Eminağaoğlu: Oğlum da bu dinsel uygulamanın etkisinde kalacak

~ 01.10.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Çankırı Yargıcı Eminağaoğlu, oğlu Onat Eminağaoğlu’nun türban yasağının kalkması ile okullarda oluşacak ortamdan olumsuz etkileneceği gerekçesiyle yönetmeliğin iptalini istedi

NURCAN GÖKDEMİR

Çankırı Yargıcı Ömer Faruk Eminağaoğlu, oğlu Onat Eminağaoğlu’nun türban yasağının kalkmasından olumsuz etkileneceği gerekçesiyle yönetmeliğin iptalini istedi. Eminağaoğlu, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açtığı davada, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması isteminde bulundu.
Dava dilekçesinde, değişikliklerin hukuka aykırılığına dikkati çeken Eminağaoğlu, bu değişiklikten kaynaklı uygulama nedeniyle giderilmesi güç veya olanaksız zararların ortaya çıkacağının tartışmasız olduğunu kaydetti. Yönetmeliğin bir bölümünün hem kız hem de erkek öğrencilere uygulandığını kaydeden Eminağaoğlu, bu nedenle davacı sıfatının tartışılamayacağını vurguladı.


ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR!
Kız öğrencilere türban serbestisi getiren düzenlemeden kız öğrencilerle aynı sınıfta, aynı okulda, serbest ve eşit ilişki, iletişim ve diyalog ortamında bulunan oğlunun da doğrudan etkilendiğini belirten Eminağaoğlu, dilekçesinde şunları kaydetti: “Artık kız öğrencilere dinsel yönden daha geniş bir alan yaratılmış olup, karma eğitim nedeniyle kız öğrencilerle birlikte aynı ortamı paylaşan velisi olduğum oğlum da yeni uygulamaya göre hareket eden ve edecek kızların, bu dinsel uygulamalarının doğrudan etki alanında kalmakta, bu düzenlemeden doğrudan etkilenmektedir.’’
Düzenlemenin, geleneksel olmakla sınırlı kalmayan, bunun ötesine geçen dinsel bir kural ve uygulamaya dayanak yarattığını belirten Eminağaoğlu, bunun eğitim ve öğretim kurumlarında, dinsel kurallara uygulama alanı yaratmak, bu okulları da imam hatipleştirmek anlamına geldiğini ifade etti.


DANIŞTAY’A BAŞVURU
Eğitim İş de yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı. Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, yönetmeliğin insan, çocuk, kadın haklarına aykırı olduğunu ifade ederek, “Eğitimin dini kurallara göre biçimlendirilmesi okullardan başlayarak toplumda giderek derinleşen ayrışmalara neden olacaktır. Bu şekilde milli eğitim ve toplum, kargaşaya ve kaosa sürüklenecektir” dedi.

 

birgün

Hits: 867