Mahkeme, Ara Kararda Ayağa Kalkmayan Avukatın Değiştirilmesini İstedi!

~ 14.07.2015, Yeni Yaklaşımlar ~
Adana’da görülen bir davada ara karar verilirken ayağa kalkmayan avukatın bu davranışını ‘duruşma düzenini bozucu’ diye değerlendiren mahkeme, barodan bir sonraki celse için yeni avukat talep etti.

Adana Barosu, mahkemenin bu talebini ‘meslek ilke ve kurallarına aykırılık teşkil ettiği’ gerekçesiyle reddetti. Mahkemeye tepki gösteren Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, “Bir mahkeme saygınlığını avukatın ayağa kalkıp kalkmamasıyla değil, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyarak; adil yargılanma ilkesini yaşama geçirerek, maddi gerçeği ortaya çıkararak, hukuka ve vicdana uygun şekilde hüküm kurmasıyla sağlayacaktır.” dedi. 

16 Haziran 2015 günü Adana 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık E.C. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan açılan kamu davasında yaşı küçük Ö.B.A. için Baro tarafından görevlendirilen Avukat A.O.G. ara kararlar verilirken ayağa kalkmadı. Mahkeme hâkimi, Baroya “CMK’nın 203 ve 204’üncü maddeleri gereğince bir sonraki duruşmada zorunlu vekilin mahkemeye ‘saygısız’ davranışı tekrarlanması halinde salondan çıkartılacağından; böyle istenmeyen bir durumla karşılaşılmaması için mağdura başka bir avukatın görevlendirilmesi” için yazı yazdı.

Bu talebe karşı çıkan Av. Mengücek Gazi Çıtırık, mahkemeye gönderdiği cevabi yazıda, ilgili yasa maddelerine atıfta bulunarak, “Avukatın ara kararlarda ayağa kalkmamasını, mahkemenize karşı saygısızlık olarak nitelendirip, duruşma düzenini bozan davranış olarak değerlendirmenizi yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.” ifadesini kullandı. CMK’da hangi hallerde ayağa kalkılacağının net bir şekilde düzenlendiğini dile getiren Çıtırık, ara kararlarda yargılama esnasında konuşurken, soru sorarken, savunma yaparken de ayağa kalkma zorunluluğu bulunmadığını ileri sürdü.

Av. Çıtırık, yazıda özetle şunları kaydetti:

“Yargılama esnasında meslektaşımızın duruşma düzenini bozan bir davranışı veya açıklaması yokken, mahkemeye saygıyı ayağa kalkıp kalkmamayla ilişkilendirmek son derece düşündürücüdür. İddia, karar ve savunma makamları birlikte adalet gibi ulvi bir makama hizmet etmekte. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce adil yargılanma ilkesine uyularak yargılama faaliyeti yerine getirilmektedir. Avukatlık mesleğinin özünde bağımsızlık ilkesi yatmaktadır. Bağımsız savunmaya ve bağımsız barolara talimat verilemeyeceğinin bilinmesini isteriz. Son derece talihsiz, avukatlık mesleğinin ruhuna aykırı, savunmanın ve baroların bağımsızlığına gölge düşürecek, talimat niteliğindeki isteminizi CMK, Avukatlık Yasası, Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen meslek ilke ve kurallarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle reddediyor. Avukat A.O. G.’nin mahkemenizde görülmekte olan 2015/323 Esas sayılı dosyada mağdurun zorunlu vekilliğine devam edeceğine dair hususu saygıyla bilginize sunarım.”

Kaynak: Haber Kaynağı

Hits: 1708