Hakim Nuh Hüseyin Köse: Telefonlarımız dinleniyor

~ 04.09.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Yargıçlar Sendikası'nın HSYK adayı Hâkim Nuh Hüseyin Köse, katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalar yaptı. Hükümet destekli Yargıda Birlik Platformu'nun HSYK seçim sürecinde orantısız güç uyguladığını savunan Hâkim Köse, platformun yaptığı çalışmalara nereden mali kaynak bulduğunun bilinmediğinin altını çizdi. Köse, Yargıda Birlik Platformu dışındaki hâkimlerin sosyal medyada da hedef alındığını söyledi ve telefonlarının dinlendiğini açıkladı.

12 Ekim'deki HSYK seçimleri yaklaşırken, hükümetin seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair iddialar gelmeye devam ediyor. Önceki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye mensuplarına gönderilen bir mesajda, Ankara'daki Yargıda Birlik Platformu'nun aday tanıtım toplantısı için servis kaldırılacağı yazıyordu. Adalet Bakanlığı'nın ve hükümetin seçimlerde destek verdiği Yargıda Birlik Platformu'na Başsavcılığın aleni destek vermesi kamuoyundan ve hukuk camiasından tepki toplamıştı. Seçimlerle ilgili bir açıklama da, Kanal B'nin 7 Gün adlı programında Levent Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Yargıçlar Sendikası'nın HSYK adayı Hâkim Nuh Hüseyin Köse'den geldi. Köse, Yargıda Birlik Platformu'nun genç hâkimlere ve savcılara baskı yaptığını söyledi. Ayrıca platformun yaptığı beş yıldızlı otellerde yapılan toplantılar gibi faaliyetleri için nereden kaynak bulunduğunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

“Telefonlarımız dinleniyor”

Hâkim Köse, hükümetin trol hesapları aracılığıyla kendi istediği çizgide olmayan hâkim ve savcıları hedef aldığını ifade etti. Köse, “Hü­kü­met ver­si­yo­nu trol­ler bi­zim git­ti­ği­miz ad­li­ye­le­ri öğ­re­nip, ‘Fi­lan­ca ad­li­ye­dey­di, ki­min­le top­lan­tı yap­tık­la­rı­nı bi­li­yo­ru­z.' di­ye iz­le­di­ği te­le­fon­la­rı­mı­zı din­le­di­ği gi­bi al­gı oluş­tu­ru­yor. Ma­ale­sef ba­zı ad­li­ye­ler­de­ki hâkim ve sav­cı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ba­zı­la­rı bel­li ha­vu­za bil­gi ve­ri­yor o ha­vuz­da­ki­ler aley­hi­mi­ze twe­et atı­yor­la­r.” diye konuştu.

 

AA

Hits: 839