Basın Kartı Yönetmeliği'nin İptali için Dava

~ 15.10.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye  Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Basın Kartı Yönetmeliği'nin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla hazırlandığı vurgulandığı dava dilekçesinde, yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olduğu da belirtildi, anayasa başta olmak üzere kanunlara aykırı olduğu hatırlatıldı.

Yürütmeyi durdurma talebi

Kamu yararı göz önüne alınarak idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasının talep edildiği dava dilekçesinde, Aralık 2014 tarihindeki Basın Kartı Komisyonu Toplantısı’nda sürekli basın kartını hak ettiği belirlenen 94 gazeteciye kartlarının

İtirazlar

TGC ve TGS’nin duyurduğu davada yer alan itiraz noktaları şöyle…

* Komisyonun yapısı

“1973 yılından beri Komisyon 13 kişiden oluşurken 2015 tarihli dava konusu yönetmelik ile üye sayısı 15 kişiye çıkarıldı. 50 yıldır süregelen komisyonun yapısı değiştirildi.

“Komisyondan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti çıkarıldı.

“Davacılardan Türkiye Gazeteciler Sendikasının üç temsil hakkı bire indirildi. Gazetecilik meslek örgütlerinin temsil oranı üçte bire düşürüldü. Genel müdürlüğün komisyona seçtiği üye sayısı artırıldı.

*  BYEGM’nin görevi

“231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri ‘basın yayın kuruluşlarına ve gazetecilere basın kartı düzenlemek, komisyonun sekretaryasını yürütmek’ olarak tarif edilmişti.

“Yeni yönetmelikle ise BYEGM’ne Basın Kartı Komisyonu’na üye belirleme yetkisi sağlandı.

* Çalışanlar arası eşitsizlik

“Yeni yönetmelikle AA ve TRT’de Basın İş Kanunu dışında çalıştırılan kişilere basın kartı verilmesinin yolu açıldı.

“Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda özellikle sözleşme ile çalıştırılanlar ile özel sektör Basın Yayın Kuruluşlarında çalışanlar arasında birden fazla eşitliksizlik yaratıldı.

“TRT ve Anadolu Ajansı’nda 5953 sayılı yasa kapsamı dışında da gazeteci  çalıştırılmasının önü açıldı. Çalışanların hakları kısıtlandı.

* Geçici işsiz kalan gazeteciler

“Geçici olarak işsiz kalan basın kartı sahibinin eski yönetmeliğe göre üç ay taşıyabildiği serbest basın kartının süresi yeni yönetmelikle bir aya düşürüldü.”

 28.08.2015'te yeni Basın Kartları Yönetmeliği çıkarılmış, yönetmelik gazetecilik meslek örgütlerinin tepkisini çekmişti. (YY)

 

http://bianet.org/bianet/medya/168348-basin-karti-yonetmeligi-nin-iptali-icin-dava

Hits: 467