Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
BİRLEŞEBİLME/AYRIŞABİLME YETENEĞİ BARO SEÇİMLERİ
29 Ekim 2010, Av. Reha TAŞKESEN
, Av. Reha TAŞKESEN

Küresel bir konu ile yöresel bir konunun benzer noktalarını görerek sonuç çıkarmak, evrensel gelişmelerin bir arada ve aynı anda gözlemlenmesi, kavranması ve değerlendirilmesi ile olanaklı olmaktadır.

 

            Toplumsal ve kurumsal sorunların anlaşılabilmesi ve çözümlenebilmesi için bazı zamanlar bireyin dışarıdan bu konulara bakabilmesi önemli bir yetenektir ve de olumlu sonuçlar veren bir alışkanlıktır. Denemesinde yarar bulunmaktadır.

 

            Bir sözcük, bir cümle, bir makale, bir görüntü, bir hareket bir anda onyıllar boyunca ayırtına varılamayan bir gerçeğin anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayabilir.

 

            Önümüzdeki süreçte ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasında küresel ölçekte bir rekabetin gündemde olacağı ve bu rekabetin ekonomik düzlemden siber düzleme, alçak yoğunluklu çatışma düzleminden yüksek yoğunluklu çatışma düzlemine değin değişik boyutlarda yaşanabileceğine dikkat çekilmektedir.

 

            Uluslararası ekonomik ortamın daha çok ABD ve Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmelere göre şekilleneceği ve bu anlamda konunun da ekonomik olmaktan daha çok bir stratejik güvenlik sorunu olarak ele alınmasının daha doğru olacağı öngörülmektedir[1].

            Enerji, hammadde ve gıda fiyatlarında yükselme olasılığı bulunmaktadır. Çin dışarıdan aldığı maddelerin bir kısmını deniz yolu ile taşımaktadır. Deniz ulaşım yollarının güvenliğini sağlama konusunda ise yeterli değildir. ABD’nin “Deniz Egemenliği” Çin’i rahatsız etmektedir. Bu nedenle de Çin’in bu sorunu bir ulusal güvenlik sorunu olarak algılaması doğal görülmelidir.

            “Deniz Egemenliği” 15nci yüzyıldan itibaren dünyanın gündeminde olan bir konudur[2]. ABD 20nci yüzyılın başından itibaren deniz gücünü sistemli bir şekilde geliştirmiş ve bugün iki okyanusta aynı anda deniz ulaşım yollarını denetim altında tutabilecek düzeye ulaşmıştır.

            Önümüzdeki süreçte ana güvenlik sorunlarının, hammadde kaynakları zengin bölgeler ile ÇHC arasındaki ulaşım yolları üzerinde yoğunlaşabileceği hususu dikkat çekmektedir.

            Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi bölgelerinde yıllardır cereyan eden “Deniz Korsanlığı” (Piracy, Sea Piracy) faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir[3].

            Küresel kriz sürecinde Çin’de 30 milyon kişi, çalışan nüfusun %5 kadarı işsiz kalmış ve kırsal kesime dönüş yapmıştır[4]. Tarihsel gelişmeler de dikkate alınarak bir istikrarsızlık ortamına gidişin önlenmesi, yine ÇHC için önemli bir konu olarak gündemde kalmaya devam edecektir.

            Ülkeler sürekli olarak toplanarak, biraraya gelerek küresel sorunları tanımlamaya ve çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Uluslararası kurumlar geliştirilmekte, genişletilmekte ve yeni kurumlar kurulmaktadır[5]. Birleşerek ve bütünleşerek güç kazanma istikametinde bir devinim yaşanmaktadır. Uluslararası arenada yeni tehdit ve risk algılamaları yükseldiği zaman bunlara çözüm arayışları da yoğunluk kazanmaktadır. Nitekim hukuk da bu küresel gelişmelere koşut olarak daha uluslararası/ulusalüstü bir karakter kazanmaktadır.

