'Avukatın mesleki konuşması dinlenemez'

~ 25.12.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinin yargılandığı davada 11 ay boyunca yasadışı dinleme yapılması nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı

11

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) şubelerine ve Halkın Hukuk Bürosu’na (HHB) yapılan gece yarısı baskınları sonucunda açılan dava kapsamında 11 ay boyunca dinleme yapıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi Av. Zeycan Balcı Şimşek, dinlemelerle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

Ocak 2013’te yapılan baskınlar sonucunda, dokuz avukat tutuklanmış ve 2014 Mart ayında tümü serbest bırakılmıştı. Avukatların tutuklanmasından hemen sonra dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Terörist avukatları savunan dışarıda da avukatlar var” ifadelerinin hemen ardından altı avukat ve Halkın Hukuk Bürosu hakkında iletişimin tespiti kararı çıkarılmış ve teknik takiple soruşturma başlatılmıştı.

Mesleki konuşmalar da dinlendi

Av. Zeycan Balcı Şimşek’in telefonu dinlenmeye tutuklu avukatlarla ilgili yaptığı görüşme ile başlamıştı. Gezi Direnişi sırasındaki gözaltı konusunda müvekkili ile ve aynı konuda bir meslektaşı ile yaptığı mesleki konuşma gerekçe gösterilerek dinleme 3 ay uzatıldı.

Dinleme süresi, Hasan Ferit Gedik’in hastanede kaybolan gömleği üzerine savcılık başvurusu üzerine meslektaşı ile yaptığı mesleki görüşme, yapılacak sempozyumun duyurulması konusunda bir gazeteci ile yaptığı konuşma, Büro Emekçileri Sendikası avukatı olması nedeniyle sendika yöneticisi olan müvekkiliyle KESK davası tahliyeleri üzerine yaptığı mesleki görüşme, Gezi Direnişi’nden müvekkili ile yaptığı mesleki görüşme ve yine tutuklu avukatlar dosyasının avukatı olması nedeniyle davaya ilişkin haber amaçlı gazeteciyle yaptığı görüşmeler nedeniyle toplamda 11 ay uzatıldı. Savcılığın 6. kez uzatma kararı isteği mahkemece reddedildi. Dinleme sonlandırıldı.

Anayasa ve AİHS ihlal edilmiştir’

Başvurucu avukatı İbrahim Ergün, Şimşek’in şüphelisi olmadığı ve tüm şüphelileri avukat olan bir soruşturmada dinlenmesiyle ilgili “Dinlenen telefon, başvurucu avukatın cep telefonu olduğu için tüm özel  hayatını da kapsamaktadır. Kaldı ki AİHM, avukatlık şirketi gibi iş yerlerine gelen ve giden telefon haberleşmelerini de ‘özel hayat’ ve ‘haberleşme’ kavramı içinde kabul etmiştir” dedi.

‘Gizlilik, demokratik toplumun bir gereği’

Ergün, kaydedilen konuşmaların sonraki kullanılma şeklinin veya hiç kullanılmadan imha edilmesinin herhangi bir önemi olmadığını söyledi. “Gerek altıncı kez uzatma talebini reddeden mahkeme kararının gerekçesi gerekse ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararının ’delil yokluğu’ nedenine dayalı olması da  11 aylık uzun süreli dinlemenin delil olmadan yapıldığını kanıtlamaktadır” diyen Ergün, gizliliğin, demokratik toplum bakımından önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çekti. Ergün, bunun avukat ve müvekkili söz  konusu olduğunda daha da güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Ergün, müvekkili Şimşek’in “özel ve aile hayatına saygı” ve, “haberleşmenin gizliliğine saygı” ilkelerinin ihlal edilmesinden doğrudan zarar gördüğünü, mağdur olduğunu  ve mesleki açıdan da zarar gördüğünü ifade ederek, Anayasa Mahkemesine başvurduklarını ve ihlal talebinin yanı sıra tazminat da istediklerini açıkladı.

Sendika.Org/Zeki Kadıoğlu

http://www.sendika.org/2014/12/avukatin-mesleki-konusmasi-dinlenemez/

Hits: 650