Danıştay: Avukat kimliği ile sınavlara girilmez

~ 16.07.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, avukat kimliği ile sınava girilemeyeceğine karar verdi.

 

Geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu'nun bir kararı basına yansımıştı.

Ankara Barosu, 2010 tarihli "ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarla İlgili Alınan Güvenlik Tedbirleri" başlıklı duyurunun 5. maddesinde yer alan sınavalara sadece nüfus cüzdanı ve pasaport ile başvurulabileceği yönündeki düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi 2'ye karşı 3 oyla düzenlemenin iptaline karar vermişti.

Ancak, İstanbul Barosu tarafından açılan başka bir davada, Danıştay'ın üst karar organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ÖSYM'yi haklı bulmuştur.

İstanbul Barosu, 26/9/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte yer alan 3 düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması (Y.D.) için Danıştay nezdinde dava açmıştır. Y.D. istenen düzenlemeler şu şekildedir:

 1- Avukatlık Kimliğini sınavlara giriş için geçerli belgelerden saymayan maddenin iptali
 2- Sınavlarda Emniyetçe yapılan üst aramalarıyla ilgili düzenleme
 3- Parmak izi ve retina tanıma gibi önlenmeler,

Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması taleplerini reddetmiştir. İstanbul Barosu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itirazda bulunmuştur. İtiraz bu ay içerisinde sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, avukat kimliğinin sınavlara giriş için geçerli belgelerden sayılmaması yönündeki yönetmelik düzenlemesini hukuka uygun bulmuştur.

ÖSYM'nin sınav uygulamalarında esas aldığı düzenleme, duyuru değil yönetmelik olduğu için, işlemler bu yeni karara göre yürütülecektir.

Özetleyecek olursak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınavlara sadece nüfus cüzdanı ve pasaportu geçerli bele sayan düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştur.

memurlar.net

 

Hits: 699