            Burada dikkat çeken önemli bir nokta da uluslararası ortamda bu ve benzeri küresel sorunlara çözüm arayışlarında birleşme kültürünün baskın olması ve kısa süre içerisinde sonuca gidilebilmesidir. Yukarıda değindiğimiz konuda girişimin başlatılmasından itibaren görüşmelerin üç yıl, yapılanmanın ise iki yıl sürmesi ve beş yıl içerisinde uygulamanın başlamış olmasıdır

            Buraya değin güncel ve küresel bir konu hakkındaki gelişmeler üzerinde durmuş bulunmaktayız. Bütün bu olayların bizlerde yaşattığı çağrışımlar istikametinde Türkiye’nin basit, kısır, üretken olmayan, verimsiz, bıktıran gündemindeki konuları bir kenara koyalım. Bunları başka yazılarımızda ele alalım. Ancak, bizleri yakından ilgilendiren Ankara Barosu ve İstanbul Barosu seçimlerine göz atalım.

            Başkent Barosu olma özelliği taşıyan “Ankara Barosu Seçimi” tamamlanmış ve Av. Metin Feyzioğlu Baro Başkanı seçilmiştir[6]. Ön seçimde yarışan diğer adaylar ve bu adayları destekleyen avukatlar seçim günü büyük bir olgunlukla oylarını ön seçimde birinci olan Demokratik Sol Gurup adayı Av. Metin Feyzioğlu için kullanmışlar ve başkan seçilmesine destek vermişlerdir. Av. Feyzioğlu’na başarı dileklerimizi iletiyoruz.

            Dünya’nın nicelik ve elbette nitelik bakımından da önemli barolarından biri olma özelliğini taşıyan “İstanbul Barosu Seçimi” ise 6-7 Kasım 2010 tarihlerinde yapılacaktır. Sol kesim parçalı bir görünüm vermektedir. İstanbul’da bir ön seçim geleneği bulunmaması nedeniyle de seçime parçalı şekilde gidilmektedir.

            Birleşebilme ve ayrışabilme bir kültürel özelliktir. Ülkeler önemli küresel sorunların çözümü için biraraya gelebilmekte, birleşebilmekte ve ortak hareket edebilmektedirler. Birleşme kültürü öne çıkmaktadır.

 

            Bu noktada İstanbul’da avukatlar da önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunmaktadırlar. Ayrışma için değil birlik olma ve birleşme için hareket etmelidirler. Bu birleşmenin zemini “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu” olarak öne çıkmaktadır. Başkan adayı olan Av. Ümit Kocasakal ise nitelikleri bakımından İstanbul avukatlarını ve İstanbul Barosu’nu en iyi temsil edecek kişi olarak desteklenmelidir. Kuşkusuz sonuç sandıkta belli olacaktır. Ancak, İstanbul avukatları da önemli bir sınav vereceklerdir. Birleşme ve bütünleşme istikametinde ortaya konulacak istenç ve bu istencin seçim sonucuna olumlu katkısı, geleceğe yönelik olarak atılmış sağlam ve sağlıklı bir adım olacaktır.

 

             “İstanbul Barosu Seçimi” için Av. Ümit Kocasakal’a ve listesinde bulunan yönetime aday değerli avukatlara başarı dileklerimizi sunuyoruz.

 

            Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87nci yıldönümünü en içten duygularla kutluyoruz.

 

 

                                                                                               Av. Reha Taşkesen

                                                                                              Ankara, 29.10.2010

 


[1] Yakın zamanda katıldığım bir toplantıda konuşmacı Dr. Philippa Malmgren’in üzerinde durduğu konudur.  Dr. Malmgren Londra merkezli iki finans kuruluşunun kurucu başkanıdır. BBC ve CNBC programlarında görüşlerine başvurulmaktadır. Bankalara ve yatırım kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations), Chatham Grubu (Chatham House), New York Ekonomi Kulübü (Economic Club of New York) ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Enstitüsü (Institute for International Strategic Security) üyesidir.

