'Zeytinliklerin imara açılması hukuksuzdur'

~ 30.07.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Greenpeace temsilcisi Av. Deniz Bayram, acele kamulaştırma kararları ile zeytinlik alanların imara ve enerji tesislerine açılmasını hukuksuz olarak nitelerken, ‘Karar Türkiye’de tarımı bitirmeye yönelik bir hamledir’ dedi

 
'Zeytinliklerin imara açılması hukuksuzdur'
MURAT BAYAR/EKONOMİ SERVİSİ -  Soma’da yapılması planlanan nükleer santral alanında çalışmalar yapan, Greenpeace temsilcisi Avukat Deniz Bayram, sadece savaş hallerinde alınan acele kamulaştırma kararı ile bölgedeki zeytinliklerin imara açılmasını hukuksuz olarak niteledi. Bayram, 2004 yılından itibaren çeşitli defalar, doğal alanların, tabiat alanı ve milli parkların yine imara açılmasında acele kamulaştırma adı altında ve kamu yararı denilerek ekolojik dengenin bozulduğuna işaret ederek, ‘Kamu yararı mı, kimin yararı?’ sorularını sordu.

Danıştay hukuksuzluğu açıkladı
Bayram, zeytinliklere bakıldığında o bölgede enerji yatırımlarını gördüklerini, yasa taslağında konunun enerji yatırımı olarak geçtiğini belirterek, “Geçmişe baktığımız zaman, 2004 sonrası yapılan pek çok mevzuat değişimi ile benzer seçimlerin ormanlar için de, milli parklar ve tabiat parkı için de alındığını, bu alanların imara açıldığını görüyoruz” dedi.

Bayram, Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, kamu yararı olduğunu, nükleer enerji alanında zeytinlikler nedeniyle bu projenin hayata geçirilemediğini itiraf ettiğini anımsatarak, termik santral projelerine bakıldığında, yine zeytinlik alan içinde olduğunu kaydetti.

Soma Kolin Termik Santralinde de zeytinlik alanı önceki gün gezdiğini anlatan Bayram, “Manisa İl Tarımı Müdürü, ‘Bölge zeytinlik alandır’ diyerek, Soma’da termik santral yapılmasına olumsuz görüş vermesine rağmen Bakanlar Kurulu acilen kamulaştırmaya giderek bölgeyi imara açtı.

Bu ancak savaşlarda alınan bir karar iken Soma için de alındığını görüyoruz” dedi.

Bayram, son zamanlarda enerji yatırımı ve kamu yararının bir arada kullanıldığını belirterek, burada, ‘Kamunun yararı mı kimin yararı?’ sorularının sorulması gerektiğini söyledi.

‘Zeytinliklerin kamulaştırılması hukuksuzdur’
Dayanağı olan kanunda, ‘Savaş, olağanüstü hal gibi durumlarda acele kamulaştırma kararı söz konusudur’ maddesine Danıştay’ın, daha önce dikkat çektiğini anlatan Bayram, hukuka aykırılık ifade edildiğine dikkat çekti.

Genel çerçeveden bakıldığında, zeytinliklerin ticari değeri bir yana ekolojik değeriyle de büyük anlam taşıdığı tespitini yapan Bayram, “Bu alanların yok edilmesi maden enerji yatırımlarının gündeme gelmesi Türkiye’de tarımın bitirilmesine yönelik bir hamledir” dedi.

‘120 milyon zeytin ağacı tehdit altında’

Zeytin Dostu Derneği Başkanı Abidin Tatlı, olayın iki boyutu olduğunu belirterek, ‘Sektör temsilcileri olarak bizim bakış açımız farklı. Greenpeace olaya farklı bakıyor. Sektörümüzün zeytin ağacına ve ürünlerine bakışı daha farklıdır’ dedi.

Tatlı, zeytin ağacının, en az 10 yılda yetiştiğini ve binlerce yıl yaşadığını, 3-4 bin yıl yaşında zeytin ağaçları nedeniyle, zeytine hayat ağacı, ölümsüz ağaç da denildiğini anlatarak şöyle konuştu: “Bu nedenle zeytin dededen kalır. Zeytinyağı meyve suyudur ve son derece yararlıdır. Bu yağın yeri başka bir yağla ikame edilemez.

Geçen yıl var yılıydı. 90 bin ton, 350 milyon dolar ihracat yapıldı. Türkiye’deki 200 milyon zeytin ağacından bu yasa ile yarısından fazlası ve yaklaşık 120 milyon adedi yok edilebilir.

2023 hedefine göre, zeytin arzını azaltmamız değil, beş kat artırmamız lazım.  Bu da 200 milyon civarındaki ağacımızı iki katına çıkarmakla mümkün. Tarım Bakanlığı’nın, 25 dönümün altındaki alanların imara açılmasını desteklemeleri talihsizdir.”
 
YURTGAZETESİ
Hits: 1060