İcra memurunun avukatı dövmesi

~ 10.09.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Özet:

İcra Memuru olan sanığın, 13.11.2007 günü saat 10.20'de başladığı haczi saat 18.00'de tamamlayıp buna dair tutanağı düzenleyerek hazır bulunanların imzalarını aldıktan sonra haciz mahallinden ayrılarak Kayseri'ye dönüşü sırasında, aynı araç içinde bulunduğu ve tartıştığı alacaklı vekilini, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 31.03.2009 gün, 2007/1486 Esas, 2009/436 Karar sayılı ilamında belirtilen şekilde darp edip diğer araçla şehre gönderdikten sonra, darp olayını gizlemek amacıyla, alacaklı vekili olan katılanın "ayağı kayıp düştüğü sırada arabaya başını çarptı" şeklinde tutanak düzenleyip haciz sırasında hazır bulunan nakliyeci, hamal ve borçluya imzalatması resmi belgede sahtecilik oluşturur.


T.C.
Yargıtay 21.Ceza Dairesi 

Esas No:2015/45
Karar No:2015/574 

T.C.

YARGITAY

21. CEZA DAİRESİ

E. 2015/45

K. 2015/574

T. 30.4.2015

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

İcra Memuru olan sanığın, 13.11.2007 günü saat 10.20'de başladığı haczi saat 18.00'de tamamlayıp buna dair tutanağı düzenleyerek hazır bulunanların imzalarını aldıktan sonra haciz mahallinden ayrılarak Kayseri'ye dönüşü sırasında, aynı araç içinde bulunduğu ve tartıştığı alacaklı vekilini, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 31.03.2009 gün, 2007/1486 Esas, 2009/436 Karar sayılı ilamında belirtilen şekilde darp edip diğer araçla şehre gönderdikten sonra, darp olayını gizlemek amacıyla, alacaklı vekili olan katılanın "ayağı kayıp düştüğü sırada arabaya başını çarptı" şeklinde tutanak düzenleyip haciz sırasında hazır bulunan nakliyeci, hamal ve borçluya imzalatmasından ibaret olayda; 13.11.2007 günü saat 18.30 itibariyle düzenlenen ve "matbu" haciz tutanağının kullanılması suretiyle oluşturulan tutanağın, sanığın icra memurluğu görevi kapsamında düzenlenmiş bir tutanak olmaması nedeniyle, TCK'nun 204. maddesinin 1. fıkrasındaki resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucu yazılı şekilde uygulama yapılması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 30.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

 Kaynak: hukukmedeniyeti.org
Ekleyen : Av. Mahmut Asrağ

Hits: 835