E-Tebligat Nedir?

~ 27.06.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

29 Haziran 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat dönemi başlıyor. Bu tarihten itibaren eskiden kâğıt ortamında gönderilen tebliğler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderilip alınabilecek, tebligatın durumu anlık sorgulanabilecek.

 Elektronik Tebligat (e-Tebligat), Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

e-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.
Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Kimler İçin Zorunludur?

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu” hale gelmiştir.

 

Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmesinden ötürü sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları gerekmekte olup Kanun gereği yalnızca PTTKEP hesabı edinerek  bu hesap üzerinden muhataplara elektronik tebligat gönderebilirler.

 

 

Elektronik tebligat adres almak isteyen muhatapların elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta hesabı edinmeleri gerekmektedir.

 

 

http://pttkep.gov.tr/

Hits: 884