AYM'den eksik bilgi veren avukata, para cezası

~ 06.03.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Anayasa Mahkemesi (AYM), müvekkili vefat ettiği halde AYM’ye bireysel başvuruda bulunurken ve başvuru sonuçlanıncaya kadar vefat ile ilgili bilgi vermediği gerekçesi ile bir avukata 2 bin TL disiplin para cezası verilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), müvekkili vefat ettiği halde AYM’ye bireysel başvuruda bulunurken ve başvuru sonuçlanıncaya kadar vefat ile ilgili bilgi vermediği gerekçesi ile bir avukata 2 bin TL disiplin para cezası verilmesine hükmetti.
A.U., Ankara Keçiören’de 1980 yılında bir gecekondu yaptırdı. A.U, gecekondusu için tapu tahsisi belgesi düzenlendiğinden bahisle tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi talebinde bulunmuş, ancak defterdarlık tarafından gecekondunun ilk yapım tarihinde mülkiyeti özel şahıslara ait kadastro parselinde bulunduğu gerekçesiyle 4 Mart 1999’da talep reddetti. A.U’nun 13 Şubat 2001’de Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı tescil davası idari yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle reddedildi ve bu karar Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından 3 Aralık 2001’de onandı. A.U, bu karar üzerine gecekondusu için tapu verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ancak mahkeme 26 Aralık 2002’de davayı reddetti. Bu karar Danıştay Altıncı Dairesi tarafından 9 Mart 2005’de bozuldu.

Bozma kararına uyan Ankara 9. İdare Mahkemesi 9 Nisan 2008’de gecekondunun bulunduğu yerde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verdi. 16 Aralık 2008’de bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasından sonra 28 Ocak 2009’da dava yeniden reddedildi. A.U tarafından temyiz edilen bu karar, Danıştay Ondördüncü Dairesi tarafından 5 Mart 2011’de mahkeme kararını onandı. Bu karara karşı yapılan karar düzeltme başvurusu da aynı dairenin 12 Haziran 2013’de reddedilerek mahkeme kararı kesinleşti ve karar başvurucu vekiline 17 Temmuz 2013’de tebliğ edildi.

MÜVEKKİL 2011’DE VEFAT ETTİ

Başvurucu vekili tarafından 6 Ağustos 2013’te AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi elektronik ortamda elde ettiği nüfus kayıt örneğine göre başvurucunun 18 Kasım 2011’de vefat ettiğini belirledi.

“ÖLEN KİŞİ ADINA BİR BAŞKASI TARAFINDAN BİREYSEL BAŞVURU YAPMA İMKÂNININ BULUNMUYOR”

AYM gerekçeli kararında, başvuru konusu olayda, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın temyiz incelemesi sırasında 18 Kasım 2011’de başvurucunun vefat ettiğini, daha sonra Danıştay Ondördüncü Dairesi’nin karar düzeltme talebinin reddine ilişkin 12 Haziran 2013’te başvurucu vekiline tebliğinin ardından vekil tarafından anılan yargılamada başvurucunun Anayasa'nın 35. ve 36. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuru yaptığını ve başvuru formunda başvurucunun öldüğü konusunda bir bilgiye yer verilmediğini kaydetti.

Kamu gücü tarafından hakkı ihlal edilen kişinin bireysel başvuru yapmadan önce ölmesi durumunda ölen kişi adına bir başkası tarafından bireysel başvuru yapma imkânının bulunmadığını kaydeden AYM, başvuru tarihinden önce vefat eden başvurucu adına vekâlet ilişkisi sona ermiş olan avukat tarafından yapılan bireysel başvuruda, başvurucunun güncel bir hakkının ihlal edildiği iddiasının değerlendirilmesi söz konusu olamayacağını vurguladı.

AYM, avukatın 18 Kasım 2011’de vefat eden kişi adına başvuru yaptığını, ancak 6 Ağustos 2013’te yapılan başvuruya ait formda kişinin vefatına ilişkin bir bilgiye yer verilmediği gibi başvuru sonuçlanana kadar da bir bildirimde bulunulmayarak mahkemeyi yanıltıcı bir davranışın ortaya koyduğunu belirtti. AYM, A.U’nun avukatına 6216 sayılı kanunun 51. maddesi uyarınca 2 bin TL disiplin para cezası verilmesine karar verdi.

 

http://www.haber888.com/haber/12150/aymden-eksik-bilgi-veren-avukata-para-cezasi.html

 

Hits: 638