Mahkeme Soma Yürüyüşünde Verilen Trafik Cezasını Kaldırdı

~ 22.07.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Sinop Sulh Ceza Mahkemesi, Soma'da yaşanan maden kazasını protesto gösterisi sırasında 10 kişiye kesilen trafik cezasına yapılan itirazı kabul ederek, cezayı kaldırdı.
KESK'in aldığı karar gereği tüm Türkiye'de ve Sinop'ta Soma'da yaşanan maden kazasını protesto etmek için 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen yürüyüş ve protesto gösterisinde, Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca bazı kişilere idari para cezası kesilmişti. Yaklaşık 10 kişiye kesilen para cezası için Sinop Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilmişti. Mahkeme, Anayasa’nın Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Hakkı başlıklı 34. maddesi usulüne göre yürürlüğe konmuş 90. maddesi üzerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca "toplanma özgürlüğüne" işaret ederek, idari yaptırım kararının (cezanın) kaldırılmasına karar verdi. Anayasa normları ve AİHM kararları, itiraz dilekçesi ve cevaplar birlikte değerlendirilerek verilen kararda şu noktalara yer verildi.
"Toplanma özgürlüğü, özel veya kamusal mekanda gerçekleştirilen toplantıları hareketsiz ya da yürüyüş şeklinde gerçekleşen hareketli gösterileri kapsar. Ayrıca AİHM kararlarına göre çoğulculuk, hoşgörü ve başkalarının fikirlerine ve inançlarına saygı demokratik bir toplumun en önemli karakteristik özelliklerindendir. Demokrasi çoğunluğun fikirlerinin her şartta üstü tutulması anlamına gelmez, önemli olan azınlıkta kalan fikirlerin çoğunluk fikrine karşı korunmasını sağlamaktır. İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin düzenlenen tutanağın AİHM kararlarına aykırı olarak dolaylı yoldan usulsüz bir şekilde hakka sınırlandırma getirildiği kanısına varılmıştır."

 

http://www.adanaajans.net/genel/mahkeme-soma-yuruyusunde-verilen-trafik-cezasini-kaldirdi-h21518.html

Hits: 599