Mahkeme, "Aile Konutu Tektir" Kararına Uydu

~ 20.03.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Yasemin Kamhi'nin yarı pay sahibi olduğu konutun eski milletvekili eşi Cefi Josef Kamhi'nin borcuna karşılık icra yoluyla satışına itiraz ettiği davada, Yargıtay'ın "aile konutu tektik" gerekçesiyle verdiği bozma kararına uydu.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Yasemin Kamhi'nin yarı pay sahibi olduğu konutun eski milletvekili eşi Cefi Josef Kamhi'nin borcuna karşılık icra yoluyla satışına itiraz ettiği davada, Yargıtay'ın "aile konutu tektik" gerekçesiyle verdiği bozma kararına uydu.

Eski milletvekili, iş adamı Kamhi, 4 Ağustos 2009'da Yeniköy'deki evinin kendisine ait hissesine ipotek koydurarak, Bedirhan Esenlik'ten 3,5 milyon lira borç aldı. Esenlik, 11 Mayıs 2011'de Kamhi aleyhine icra takibi başlattı. İcra Müdürlüğü, evin yarı hissesinin satışı için 4 Ocak 2012'ye gün verdi.  

Yasemin Kamhi, bunun üzerine eşi ve Esenlik aleyhine "ipotek konulan konutun aile konutu olduğu ve borç verenin kötü niyetli davrandığı" iddiasıyla dava açtı.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, "konutun aile konutu olduğu, çiftlerin birden fazla konut sahibi olabileceği ve Esenlik'in kötü niyet sergilediği" gerekçeleriyle ipoteğin kaldırılması ve tapuya "aile konutu" şerhi konulmasına karar verdi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla bozdu. Kamhi çiftinin ipotek tarihinde başka bir konutta oturduğu vurgulanan kararda, "Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, yaşantılarına buna göre yön verdikleri, acı ve tatlı günlerini içinde yaşadıkları, yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekan olup, tektir" denildi.  

Kararda, dosyadaki belge ve delillerden, lehine ipotek tesis edilen Esenlik'in kötü niyetli olduğunun kanıtlanamadığı kaydedildi.  

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.  Mahkeme, dava konusu konuttaki tedbirin kaldırılmasına ve bunun ilgili mercilere bildirilmesine hükmetti.

 

http://www.haberler.com/mahkeme-aile-konutu-tektir-kararina-uydu-7094555-haberi/

 

 


Hits: 949