Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Yeni Anayasa Ve Savunma / Savunmaemekçileri
10 Temmuz 2011, Av. Reha TAŞKESEN
, Av. Reha TAŞKESEN
           Gelişmeler önümüzdeki süreçte TBMM’de yapılacak çalışmaların sonucuna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni bir Anayasa ile yoluna devam edeceğine işaret etmektedir[1]. Konu yeni Anayasa olunca bir vatandaş olarak nasıl bir Anayasa olması konusundaki düşüncelerimizi paylaşma ve Anayasa metninde “Savunma/Savunma Emekçileri” ile ilgili nasıl bir vurgu yapılması gerektiğine dikkat çekme bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
            Türkiye’de Anayasa’nın değiştirilmesi konusunda ortak bir anlayış ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ancak, “Yeni Anayasa” ile Türkiye’nin sorunlarının bir anda çözümleneceğini düşünmek de çok doğru değildir[2]. Konu eğer “İleri Demokrasi” anlayışının ve uygulamasının yerleştirilmesi ise; hukuk devleti, eğitim, kültür, sağlık, yüksek gelir düzeyi, güvenlik gibi temel koşulların tesisi ve devamlılığının da sağlanması bir zorunluluktur. Bu bakımdan devlet ile vatandaş arasında yapılacak ana sözleşmenin sürdürülebilirliğinin ancak yüksek yaşam kalitesinin sağlanması ile olanaklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
            Değiştirilme noktasına gelindiğine göre; sahipleneceğimiz bir anayasanın nasıl olması gerektiği hususunun da geniş şekilde tartışılması gerekmektedir. Anayasa maddelerinin bir kısmının evrensel hukuk ilkeleri ile uyumlu olacağı kaçınılmazdır. Bir kısım maddelerin ise yoğun şekilde tartışılacağı da açıktır.
 
            Küresel hukuk anlayışının, AB müzakere sürecinin, Türkiye’nin (idari, adli, mali) yapılandırılmasının yapılacak anayasa çalışmalarına ne şekilde yansıyacağı konusu önem arz etmektedir[3]. Her kesimden siyaset, hukuk, bilim insanlarımızın bütün sorunları evrensel, küresel, ülkesel boyutları ile akıl ve bilim temelinde tartışmalarının ve sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılmasının gelecekte yaşanabilecek yeni sorunların en aza indirilmesi ya da önlenmesi bakımından yarar sağlayacağı hususu dikkate alınmalıdır.
 
            Küresel hukuk anlayışının giderek etkin ve yaygın konuma gelmesi olasılığına daha önce örnek bazı konular ele alınarak değinilmiştir[4].
 
            AB, anayasası ve hukuku olan ulusalüstü bir tüzel kişilik olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır[5]. AB müzakere süreci ise devam etmektedir. Egemenlik, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP), AB Hukuku’nun iç hukuka üstünlüğü, önceliği ve doğrudan uygulanabilirliği gibi hususlar Türkiye’nin gündemindedir ve de güncelliğini korumaktadır.
 
            Önümüzdeki süreç içerisinde başlama olasılığı bulunan anayasa çalışmalarının Türkiye’nin idari, mali ve adli yapılanmasında önemli değişiklikler yapması ise kaçınılmaz görülmektedir[6].
 
            Bu çerçevede “Yeni Yaklaşımlar” bir girişim başlatmış bulunmaktadır[7]. Değişik çevrelerden bir araya gelecek kişilerin katılımları ile yapılacak çalışmada genel anlamda anayasa konusu, özel anlam da ise savunmanın/savunma emekçilerinin anayasa metninde belki de bir cümle ile nasıl yer bulacağı konusu tartışmaya açılacaktır. Kuşkusuz bu çalışmanın sonuçları da “Yeni Yaklaşımlar” aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
            “Yeni Yaklaşımlar” tarafından başlatılan bu alçakgönüllü ancak anlamı önemli olan çalışmanın örnek alınması ve çeşitlendirilerek, zenginleştirilerek çoğaltılması önümüzdeki anayasa çalışmalarına katkı sağlayacağı açıktır.
 
 
 
 
 
                                                                                              Av.Reha Taşkesen
                                                                                              10.7.2011, Ankara


