Hakan Fidan'ın atanmasına 'yürütmeyi durdurma' davası

~ 10.03.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

CHP'den Milletvekilil aday adaylığını açıklayan eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığına yeniden atanması işleminin iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı ve CHP'den milletvekili aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu Fidan'ın yeniden MİT'e atanmasına ilişkin işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. Davaya ilişkin ayrıntılar Eminağaolu tarafınan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

İşte Eminağaoğlu'nun açıklaması
 
Hakan Fidan'ın, "aday adaylık" sürecinde başvurusunu geri alması nedeniyle, bu başvurunun Devlet Personel Başkanlığı ve yargı uygulamaları gözetildiğinde, seçim için istifa kapsamında değerlendirilmeyip normal istifa olarak değerlendirilmesi karşısında, daha önce TSK'daki kamu görevinden ve sonra yaptığı akademiyenlik dahil görevden istifa etmiş olması nedeniyle, ikiden fazla istifa etmeme kuralını ihlal ettiği, bu durumda tekrar kamu görevlisi olarak atanamayacağı,
 
MİT müsteşarlığı ve müsteşar yardımcılığı atama kararnamelerinin gizli olması, 117.4.2009 olarak bilgilerin yer almasına rağmen, MİT'te ilk kez 17.4.2010 tarihinde görev aldığının ifade edilmesi, bu durumda MİT Yasası'nın 14 ncü maddesi gözetildiğinde, istifa tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe devlet memuru olamaması, başvurusunu geri alma işlemi nedeniyle, seçim kapsamında değerlendirilemeyecek bu istifası karşısında anılan madde uyarınca tekrarkamu görevine atanmasının mümkün bulunmaması,
 
Yapılan atama işleminin hukuk devleti ilke ve kurallarından, objektiflikten uzak parti devleti yaratmaya dönük bir işlem olması,
 
Giderilmesi güç veya olanaksız zararlara yol açacak açık hukuka aykırılıklar içermesi nedeniyle iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir.10.3.2015
 
Ömer Faruk Eminağaoğlu
 

GriHatArzu Yıldız
Hits: 560