Emniyet Müdürlüğündeki müdürlerin görevden alınması ve Savcının işten el çektirilmesi ile sonuçlanmıştır. Hamleler devam edecektir…
 
Bu kayıkçı kavgası; bulanık suda balık avlamayan, “duruşu” belli olan bizler için, saf tutulacak bir kavga değildir. Bizler, yargı bağımsızlığına el atıldığı kandırmacasına prim veren ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerini meşrulaştıran bir tutum içinde olamayız. İktidarın kendi içindeki post kapma kavgasında saf tutmak, av artıklarını kapmak için sıra bekleyen zavallı ve fırsatçı bir anlayışı yansıtır.
 
Bizlere düşen görev, toplumun gözünün önünde yürütülen bu siyasal post kavgasının amacını deşifre etmek, özel yetkili mahkemeler sistemine daha yüksek sesle karşı çıkmaktır. Bugüne kadar yürütülen soruşturmaların, “kontrgerillanın” yargılanması anlamına gelmediğini, yargının gittikçe polisleştiğini göstermektir. Çifte standardın bu derecede pervasızca yürütülmesi karşısında adam yerine konulmadığını, yok sayıldığını halka anlatmaktır. Sürdürülen iç kavganın ve bugüne kadar yapılanların ne bir özgürleşme mücadelesi, ne de demokrasinin genişletilmesi çabası olmadığını topluma açıklamaktır.
 
Mit - Yargı (polis) çekişmesi, bugüne kadar yapılanların devamıdır. Korku toplumu yaratılarak ve sindirilmiş toplum psikolojisinden yararlanılarak; yolsuzluğun, gericiliğinin, toplumu muhafazakârlaştırarak dönüştürmenin, kamu malları talanının  üstünün örtülmesi, özgürlüğün bastırılması, polisin ve polis anlayışının hakim kılınması, emperyalizmin Ortadoğudaki yeni politikalarına hizmet eden bir ortamın yaratılması ve hukuku gözden düşürülmesi çabalarıdır bunlar…
 
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yürütülen her soruşturma, ardında bin bir gizli amacın saklı olduğu, ikiyüzlü bir yargılama olarak hukukun ve adaletin gözden düşürülmesinden başka bir işe yaramamaktadır. Bu süreçte hukuk araçsallaştırılmış, yargı siyasetin oyuncağı haline gelmiş, yargılamalar, halka karşı bir tehdide dönüşmüştür. Bilmeliyiz ki, hukukun ve adaletin özel mahkemelere ihtiyacı yoktur. Özel yargıç ve savcılara ise hiç gerek yoktur. Kimse ülkenin yurtseverlerini ve gerçek hukukçularını bu kayıkçı kavgasına ortak edemeyecek, kimse özel görevli mahkemeleri meşrulaştırmak için hukukun gerçek savunucularından yardım ve destek göremeyecektir.
 
Her şeye karşın, hukuk, günümüzde hala en önemli mücadele aracı olma özelliğini korumaktadır...
 
Öyle ise hukuku, mevcut yanlış ve tehlikeli anlayışın elinden kurtarmak gerekiyor. Bu, tüm hukukçuların olduğu kadar, toplumun da bir görevidir.
 
Av. BAŞAR YALTI
[Bu yazı 2723 kez okundu]
Yorumlar -1-
Süleyman Bayramoğlu14 Şubat 2012 Salı 13:38:07

Sayın Başar,

Günün özeti olmuş. Elinize sağlık.

