Hükümetin yurttaşlara 2015'te vaat ettikleri: Baskı, gericileşme, yolsuzluk

~ 03.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

AKP’nin geçmiş yıllardaki icraatlarına bakılırsa, 2015’te hükümetin hedefinde baskılar, torba yasalar, davalar, yolsuzluklar, işsizlik ve gericileşme olacak

YÜCE DİVAN OYLAMASI
5 Ocak’ta toplanacak TBMM’nin yeni yıldaki en önemli gündem maddesi yolsuzlukla suçlanan dört eski bakan ile ilgili Yüce Divan oylaması olacak.  

SEÇİM YILI
7 Haziran’da genel seçim için sandığa gidilmesi bekleniyor. Yılın ilk üç ayında TBMM gündeminde bekleyen ve yeni sunulacak “baskıcı” yasalarını çıkarmayı planlayan AKP, mart sonunda TBMM’yi tatile sokacak.

POLİS DEVLETİNE DOĞRU
AKP’nin “polis devleti” uygulamasına yasal kılıf niteliği taşıyan İç Güvenlik Paketi, yeni yılın ilk günlerinde komisyonda daha sonra da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

FİŞLEMEYE YASAL KILIF
AKP’nin “fişlemenin” yasal kılıfını hazırlamak üzere TBMM’ye sunduğu Kişisel Verileri Koruma Yasa Tasarısı’nın da seçim öncesi çıkarılması planlanıyor.  

ALEVİLERDEN BOYKOT
AKP’nin eğitimi gericileştirme ve dinselleştirmeye yönelik tutumuna karşı Aleviler ‘okul boykotu’na hazırlanıyor. 8 Şubat’ta, İstanbul’da büyük bir miting düzenlenecek. Alevi öğrenci ve öğretmenler, 9 Şubat’ta okula gitmeyecek.

TORBA YASA GÜNDEMDE
Genel seçimlerden önce AKP’nin vergi ve  imar yasalarıyla ilgili düzenlemelerin yer alması beklenen yeni bir “Torba Yasa”yı gündeme getirmesi de bekleniyor.

GEZİ DAVALARI
Gezi eylemleri sırasında yaşanan cinayetlerin zamana yayılan, hukuk dışılıkların yaşandığı yargılamaları 2015’de de sürecek. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım dava ve soruşturmaları devam edecek.

GÜDÜMLÜ YARGI
Anayasa Mahkemesi’ndeki seçimin yanı sıra Yargıtay’da da başkanlık seçimi yapılacak. İktidarın sorun yaşadığı Yargıtay’ın görev süresi Mayıs ayında dolacak Başkanı Ali Alkan’ın yerine AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yargıtay Başsavcısı Hasan Erbil’in ismi geçiyor.  

RÖDOVANSA DEVAM
İş cinayetlerinin temel nedeni olarak görülen maden işletmelerindeki rödovans  sistemi uygulanmaya devam edecek. İş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemeler başlığı altında maden işletmelerinde bir çok değişiklik içeren Torba Yasa’da, güvenli çalışma koşullarının oluşturulması ya da taşeronlaşmaya karşı herhangi bir düzenleme bulunmuyor.
 

SAĞLIK KRİZDE
İktidarın sağlık emekçilerine yönelik olumsuz uygulamaları krizi büyütecek. Aile Sağlığı Merkezlerinde nöbet uygulamasına Ocak ayından itibaren geçilecek. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanları nöbetlere gitmeme kararı aldı. Türk Dişhekimleri Birliği, ‘’Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte”  yapılması düşünülen değişiklikleri protesto ederek, her gün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak.

(Nurcan Gökdemir, Sebahat Karakoyun, Burcu Cansu, Doğu Eroğlu, Yılmaz Demir)

 

 

http://birgun.net/news/view/baski-gericilesme-yolsuzluk/11410

Hits: 568