Yüzbinlerce Kişiye Müjde - O Borçlar Siliniyor

~ 15.04.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
Söz  konusu torba yasadan sağlık güvencesi olmadığından dolayı hastanelere borçlu olan kişilere torba yasadan müjde var.Peki bu kişilerin borçları nasıl silinecek işte detayları.
 
31.12.2014 Tarihinden Önceki Hastane Borçları siliniyor
 
Sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’sinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilecek.
 
1000,00 T.L altındaki Hastane Borçlarının Tamamı Siliniyor
 
6639 Sayılı Torba Kanuna göre Alacak tutarı 1.000 Türk lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 1.000 Türk lirasının altında olması hâlinde 1.000 Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.
 
Hazırlayan: Mehmet ERBEY

http://www.muhasebeweb.com/haber_

Hits: 663