Milletvekili Genel Seçim Takvimi açıklandı

~ 01.02.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

YSK'nın belirlediği takvime göre seçim başlangıcı 10 Mart, kesin aday listeleri 24 Nisan'da ilan edilecek.

Milletvekili Genel seçim takvimi açıklandı

Milletvekili Genel Seçimi başlangıç tarihi 10 Mart olacak, 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar ilan edilecek, 8 Mayıs'ta ise gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başlayacak.

YSK'nın 7 Haziran 2015'te yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin belirlediği seçim takvimine göre, YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri bugün ilan etti.

Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

14 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. Yurtdışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya saat 17.00'ye kadar bildirecek.

15 Mart: YSK, siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilgili seçim kurullarına bildirecek.

24 Mart: Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listelerini kesinleştirecek.

27 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri askıdan indirilecek. "www.ysk.gov.tr"de bina bazında seçmen kayıtları sorgulanmasının son günü.

29 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri, yurtdışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

3 Nisan: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

7 Nisan: Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurularda son gün.

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayınlanacak. Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve YSK'ya yapılacak itirazlar başlayacak ve incelenecek.

16 Nisan: Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

19 Nisan: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK'ca karara bağlanmasının ve milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK'ya bildirmesinin son günü.

24 Nisan: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

8 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başlayacak.

23 Mayıs: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

28 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

31 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

1 Haziran: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

6 Haziran: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.

7 Haziran: Oy verme günü.

10 MART 2015 SALI

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2839/6)

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,

2- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması,

3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

4- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilan edilmesi.

11 MART 2015 ÇARŞAMBA

Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E).

12 MART 2015 PERŞEMBE

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi (2820/37).

14 MART 2015 CUMARTESİ

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00),

5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi, ayrıca talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması (298/39),

6- Siyasi partilerin;
a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim,
b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması
yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (2820/37).

15 MART 2015 PAZAR

1- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

2- Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesi (2820/42),

3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması) (2820/41-1).

16 MART 2015 PAZARTESİ

1- Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması,

2- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim yapılacağı bildiriminde bulunan siyasi partilerden üye kayıt defterlerinin istenilmesi,

3- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E).

17 MART 2015 SALI

1- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),

2- Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü,

3- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.

19 MART 2015 PERŞEMBE

Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/42-6).

20 MART 2015 CUMA

Siyasi partilerin;

1- Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,

2- Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),

3- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması.

22 MART 2015 PAZAR

Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 20 Mart 2015 Cuma günü askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.

23 MART 2015 PAZARTESİ

1- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması, (Önseçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması) (2820/41).

24 MART 2015 SALI

1- Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi,

2- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/42-7),

3- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6).

26 MART 2015 PERŞEMBE

1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41),

2- Sandık yerlerinin ilanı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son),

3- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı (2820/41-son),

4- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İlini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.) (2820/37).

27 MART 2015 CUMA

1- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),

3- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinde ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu (Türkiye saati ile 17.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00),

5- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).

28 MART 2015 CUMARTESİ

1- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,

2- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve gereçlerinin önseçim sandık kurulları başkanlarına teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

29 MART 2015 PAZAR

ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI

1- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri,

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri,

3- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

31 MART 2015 SALI

1- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü (2820/50),

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazların son günü (298/129),

3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

4- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),

5- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin ilçe seçim kurullarınca tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).

1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlanmasının son günü,

2- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

2 NİSAN 2015 PERŞEMBE

1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,

2- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce;

a) Elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dahil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi,

b) Elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerinin, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,

ayrıca bu listelerin talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması (298/39),

c) Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).

3 NİSAN 2015 CUMA

1- Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51),

2- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı (2839/26),

3- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).

4 NİSAN 2015 CUMARTESİ

1- İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.) (2820/51-son),

2- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123).

5 NİSAN 2015 PAZAR

1- Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi,

2- İlçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).

6 NİSAN 2015 PAZARTESİ

1- Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması,

2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.

7 NİSAN 2015 SALI

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),

2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

3- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü (2839/20),

4- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),

5- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

6- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması,

7- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile yurt dışı ilçe seçim kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,

2- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi.

9 NİSAN 2015 PERŞEMBE

1- Yurt içi sandık (seçmen) atamalarının yapılması,

2- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),

3- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar ve eksiklikleri, Resmi Gazetede ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanır/yayınlanır.

10 NİSAN 2015 CUMA

1- İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listeyi düzenlemesi (298/22-1),

2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1, 2),

3- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan partili üye listelerinin istenilmesi (298/23-2).

11 NİSAN 2015 CUMARTESİ

Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15).

14 NİSAN 2015 SALI

1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayınlanmak/yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839/20),

2- Siyasi partilerce sandık kurulunda görevlendirileceklere ilişkin listelerin teslim edilmesinin son günü (298/22-2, 23-2),

3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik seçmen listelerinin belirlenmesi ve www.ysk.gov.tr adresinden ilanı.

15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA

1- Her sandık için adı önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanılması (298/22-1, 2, 3, 23-2),

2- Sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetin başlangıç tarihi (298/119-1),

3- Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),

4- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı (2839/20),

5- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23),

6- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,

7- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,

b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği

ve bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/125; 2839/22),

2- Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetin son günü (298/119-1).

17 NİSAN 2015 CUMA

1- Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,

2- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125; 2839/23).

18 NİSAN 2015 CUMARTESİ

1- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839/22),

2- Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).

19 NİSAN 2015 PAZAR

1- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

2- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü,

3- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

4- Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

20 NİSAN 2015 PAZARTESİ

1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

2- Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).

21 NİSAN 2015 SALI

1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00'de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d),

2- Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi.

22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).

23 NİSAN 2015 PERŞEMBE

Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere;

a) İl seçim kurullarına,

b) Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere ilgili mercilere

gönderilmesi (2839/24).

24 NİSAN 2015 CUMA

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilanı (2839/24).

26 NİSAN 2015 PAZAR

1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),

2- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.

27 NİSAN 2015 PAZARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanması,

2- Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,

3- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

28 NİSAN 2015 SALI

İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7).

30 NİSAN 2015 PERŞEMBE

1- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi,

2- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7).

3 MAYIS 2015 PAZAR

İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adaylarının yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesinin son günü.

8 MAYIS 2015 CUMA

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI.

18 MAYIS 2015 PAZARTESİ

Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

22 MAYIS 2015 CUMA

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),

3- Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

23 MAYIS 2015 CUMARTESİ

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).

28 MAYIS 2015 PERŞEMBE

PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

31 MAYIS 2015 PAZAR

Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ

1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

2- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),

3- Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi (Görevliler 1 Haziran 2015 Pazartesi günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler (Örnek: 16 no.lu Tutanak). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir şekilde 1 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilir. Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).

3 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA

İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılmasına başlanması.

5 HAZİRAN 2015 CUMA

Kesinleştirilen tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

6 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).

7 HAZİRAN 2015 PAZAR

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

 

Anadolu Ajansı

 

 

Hits: 849