Avukat Güzel: Gelinen noktada hukuk rafa kalkmıştır

~ 15.12.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

ERZURUM (CİHAN)- Medya kuruluşlarına yönelik operasyonlara tepki gösteren Erzurum Barosu eski başkanlarından Avukat Mehmet Güzel, "Türkiye'nin en çok okunan ve en büyük medya kuruluşlarından Zaman gazetesine yapılan polis baskını, gelinen noktada hukukun rafa kalktığını göstermiştir." dedi.

Medyaya yönelik yapılan operasyon tepki topladı. Erzurum Barosu eski Başkanı Mehmet Güzel, Zaman gazetesi ve Samanyolu TV'ye yönelik operasyonlar ile ülke demokrasininin kapanmaz yara aldığını söyledi. Hukukçu olarak, vatandaşlar olarak özgür basına yönelik yapılan saldırıları demokrasi ve temel insan hakları adına kınadığını belirten Güzel, "Hukuk rafa kaldırılmıştır. 4 yıl evvelki bir dizi nedeniyle bugün bir soruşturma açmak toplum genelinde hiç kimsenin hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasal güvenliğinin olmadığını gösterir. Demokrasilerde ve hukuk devletinde insanların düşüncesi, fikri, siyasal tercihi güvence altındadır. Bunlar siyasi konjönktüre göre değişim göstermez. İstendiğinde ifadesi rahatlık alınabilecek insanlara medya aracılığıyla gözdağı vermek için operasyon düzenlemek hukuki, siyasetin bir enstrümanı haline getirmek kabul edilebiler bir durum değildir." dedi.

Yakın zamana kadar Türkiye, Ortadoğu'ya ve diğer ülkelere örnek olabilecek bir potansiyeli içerisinde taşıyorken bu olaylardan kamuoyuna yansıyanlardan anladığı kadarıyla rol model olma özelliğini kaybettiğini ifade eden Güzel, sözlerini şöyle tamamladı: "Artık yanıbaşımızdaki otokratik, monarşik, baskıcı, tek adamcı rejimleri örnek alıp onlara benzemeye başlamak kabul edilebilir hal değildir. Bize yakışan Anayasamızda yazılan; ilke olarak kabul ettiğimiz AB ilkeleri ve Kopenhag Kriterleri'nde, çoğulcu, demokratik temel hak ve özgürlüklere saygılı ifade hürriyetini sağlayan bir devlet düzenine doğru yol almaktır, tersine değil. Bugün medyaya yansıyan görüntüler demokratik Türkiye'ye hiç yakışmadı." CİHAN

Hits: 611