Başarılar dilerim

Süleyman

Av. Başar YALTI

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [58]
[18 Temmuz 2017] ADALET YÜRÜYÜŞÜ YENİ BİR UMUT DOĞURMUŞTUR. ... [10 Nisan 2017] HALKOYLAMASI VE OYLAMANIN GÜVENLİĞİ ... [4 Mart 2017] PARADİGMA DEĞİŞİYOR! ... [19 Ocak 2017] CEHALETİN TAHAKKÜMÜ ... [24 Ekim 2016] BAROLAR VE AVUKATLAR NEDEN İLGİSİZLER? ... [11 Eylül 2016] 'HUKUK DEVLETİNİN SONU' ... [9 Mayıs 2016] TÜRBANLI YARGIÇ OLUR MU? ... [8 Şubat 2016] YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ ... [20 Ocak 2016] YUMURTAYI BALYOZLA KIRMAK! ... [23 Kasım 2015] CUMHURİYET ... [19 Ekim 2015] İKTİDAR VE HUKUK ... [19 Ağustos 2015] Bir Yöntem Önerisi: Beyin Fırtınası Ve Kürt Sorunu ... [9 Temmuz 2015] ANAYASA MAHKEMESİ NEREYE? ... [1 Haziran 2015] SEÇİMLER VE GÜVENLİK ... [1 Mayıs 2015] YARGIÇLARIN TUTUKLANMASI ÜZERİNE ... [29 Nisan 2015] AVUKATLAR SINANAMAZ! ... [16 Mart 2015] BİLGİNİN DEMOKRATİKLEŞMESİ YA DA BİLGİYİ SİYASALLAŞTIRMAK ... [9 Şubat 2015] "AYDINLANMA" NEYE YARAR? ... [1 Ocak 2015] 2015 YILI BAŞLARKEN. ... [15 Aralık 2014] AVUKATLAR SEÇİMİNİ YAPTI ... [10 Kasım 2014] NASIL BİR CUMHURİYET ... [28 Ağustos 2014] DEVLET BENİM ... [6 Nisan 2014] AVUKAT ... [2 Mart 2014] POLİSLEŞEN YARGIÇ ANLAYIŞI ... [12 Ocak 2014] NE DEĞİŞECEK? ... [25 Aralık 2013] DURUŞMA SALONLARI BÜYÜDÜKÇE... ... [11 Kasım 2013] ATATÜRK YAŞIYOR! ... [13 Eylül 2013] Yeni adli yıl başlarken ... [16 Mayıs 2013] Desteklediğimiz adayın kazanması halinde biz ancak mutlu oluruz ... [12 Nisan 2013] BÜYÜK GREV YA DA BÜYÜK BARO! ... [2 Kasım 2012] BAROLAR SEÇİMİNİ YAPTI! ... [24 Eylül 2012] BALYOZLA DEMOKRASİ KURULMAZ! ... [31 Ağustos 2012] Bir Yöntem Önerisi: Beyin Fırtınası Ve Kürt Sorunu ... [11 Temmuz 2012] BAROLARI ELE GEÇİRMEK YA DA "AHLAKSIZ TEKLİF" ... [11 Haziran 2012] KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR ... [3 Haziran 2012] İSTANBUL BAROSU NE YAPMALI? ... [13 Mayıs 2012] YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK! ... [4 Nisan 2012] 12 EYLÜL YARGILAMASI BİR ALDATMACADIR ... [1 Şubat 2012] YENİ YAKLAŞIMLAR NASIL DOĞDU, NEREYE GİDİYOR? ... [13 Ocak 2012] YARGIÇ VE VİCDAN ... [30 Aralık 2011] 2012 YE GİRERKEN YARGI VE ADALET ... [29 Ağustos 2011] AVUKATIN ADI YOK ... [5 Ağustos 2011] TSK YANLIŞLARININ BEDELİNİ ÖDÜYOR! ... [4 Temmuz 2011] SON SAHNE ... [20 Haziran 2011] YİNE BANA HÜSRAN, BANA YİNE HASRET VAR. ... [30 Mayıs 2011] YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ... [20 Nisan 2011] AVUKAT * ... [21 Mart 2011] TANI BUNLARI TANI DA BÜYÜ! ... [5 Mart 2011] Yargının Özelleştirilmesi Ve Çok Hukukluluk ... [17 Şubat 2011] NEREYE KADAR? ... [2 Şubat 2011] SAYGINLIK ... [4 Kasım 2010] BAROLARIN İŞLEVİ ... [27 Mart 2010] DEMOKRATİK KURNAZLIK!.. ... [25 Şubat 2010] AVUKATIN DOSYA İNCELEME YETKİSİ ... [9 Şubat 2010] BAROLAR VE DEMOKRATİK YÖNETİM ANLAYIŞI ... [4 Aralık 2009] KÖRLÜK ... [18 Kasım 2009] İRTİCAYA GÜL BAHÇESİ ... [17 Kasım 2009] AÇILIMIN HUKUKA ETKİSİ ...
Av. Başar YALTI
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™