 

[2] Gelecek 100 Yıl (The Next 100 Years), George Friedman, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2009, s.47-49, Amerikalı Amiral Alfred Thayer Mahan, “Denizlere egemen olan dünyaya hükmeder…ABD’nin denizleri kontrol altında tutması küresel denizcilik ticaretini de elinde bulundurması anlamına gelmektedir…Genel olarak ABD uluslararası ticaret sistemini şekillendirmektedir.

[3] http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/09/piracy-somalia-us-navy, (9.1.2009)

ABD, 2009 yılı başında Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’ndaki deniz korsanlığı faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak ABD 5nci Filo Komutanlığı (5th Fleet) tarafından yönetilecek uluslararası deniz gücü oluşturulmasına yönelik bir hareket başlatmıştır. 151nci Görev Kuvveti (151st Task Force) adı verilen deniz gücü  bu maksatla çalışmaya başlamış ve içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 25 kadar ülke bu faaliyete katılmıştır.

http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/18/piracy-china-navy, (18.12.2008)

ÇHC bölgedeki deniz korsanlığı faaliyetlerini ekonomik çıkarlarına yönelik bir risk olarak algılamış ve 2008 yılı sonundan itibaren bölgede bir deniz gücü konuşlandıracağını açıklamıştır.

http://www.simsl.com/Publications/Articles/ReCAAP0107.asp

Asya’da Deniz Korsanlığı ve Deniz Haydutluğu ile Mücadele için Bölgesel İşbirliği Sözleşmesi (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia-ReCAAP), Endonezya, Malezya ve Singapur’un kıyısı olduğu deniz ve boğazlardan önemli derecede deniz taşımacılığı yapılmaktadır. Malaka Boğazı, Singapur Boğazı ve Güney Çin Denizi bu anlamda olayların en çok yaşandığı bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Dünya ticaretinin %30 kadarı ve petrol taşımacılığının %50 kadarı bu su yolları üzerinden devam etmektedir. Deniz Korsanlığı ve Deniz Haydutluğu faaliyetlerinin artması üzerine Japonya’nın 16 bölge ülkesine önerisi ile kurulan anılan güvenlik örgütü 2006 yılında çalışmaya başlamıştır. Halen 14 ülke  sözleşmeyi onaylamıştır. Singapur’da bir Bilgi Paylaşım Merkezi (Information Sharing Centre) kurulmuştur.

[4] Merkezi Haberalma Ajansı, Üç Sanayi Kategorisinde Çalışan Nüfusun Yıllara Dağılımı (CIA Fact Book, Number of Employed Persons at the Year-end, by Three Industries), 2006 yılı içinde gözden geçirilmiş rakamlara göre hesaplama yapılmıştır.

[5] “Deniz Korsanlığı ve Deniz Haydutluğu” konusunu izleyen uluslararası kuruluşlar; Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce), Uluslararası Deniz Bürosu (International Maritime Bureau), Deniz Korsanlığı Bilgilendirme Merkezi (Piracy Reporting Centre), Uluslararası Deniz Örgütü (International Maritime Organization), Bilgi Değişim Merkezi (Information Exchange Centre). Konu hakkındaki uluslararası mevzuat; BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (The United Nations Convention on Law of the Sea-UNCLOS), Gemilere Yönelik Deniz Korsanlığı ve Deniz Haydutluğu Suçları Hakkındaki Araştırmalara İlişkin BM Tüzüğü (Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships), Asya’da Deniz Korsanlığı ve Deniz Haydutluğu ile Mücadele için Bölgesel İşbirliği Sözleşmesi (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia-ReCAAP), Asya’da Deniz Korsanlığı ve Deniz Haydutluğu ile Mücadele için Bölgesel İşbirliği Sözleşmesi Uygulama Yönetmeliği (Regulation on Coordination in Implimentation of the ReCAAP).

[6] Ankara Barosu Seçimi 9-10.10.2010 tarihlerinde yapılmıştır. Seçimi Demokratik Sol Gurup adayı Av. Metin Feyzioğlu geçerli sayılan 7720 oyun 4732’sini alarak %61,3 oy oranı ile birinci seçilme başarısını göstermiştir.

