Bazı hukuk büroları yurttaşlara karşı suç işlemektedirler

~ 24.06.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

 Baroların dikkatine

Bazı Hukuk Büroları kanunsuz bir şekilde yurttaşların huzur ve sükununu ihlal etmektedir. Bunu yaparken de yasaları ihlal etmekten, meslek etiğine aykırı davranmaktan hiç çekinmemektedirler. Yurttaşlara gönderdikleri mesajlarda yalan beyanlarla yurttaşları tehdit ederek borç ödemeye zorlamaktadırlar. Üstelik bu mesajları hiç borcu olmayan kişi veya kişilere de göndermektedirler.  İşte bir mesaj:

 

Mesaj gönderilen site okurunun Turkcell’e herhangi bir borcu yoktur. Kaldı ki borçlu olsa bile mesajda yazılanlar yalana dayalı şantajlardır.

Taahhüdü İhlal Suçu

Mesajda okurun taahhüdü ihlal suçundan ceza aldığı, cezanın Yargıtay’ca onaylandığı iddia edilmektedir. Bu iddia tamamen yalandır. Taahhüdü ihlal suçu icra memuru önünde yapılan taahhütler için söz konusu olabilir. Bunun için kesinleşmiş bir borcun olması ve ödeme taahhüdünün icra memuru önünde yapılması gerekir. Özel sözleşmelerle yapılan taahhütlerin yerine getirilmemesinden bir suç oluşmaz.

Mesaj özü itibari ile hukuk adına söylenmiş yalan beyanları içermektedir. Böyle bir mesaj kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu oluşturduğu gibi avukatlık mesleğinin etik kuralları ile de bağdaşmaz.

Baroları görevlerini yapmaya, ilgilileri hakkında disiplin kovuşturması yapmaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.  Bu tür şantj mesajları alan yurttaşlar site iletişiminden bize ulaşıp durumlarını bizimle paylaşabilirler.
adaletbiz

 

Hits: 1527