Torba Yasa'da bir şans daha

~ 05.05.2011, Şükrü KIZILOT ~

VERGİ ve prim borcu olanlara, yargı aşamasında ihtilaflı dosyası bulunanlara, matrah artırımı yapacaklara ve stok affından yararlanacak olanlara, bir şans daha tanındı.

Torba Yasa kapsamında yapılacak başvuru ve ödeme süreleri, daha önce Hürriyet’te önerdiğimiz doğrultuda, bir ay daha uzatıldı.
VERGİ VE PRİM BORÇLARI
Faizi ile birlikte, 115 milyar lira civarında olan kesinleşmiş vergi ve prim (SSK, Bağ-Kur) borçları ve cezalarla ilgili başvuru süresi, 31 Mayıs 2011 Salı günü akşamına kadar uzatıldı.
Torba Yasa’dan yararlanmak suretiyle 31 Mayıs 2011’e kadar başvurmak kaydıyla vergi ve prim borçlarını ödeyecek olanlara; faizde ve cezada indirim yapılmak suretiyle, 36 ayı bulabilen bir vade tanınacak.
Bu bağlamda, ilk taksit ödeme süresi de 30 Haziran 2011 Perşembe akşamına uzatıldı.
İHTİLAFLI VERGİ VE CEZALAR
Yargı aşamasında bulunan ihtilaflı vergi ve cezalara sağlanan indirimli ödeme ile 36 ayı bulabilen vade uygulamasından yararlanmak isteyenlere 2 Mayıs 2011 tarihine kadar tanınan başvuru süresi; 31 Mayıs 2011, ödeme süresi de 30 Haziran 2011 akşamına kadar uzatıldı.
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
2006-2009 yılları ile ilgili vergi incelemesinden kurtulmak isteyenlere “matrah artırımı” yapmaları için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs 2011, ilk taksit ödeme süresi de 30 Haziran 2011 Perşembe günü akşamına kadar uzatıldı.
Matrah artırımı konusu; gayrimenkul satış kazancı, hisse ya da hisse senedi satış kazancı, kâr payı veya temettü geliri ya da kira geliri elde ettiği halde vergi mükellefiyeti bulunmayanları, yurt dışında geliri ve parası olanları da yakından ilgilendiriyor. Başvuru süresi bunlar için de 31 Mayıs 2011 akşamına kadar uzatıldı. STOK AFFI
· İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması,
· Kurumlar vergisi mükelleflerinin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacaklarının düzeltilmesi için 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren başvuru ve ödeme süresi, 30 Haziran 2011 Perşembe gününe kadar (bu süre dahil) uzadı.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallara ilişkin kayıtların, fiili duruma uygun hale getirilmesi için düzenlenecek faturanın düzenlenme tarihi de 30 Haziran’a kadar uzatıldı.
İNCELEME SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER
Torba Yasa’nın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir işlemleri sonucu tarh edilen ve 2 Mayıs 2011 tarihine kadar tebliğ edilen vergiler için ilk başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 güne çıkartıldı.
2 Mayıs 2011’den itibaren tebliğ edilenlerde ise bu süre 30 gün olarak uygulanacak.
PİŞMANLIKLA BEYAN
Torba Yasa’nın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere beyan edilecek vergiler için verilecek beyannamelerin verilme süresi 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar, ilk taksit ödeme süresi de 30 Haziran 2011 Perşembe akşamına kadar uzatıldı.
Torba Yasa benzeri bir yasa, bundan böyle en az üç-beş yıl belki de hiç çıkmayacağı için bu fırsatı iyi değerlendirmekte yarar var...

 

(Hürriyet 05.05.2011)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 2229