TİB İnternet Sitelerini Mahkeme Kararı Olmadan Kapatabilecek

~ 09.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Torba Yasada Sürpriz

TİB İnternet Sitelerini Mahkeme Kararı Olmadan Kapatabilecek

Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün karşı olduğu, yasalaşmasını engellediği yasal düzenleme Torba Yasa’ya eklendi. Yeni Türkiye’de ilk uygulama İnternet Yasağı.

Abdullah Gül’ün karşı olduğu ve yasallaşmasını engellediği, mahkeme kararı olmadan internet sitelerini kapatma TBMM’de ki Torba Yasaya yeniden eklendi.  Tasarının yasalaşması halinde TİB internet sitelerini mahkeme kararına ihtiyaç duymaksızın kapatabilecek.

Kamu Güvenini Sağlama Özel Hayatı Koruma

Teklifin gerekçesi 12 Eylül Darbe Anayasasın da sıkça kullanılan “Milli Güvenlik”,  “ Kamu Güvenini Sağlama” ve “ Özel Hayatın Gizliliğini Koruma” gerekçelerine dayandırılıyor. 

Basında çıkan haberler ise şöyle;

Cumhuriyet

Torbadan ‘gizli göz’ çıktı

AKP, TİB’e interneti sınırsız izleme yetkisini geri veriyor... AKP, Gül’ün itirazı üzerine vazgeçtiği TİB’e mahkeme kararı olmadan internet trafiğini izleme yetkisi veren düzenlemeyi yeniden getiriyor.

AKP hükümeti; TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasada yaptığı değişiklikle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB), “internet üzerinde hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği, hangi kişi ile ne zaman ve ne kadar süre ile iletişim kurduğu yönündeki” önemli bilgileri içeren internet trafiğine ilişkin verilere erişmesine önkoşul olarak getirilen “mahkeme kararı” şartını kaldırdı. Buna göre TİB dilediği kişinin internet trafik bilgisine herhangi bir sınırlama olmadan erişebilecek. Ayrıca TİB’in doğrudan erişim engelleme kararı verebildiği özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunun yanı sıra “milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” gibi yoruma açık durumlar da eklenecek.

Aralık 2013 tarihinde torba yasa olarak gelen düzenleme göre TİB’e hiçbir sınırlama olmadan internet üzerindeki her türlü trafik bilgisine ulaşma yetkisi tanınıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Gül düzenlemede bazı sıkıntılar olduğunu dile getirmesine karşın yasayı bu haliyle onaylamıştı. Ancak Gül’ün rahatsızlığını dile getirmesi üzerine TİB’in internet kullanıcılarının trafik bilgilerine sınırsız bir şekilde erişmesi mahkeme kararı koşuluna bağlanmıştı. AKP iktidarı ile Gül arasında yaşanan bir kriz olarak değerlendirilen söz konusu düzenleme Gül’ün cumhurbaşkanı görevinin sona ermesinin ardından dün Meclis’te tekrar değiştirildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine devam edilen torba yasa tasarısına AKP tarafından kabul edilen önergeyle TİB’in internet trafik bilgilerine ulaşma yetkisindeki mahkeme kararı şartı kaldırıldı. Buna göre Gül’ün Cumhurbaşkanlığı koltuğundan inmesinin hemen ardından itiraz ettiği konu tekrar eski haline gelirken bu durum TİB’e sınırsız yetki tartışmalarını da tekrar gündeme getirdi. Kabul edilen başka bir önergeyle de internete erişim kararının uygulanması 24 saatten 4 saate indiriliyor. Buna göre erişim engellenmesi kararının gereği,
kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek.

Erişim engellemede kapsam artıyor

Daha önce TİB’e verilen doğrudan erişim sengelleme yetkisinde tanımlanan özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi durumlar da eklendi. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, erişimin engellenmesi TİB başkanının talimatı üzerine TİB tarafından yapılacak. TİB başkanı karar vermesi durumunda herhangi bir internet sitesi 4 saat içinde erişim engellenecek ancak bu karar 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacak, hâkim kararını 48 saat içinde verecek.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/116524/Torbadan__gizli_goz__cikti.htmlHABERLER.COM

TİB Başkanı, Mahkeme Kararı Olmadan Siteleri Kapatabilecek


Torba Yasa Tasarısı’na, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan dünkü görüşmelerde son dakikadaki önergelerle tüm internet trafik bilgilerinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) toplanması eklendi.

TİB Başkanı’nın talimatıyla internete resen (başvuruya gerek kalmadan) erişim engelleme yapılacak hallere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumları da eklendi.

HANGİ ADRESTE, NE KADAR GEZDİĞİNİZ KAYDEDİLECEK

Torba yasa tasarısının görüşmelerinin son gününde, 129’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, internet trafik bilgilerinin depolanmasıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı.

İnternette trafik bilgisi, “hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği ve ne kadar süreyle o adreste kaldığı” bilgilerini içeriyor. Sitenin içeriği ise, trafik bilgisi kapsamında değerlendirilmiyor ve saklanmıyor. Şubat ayında yapılan yasal düzenlemeyle, internet kullanıcılarının trafik bilgilerinin 6 aydan 2 yıla kadar erişim sağlayıcıları tarafından saklanması zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde, TİB tarafından erişim sağlayıcıdan alınacak ve mahkemeye sunulacaktı.

İNTERNET TRAFİK BİLGİLERİ TİB’E

Dün akşamüstü yapılan değişiklikle, bu madde tamamen değiştirildi. Buna göre artık trafik bilgileri TİB’de saklanacak. Hâkim tarafından karar verilmesi halinde de ilgili mercilere verilecek. Yetkililer düzenlemenin gerekçesini, “Bir trafik bilgisi mahkeme tarafından talep edildiğinde bu bilginin temin edilip mahkemeye sunulması en az 1 aylık bir süreci kapsıyordu. Bu da birçok konuda gecikmeye neden oluyordu. Trafik bilgilerinin TİB’de tutulmaya başlanmasıyla birlikte, hâkimler bir karar verdiğinde hızlıca hareket etme imkânı olacak” sözleriyle açıkladı.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN DE ERİŞİM ENGELLEME

Yapılan bir diğer değişiklikle de, TİB Başkanı’nın talimatıyla internette resen erişim engelleme yapılacak hallere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumları da eklendi. Buna göre söz konusu nedenlerden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, internette erişimin engellenmesi TİB Başkanı’nın talimatı üzerine, TİB tarafından yapılacak. Böyle bir durumda erişim sağlayıcı engelleme kararını 4 saat içinde yerine getirecek. Engelleme kararı 24 saat içinde mahkemeye sunulacak ve hâkim 48 saat içinde kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye ile ilgili yapılan bir toplantının mart ayında internet üzerinden yayınlanmasının ardından, tape’lere erişimin engellenmesi için mahkemeye gidilmiş ancak ulusal güvenlikle ilgili bir madde bulunmadığı için, ses kayıtlarının bulunduğu Youtube Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında Türkiye’de erişime kapatılmıştı.

http://www.haberler.com/internete-mahkeme-karari-olmadan-yasak-geliyor-6463360-haberi/

Hits: 590