[Bu yazı 2558 kez okundu]
Av. Reha TAŞKESEN

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [57]
[21 Temmuz 2016] İVEDİLİKLE ... [26 Ocak 2016] EKONOMİDE GELİŞMELER (II) ... [11 Ocak 2016] EKONOMİDE GELİŞMELER (I) ... [28 Eylül 2015] İNSAN ONURU ... [18 Ağustos 2015] MEŞRUİYET ... [27 Temmuz 2015] YİNE FİKİR DEĞİŞTİRDİ ... [25 Haziran 2015] SÜLEYMAN DEMİREL DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI ... [26 Mayıs 2015] SEÇİMDEN SONRA ... [29 Nisan 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2 (III) ... [15 Nisan 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2(II) ... [18 Mart 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2 ... [30 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI IV ... [22 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI III ... [17 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI II ... [12 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI ... [30 Ekim 2014] DEMOKRASİ VE KALKINMA ... [29 Mart 2014] DÜNYANIN İSTİKAMETİ ... [2 Ocak 2014] BİLGE KİŞİ İLE SÖYLEŞİ ... [25 Aralık 2013] ÇILGIN TÜRK ... [30 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (V) ... [19 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (IV) ... [9 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (III) ... [2 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (II) ... [27 Ağustos 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (I) ... [30 Haziran 2013] ÇATIŞMA ORTAMININ DEĞİŞEN KARAKTERİ ... [3 Ocak 2013] 2030 ... [20 Kasım 2012] İNŞA-İ HAK ... [5 Kasım 2012] İLERLE(ME)ME RAPORU ... [13 Eylül 2012] SUÇLULAR AYAĞA KALKSIN ... [27 Temmuz 2012] TORBA YASA AYKIRI DÜŞÜNCELER ... [4 Haziran 2012] TÜRK HUKUK KURUMU ... [2 Mayıs 2012] TÜRKİYE VE NATO ... [14 Nisan 2012] STRUMA VE HOCALI ... [12 Mart 2012] Devlet Sırrı Kavramı Ve Hukuk Devleti ... [22 Şubat 2012] OLAĞANÜSTÜ DÖNEM HUKUKUNUN GEÇERSİZLİĞİ ... [29 Aralık 2011] SONRAKİ TÜRKİYE VE YENİ YAKLAŞIMLAR ... [24 Aralık 2011] AVRASYA BİRLİĞİ ... [16 Ekim 2011] HUKUKUN HUKUKSUZLUĞU ... [16 Ağustos 2011] ASKERLER VE SİLAHLI KUVVETLER ... [10 Temmuz 2011] Yeni Anayasa Ve Savunma / Savunmaemekçileri ... [10 Haziran 2011] SEÇİM SONRASI ... [29 Mayıs 2011] Küresel Ceza Hukuku Uluslararası Ceza Mahkemesi ... [30 Nisan 2011] GELECEĞİ GÖREBİLME ... [1 Nisan 2011] Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ... [10 Şubat 2011] HUKUK DEVLETİ ... [31 Aralık 2010] ANKARA ... [29 Kasım 2010] SİYASİ PARTİLERDE LİDER VE KADRO DEĞİŞİMİ ... [11 Kasım 2010] CUMHURİYET HALK PARTİSİ ... [1 Ekim 2010] HALK OYLAMASI VE ALINAN DERSLER ... [27 Nisan 2010] NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER SİLAH ... [15 Nisan 2010] ZAMANLAMA ... [12 Nisan 2010] HUKUK DOLU GÜNLER ... [24 Mart 2010] NEVRUZ ... [20 Mart 2010] 24 NİSAN ... [9 Şubat 2010] ÖZGÜR DÜŞÜNEBİLMEK ... [31 Ocak 2010] DEĞİŞİM VE HUKUK ... [16 Ocak 2010] DEĞİŞİM ...
Av. Reha TAŞKESEN
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™