Türkiye’de anayasa çalışmalarının başlangıcı Sened-i İttifak (1808) belgesine dayandırılır. Tanzimat Fermanı (1839), İslahat Fermanı (1856), 1876 Kanun-i Esasisi (1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek askıya alınan Kanun-i Esasi 1909 yılında 21 maddede yapılan değişiklikler ile yeniden yürürlüğe konulmuştur), 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası gereksinmeleri karşılamıyordu ve 1876 Anayasası da henüz ilga olmamıştı) anayasal devlet düzeni istikametinde atılmış önemli adımlardır. 1961 ve 1982 Anayasaları hükümet darbeleri sonrasında yazılan anayasalar olmaları bakımından sürekli tartışma konusu olmuşlardır.
[2] RT, 1982 Anayasası Başlangıç, 7 Kısım (177 Madde), Geçici Hükümler (VI. Kısım, 19 Madde) şeklinde düzenlenmiştir. Geride kalan 29 yıl içerisinde 16 (61. Hükümet ile 17) hükümet döneminde kullanılan 1982 Anayasası, birincisi 17.5.1987, sonuncusu 17.3.2011 tarihinde olmak üzere 17 kez değiştirilmiştir. Başlangıç kısmında 2 kez değişiklik yapılmıştır. 81/177 madde değişmiştir. 21/81 madde birden fazla değişikliğe maruz kalmıştır. 5/19 geçici madde üzerinde de değişiklikler yapılmıştır. Bu kadar değiştirilen bir anayasanın hala başlangıçtaki anayasa gibi algılanıyor olmasına katılmak da mümkün değildir.
[3] RT, Küresel yeni bir hukuk anlayışı gelişmektedir. Serbest Ticaret Bölgeleri (NAFTA, AB, BDT, ŞİÖ, ASEAN) bağlamında ve küresel ölçekte başta Ticaret Hukuku olmak üzere gelişmeler olmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Bölgesel İnsan Hakları Mahkemeleri kurulmuştur ve çalışmaktadır. AB Anayasası ve AB Adalet Divanı AB bünyesinde ulusalüstü bir hukuk anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır.
[4] Yeni Yaklaşımlar, RT, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (1.4.2011) ve Küresel Ceza Hukuku Uluslararası Ceza Mahkemesi (28.5.2011).
[5] RT, Türkiye 29.10.2004 tarihinde Roma/İtalya’da imzalanan (taslak) AB Anayasası’na imza koyan üç aday ülkeden biridir.
[6] RT, Türkiye Gümrük Birliği (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere 1/95 Ortaklık Konseyi Kararı) , Katılım Ortaklığı Belgeleri, İlerleme Raporları çerçevesinde Anayasa’da değişiklikler yapmıştır. Kapsamlı değişiklikler 1995 yılında (Başlangıç ve 14 madde), 2001 yılında (Başlangıç, 32 madde ve 1 geçici madde) ve 2010 yılında (23 madde ve 3 geçici madde) yapılmıştır. Ölüm cezası 2004 yılında m34’de yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır.
[7] “Yeni yaklaşımlar” tarafından düzenlenen bu çalışma 23.7.2011 Cumartesi günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) salonunda yapılacaktır.
[Bu yazı 3684 kez okundu]
Av. Reha TAŞKESEN

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [57]
[21 Temmuz 2016] İVEDİLİKLE ... [26 Ocak 2016] EKONOMİDE GELİŞMELER (II) ... [11 Ocak 2016] EKONOMİDE GELİŞMELER (I) ... [28 Eylül 2015] İNSAN ONURU ... [18 Ağustos 2015] MEŞRUİYET ... [27 Temmuz 2015] YİNE FİKİR DEĞİŞTİRDİ ... [25 Haziran 2015] SÜLEYMAN DEMİREL DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI ... [26 Mayıs 2015] SEÇİMDEN SONRA ... [29 Nisan 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2 (III) ... [15 Nisan 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2(II) ... [18 Mart 2015] DÜNYANIN İSTİKAMETİ - 2 ... [30 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI IV ... [22 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI III ... [17 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI II ... [12 Aralık 2014] FİLİSTİN TOPRAKLARI ... [30 Ekim 2014] DEMOKRASİ VE KALKINMA ... [29 Mart 2014] DÜNYANIN İSTİKAMETİ ... [2 Ocak 2014] BİLGE KİŞİ İLE SÖYLEŞİ ... [25 Aralık 2013] ÇILGIN TÜRK ... [30 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (V) ... [19 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (IV) ... [9 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (III) ... [2 Eylül 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (II) ... [27 Ağustos 2013] SOLUKLAŞAN DEVLET SURİYE (I) ... [30 Haziran 2013] ÇATIŞMA ORTAMININ DEĞİŞEN KARAKTERİ ... [3 Ocak 2013] 2030 ... [20 Kasım 2012] İNŞA-İ HAK ... [5 Kasım 2012] İLERLE(ME)ME RAPORU ... [13 Eylül 2012] SUÇLULAR AYAĞA KALKSIN ... [27 Temmuz 2012] TORBA YASA AYKIRI DÜŞÜNCELER ... [4 Haziran 2012] TÜRK HUKUK KURUMU ... [2 Mayıs 2012] TÜRKİYE VE NATO ... [14 Nisan 2012] STRUMA VE HOCALI ... [12 Mart 2012] Devlet Sırrı Kavramı Ve Hukuk Devleti ... [22 Şubat 2012] OLAĞANÜSTÜ DÖNEM HUKUKUNUN GEÇERSİZLİĞİ ... [29 Aralık 2011] SONRAKİ TÜRKİYE VE YENİ YAKLAŞIMLAR ... [24 Aralık 2011] AVRASYA BİRLİĞİ ... [16 Ekim 2011] HUKUKUN HUKUKSUZLUĞU ... [16 Ağustos 2011] ASKERLER VE SİLAHLI KUVVETLER ... [10 Haziran 2011] SEÇİM SONRASI ... [29 Mayıs 2011] Küresel Ceza Hukuku Uluslararası Ceza Mahkemesi ... [30 Nisan 2011] GELECEĞİ GÖREBİLME ... [1 Nisan 2011] Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ... [10 Şubat 2011] HUKUK DEVLETİ ... [31 Aralık 2010] ANKARA ... [29 Kasım 2010] SİYASİ PARTİLERDE LİDER VE KADRO DEĞİŞİMİ ... [11 Kasım 2010] CUMHURİYET HALK PARTİSİ ... [29 Ekim 2010] BİRLEŞEBİLME/AYRIŞABİLME YETENEĞİ BARO SEÇİMLERİ ... [1 Ekim 2010] HALK OYLAMASI VE ALINAN DERSLER ... [27 Nisan 2010] NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER SİLAH ... [15 Nisan 2010] ZAMANLAMA ... [12 Nisan 2010] HUKUK DOLU GÜNLER ... [24 Mart 2010] NEVRUZ ... [20 Mart 2010] 24 NİSAN ... [9 Şubat 2010] ÖZGÜR DÜŞÜNEBİLMEK ... [31 Ocak 2010] DEĞİŞİM VE HUKUK ... [16 Ocak 2010] DEĞİŞİM ...
Av. Reha TAŞKESEN
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™