Hakim, Savcı ve Avukatın Ceza Hukuku yargılamasındaki görevleri

~ 02.11.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Hakim, Savcı ve Avukatın Ceza Hukukundaki Görevlerini bu yazımızda incelemeye çalışacağım. Bir önceki yazımızda toplumdaki hukuk eğitiminin eksikliğinden bahsetmiştim. Bu yazımda ise ceza mahkemelerin üç önemli unsuru olan İddia – Savunma – Yargı makamlarından bahsedeceğim.

İddia Makamı :  Savcı

Temel anlamda Savcılık Makamının görevlerinden biri yapılan şikayetleri değerlendirerek gerekirse ceza davası açılmasını talep etmektir. Resen, yani şikayet olmadan da kamu adına dava açılmasını talep edebilir. Bu sebepledir ki kişilerin kendi talepleri ile doğrudan ceza davası açılmaz. Savcı yapılan şikayeti değerlendirerek ceza davası açılıp açılmayacağına karar verir. (İcra İflas Kanunu ve bazı istisnalar haricinde)

Savunma Makamı : Avukat

Avukatlar ise gerek soruşturma(1), gerekse de kovuşturma(2) aşamasında vekili olduğu kişilerin savunmalarını yaparlar. Burada savunduğu kişi suç işlediği iddia edilen sanık olduğu gibi suçtan zarar gören müşteki-katılan da olabilir.

Şüpheli açısından; fiilden dolayı sanığın cezalandırılması gerektiğini iddia eden eden savcılığın iddiasına karşılık cezalandırılmaması için savunma yapar ve beraatini telep eden savunmayı yapar.

Müşteki açısından; sanığın savunmasının aksine cezandırılmasını talep ederek ceza almasını gerektiği yönünde savunma yapar.

Yargılama Makamı : Hakim

Yargılama makamı ise savcının iddialarını ve avukatların savunmalarını dinleyerek şüpheli olarak dava açılan sanığın cezalandırılıp cezalandırılmayacağına karar verir. Yani esasen karar veren ve yargılamanın sonuca ulaşmasını sağlayan kişi Hakimdir.

1- Soruşturma: Savcılık aşaması, yani suçun oluşup oluşmadığının araştırılması aşamasıdır.

2- Kovuşturma: Soruşturma sonrası başlayan yargılama aşamasıdır.

Kısa bir örnekle konuyu açıklamak gerekirse;

Telefon sms mesajı ile tehdit edilen bir kişi, tehdit edildiği yönündeki şikayetini şüpheli telefon numarasını yazarak dilekçe ile savcılığa bildirir ve kişinin tespit edilerek ceza almasını talep eder. Savcılık ise delilleri inceler, kişinin telefonundan gerçekte böyle bir durumun olup olmadığına bakar ve mesaj tehdit unsurlarını içermiyor ise kovuştumaya yer olmadığına karar verebilir. Yani ortada bir suç yoktur diyerek dava açmaz.

Soruşturma aşamasındaki şikayet ve savunmalar da vekil, yani avukatlar tardımı ile yapılabilir.

Eğer tehdit unsurları var ise kişiyi telefon şirketinden sorarak tespit eder ve ifadesini alarak gerekli unsurlar var ise iddianamesini hazırlar ve dava açılması yönünde talepte bulunur.

İddianameyi alan mahkeme ise iddianamenin kabulune karar verirse Ceza davası açar. Dava açıldıktan sonra olay artık mahkemeye intikal eder ve kovuşturma, yani yargılama başlar.

Burada şüpheli olan kişi artık sanık konumunda olur ve cezalandırılması istenir. Şikayet eden kişi de isteği halinde davaya katılarak Katılan sıfatını alır.

Burada gerek Sanık, gerekse de Katılan kendilerini savunmak için Avukat tutabilir.  Sanık avukatı savunmasında yazılanların tehdit unsurlarını içermediğini savunurken katılan avukatı ise aksini savunur.

Son olarak ta Hakim suçun oluşup oluşmadığına karar vererek sanığın cezalandırılmasına yada beraatine karar verir.

Av. Kübra YILDIZ ÇOLAK

 

 

http://kubrayildiz.av.tr/hakim-savci-ve-avukatin-ceza-hukukundaki-gorevleri.html

Hits: 714