Üniversitede bildiri dağıtmak suç değil

~ 10.08.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Üniversitede bildiri dağıtmayı bile suç sayan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e Danıştay'dan 'yürütmeyi durdurma' kararı geldi

Üniversitede bildiri dağıtmayı bile suç sayan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e Danıştay'dan 'yürütmeyi durdurma' kararı geldi

SERBAY MANSUROĞLU

Danıştay "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Eğitim Sen'den İlker Akcasoy'un başvurusunu inceleyen Danıştay, yönetmelikle ilgili ihlal oluştuğu gerekçeleriyle 1 ve 3. madde için oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, üniversitede bildiri dağıtmayı, dahi suç sayacak şekilde değiştirildi. Değişklik üzerine Eğitim Sen harekete geçti. Sendikanın uzmanı İlker Akcasoy, değişikliğin düşünce ve ifade özgürlüğüne, masumiyet karinesine, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırı olduğunu belirterek Danıştay'a yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle başvurdu. Danıştay 8. Dairesi değişikliği inceledi.


DEĞİŞİKLİK İHLAL OLUŞTURUYOR

Danıştay Sekizinci Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 ve 3. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına, 2. maddesinin yürütmesinin durdurulması isteğinin ise reddine karar verdi. Danıştay Sekizinci Dairesi örnek oluşturacak bir kararla, yönetmelik değişikliğinin, kınama cezasını gerektiren disiplin suçlarına 'bildiri dağıtmak' fiilinin eklenmesini, düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesini ise eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi olarak gördüğünü oy çokluğuyla karar altına aldı. Daire Başkanı Yüksel Öztürk ve üye Ali Karamahmut ise karşı oy kullandı.

EĞİTİM SEN: İPTAL EDİLSİN

Kararın tebliğinin ardından YÖK, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz edebilecek. Eğitim Sen ise yürütmeyi durdurmanın yeterli olmadığını savunarak yürütmenin aynı zamanda bir an önce iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

 

birgün

Hits: 848