SGK dan çalışan kadınlara müjde

~ 25.02.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 büyük şehirde sigortalı çalışan düşük gelirli kadınların 1-3 yaş grubundaki çocuklarının bakıcısının pa­rasını ödemek için çalışma yürütüyor.

Avrupa Sağlık Sigortası Kartı Kapasite Geliştirme Pro­jesi (ASSKAP) kapsamında Bolu'da düzenlenen çalıştayda konuşan SGK Strateji Geliştirme Baş­kanı Muhiddin Şahin, "Evde Çocuk Bakımı Pro­jesi ile özellikle sigortalı çalışan ve düşük gelir seviyesindeki kadınların 1-3 yaş grubundaki ço­cuklarının bakıcısının parasını ödemeyi planlı­yoruz. Projeyle ilgili çalışmalara başladık. Hazi­ran veya Temmuz gibi hayata geçirmeyi düşünü­yoruz. Altyapısı hazırlandı, 3 büyük şehirde uy­gulamaya geçeceğiz" dedi. Hükümet, geçen yıl açıkladığı "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yo­luyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenme­si Projesi" kapsamında ilk etapta 5 bin kadının iş yaşamına dönmesini, aynı zamanda da 5 bin ço­cuk bakıcısının kayda girmesini hedefliyordu. Projeyle, çocukları 3 yaşını tamamlayana kadar teşvikten yararlanacak kadınlara yaklaşık bin li­ra yardım yapılması öngörülüyordu.

http://www.muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=3461_SGK-dan-calisan-kadinlara-mujde.html

 

Hits: 552