Görevini yapmayan memurlar da yırttı

~ 11.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Meclis’te geçirilen Torba Yasa ile mahkeme kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlilerine koruma kalkanı oluşturuldu
 

SEBAHAT KARAKOYUN

Soma’daki maden katliamının ardından 30 Mayıs’ta 66 madde olarak TBMM’ye sunulan Torba Yasa Tasarısı, AKP’nin talanı, partizanlığı sürdürmeye, yandaşı kollamaya dönük düzenlemeleri eklemesiyle 148 madde olarak 99 gün sonra TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece yarısı kabul edildi. Düzenleme, madencilik, taşeron işçilik, kamu alacaklarının yapılandırılması ve öğretmen atamaları başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklik içeriyor.

HUKUKSUZLUĞA KORUMA KALKANI
Yasada, yargı kararlarını uygulamayan bürokratları korumaya dönük düzenlemeler yer aldı. Buna göre mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacak. Ancak disiplin hükümleri uygulanabilecek. Yasada yer alan bir başka düzenleme ile kamuda görevden alınan memurların eski görevlerine geri dönmesinin yolu da kapandı. Daha önce geri dönüşle ilgili yargı kararlarının uygulanması için idareye bir aylık süre verilirken yasanın yürürlüğe girmesiyle idareye mahkeme kararlarını iki yıl uygulamama keyfiliği getirildi. İki yıllık süre sonunda kamu görevlisinin aynı göreve değil “kazanılmış hak ve aylık derecesine uygun bir başka kadroya atanmasına”na da yasal kılıf getirildi.

TAŞERONLAŞMA YAYGINLAŞTIRILDI
Taşeron sorununa çözüm iddiasını taşıyan yasaı, tam tersi bir yaklaşımla sistemi kalıcı hale getirdi. Yapılan düzenlemeye göre, “İdarece istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilecek, bu işleri belirlemede Bakanlar Kurulu yetkili olacak.” Yeraltında çalışma süresi haftada en çok 36 saatle sınırlandırılırken, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek ve emeklilik yaşı 55’ten 50’ye düşürülecek. Ayrıca Soma’daki maden kazasında ölenlerin SGK’ye olan borçları silinecek, ailesinden bir kişiye kamuda istihdam olanağı sağlanacak.

TÜRGEV’E KIYAK
Yasanın en tartışmalı maddelerinden biri de Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV’le ilişkilendirilen belediyelerin yaptığı tahsislerle ilgili düzenleme oldu. Buna göre belediyeler, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere düşük bedelle ya da ücretsiz “taşınmaz” tahsisi yapabilecek.

İNTERNETE SANSÜR
İnternette sansüre ilişkin düzenleme de AKP’liler önergesiyle torba tasarıya eklendi. İnternet trafik bilgilerinin yargı kararı olmaksızın TİB’de saklanmasının yolunu açan düzenleme ile TİB Başkanı’nın talimatı ile siteye erişimin 4 saat içinde engellenmesinin yolu açıldı. Engelleme kararı için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gibi yoruma açık gerekçeler de tasarıya eklendi.

MAHALLEYİ ÇALDILAR
Son dakika düzenlemelerinden bir diğeri de CHP’li Ataşehir Belediyesi ile AKP’li Ümraniye Belediyesi sınırlarında değişiklik yapılması oldu. Bu düzenleme ile finans merkezi inşa edilen Barbaros Mahallesi Ataşehir’den alınarak Ümraniye’ye verildi. Rant için yapılan bu sınır değişikliği ile yaklaşık 100 milyon lirayı bulan vergi kaynağı AKP’li belediyeye aktarılırken yandaş müteahitlere imar ve ruhsat konularında sağlanacak kolaylıkların da önü açıldı.

 

birgün

Hits: 650