Yargıtay bir dosya hakkında 6 dakikada karar veriyor

~ 08.06.2011, Şükrü KIZILOT ~

BELİRTTİĞİMİZ 6 dakika ortalama bir süre. Bazı daireler, ortalama olarak 3 dakikada; bazıları da 5 dakikada, bir kısmı da 14 veya 16 dakikada bir dosya hakkında karar veriyorlar. Böyle olunca, temyiz aşamasında dosyası olan vatandaşın da kurumların da kafası iyice karışıyor!

Olaya bütünüyle baktığımızda, Yargıtay’daki 21 Hukuk Dairesi’nin, bir dosyayı karara bağlamasındaki ortalama süre 6 dakika?
Ceza dairelerinde de ortalama süre 6 dakika!...
Yargıtay’da tetkik hakimleri, savcılar ve üyeler ile başkanlar, adeta bir mucize yaratıyorlar.
DÜŞÜNDÜREN TABLO
Yargıtay’ın 21 farklı hukuk dairesinde 2010 yılında karar verilen dosya sayısına baktığımızda, gözlerimize inanamıyoruz.
2010 yılında, 104 günlük cumartesi-pazarı, adli tatili ve bayram tatillerini düştüğümüzde, çalışma günü sayısının 220 gün civarında olduğunu fark ediyoruz.
Buna göre, önce 1 başkan ve 4 üye ile toplanan heyetin, 2010’da çıkardığı dosya sayısını, çalışma gün sayısına bölüyoruz.
Ardından, çay, kahve ve zorunlu ihtiyaç gibi durumları da düşünmeden, sekiz saatlik normal çalışma süresi olan 480 dakikayı, bir günde çıkartılan dosya sayısına böldüğümüzde, bir dosyanın ortalama kaç dakikada incelenip karara bağlandığını buluyoruz.
Örneğin;
- Ağırlıklı olarak; işçi ve işveren ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklara bakan 9. Hukuk Dairesi’nin 3 dakikada, icra iflas ağırlıklı 12 Hukuk Dairesi’nin ve terk, konut dokunulmazlığı ve şerefe karşı suçlara bakan İkinci Ceza Dairesi’nin yine 3 dakikada, kamu sağlığına karşı suçları inceleyen 10. Ceza Dairesi’nin ortalama 4 dakikada, evlenme-boşanma davaları ile ilgili İkinci Daire’nin ve kamulaştırma davaları ile ilgili Beşinci Daire’nin, trafik kazalarındaki tazminatlarla ilgili Üçüncü Hukuk Dairesi’nin ortalama 5 dakikada, Üç ve Beş No.lu Ceza Daireleri’nin yine 5 dakikada; temyiz edenin ve karşı tarafın dilekçelerini, eki olan belgeleri, ilk derece mahkemesine verilen dilekçeleri, belgeleri, mahkeme kararını vs. inceleyip, karara bağladığını fark ediyoruz.
- Bu süre ağırlıklı olarak Türk Ticaret Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklara bakan 11. Daire’de ortalama 8 dakika, kira tespiti ve tapu kadastro ve zilyetlikle ilgili konulara bakan Sekizinci Daire’de 16 dakika. (Dairelerin görev konuları için Bkz. 2 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete)
Diğer dairelerle ilgili süreler, tabloda gösterilmiştir. Tabloda belirtilen süreler, ortalama sürelerdir. Bazı durumlarda bir dosyaya örneğin 60 dakika, bazen de birbirinin aynı olan dosyalara 10 saniye zaman ayrıldığını ve dosyaların toplantı öncesi savcılar tetkik hakimlerince, duruma göre üyelerce incelendiğini de ayrıca belirtelim.
YANGIN VAR
Yargının iş yükü ve çalışma koşulları inanılmaz boyutlarda. Belli ki tetkik hakimleri başta olmak üzere, neredeyse herkes eve dosya götürüyor, bırakın akşamları Cumartesi-Pazar günleri dahi özel hayat diye bir şey kalmıyor.
Hakim ve savcılarımızın iş yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan “arabuluculuk” yolu getirilmeli, adalet ve yargı ile ilgili temel kanunlar yenilenmeli, bölge adliye mahkemeleri süratle devreye sokulmalı, yargı yoluna gitmeden de ihtilafı çözebilme yöntemleri üretilmeli, çalışma ortamı ve ücretler iyileştirilmeli.
Özet olarak, Yargının sorunlarına kalıcı çözüm getirmek için acele edilmeli...

(Hurriyet 08.06.2011)

 

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 2227