AKP, memurların görevden alınmalarında mahkemeye başvurma haklarını da gasp etti.

~ 15.06.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Memura dönüş yolu kapanıyor

AKP, memurların görevden alınmalarında mahkemeye başvurma haklarını da gasp etti.

AKP, “taşeron tasarısının” Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında “alelacele” çok sayıda değişiklik önergesi verdi. Skandal olarak nitelendirilebilecek önergelerle, yargı kararları devre dışı bırakıldı. Özelleştirmelerle ilgili yargıdan çıkan kararlar yok sayıldı. Yargı, kamu görevlisinin atamasını usulsüz bularak iptal etse bile bu kararın 2 yıl uygulanmamasının önü açıldı. Dahası kamu görevlisi davayı kazansa bile eski görevine değil başka bir yere atanacak. Yani görevden alınanlar davaları kazansalar bile eski görevlerine dönemeyecek. Yargı kararlarını uygulamayan idareciler hakkında ise ceza soruşturması açılmayacak.

Plan ve Bütçe Alt Komisyonu “taşeron tasarısı” üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Tasarının son gün görüşmelerinde hükümet, çok sayıda önerge verdi. Önergeler AKP’lilerin oyları ile kabul edildi. Bu önergelerden birisi atamalarla ilgiliydi. Önergeyle kamu görevlileri hakkında atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğinin 2 yıl içerisinde yerine getirilmesi öngörüldü. Bir başka ifadeyle usulsüz atamalarda Danıştay ve mahkemelerden çıkan iptal kararları 2 yıl boyunca uygulanmayabilecek. Yine önergeye göre, mahkemeden iptal kararı çıksa bile kamu görevlisi eski görevine değil başka bir kadroya atanacak. Eski göreve dönüş yolu kapanacak. Önergede, bu tür idari tasarrufların telefasi güç veya imkânsız zararlar doğurmayacağı da savunuldu. Önergenin devamında ise bir skandala daha imza atıldı. İptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması da yapılmayacağı belirtildi. Yani usulsüz atamalara ilişkin mahkemelerden çıkan iptal kararlarının gereğini yerine getirmeyen idareci hakkında ceza soruşturması yapılmayacak. Son dönemde başta emniyet olmak üzere birçok kurumda, bakanlıkta çok sayıda kişi görevden alınmıştı. Bu kişiler yargı yoluna başvurmuşlardı. Bu madde ile davaları kazansalar bile 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmayacak. Ayrıca artık eski görevlerine de dönemeyecekler.

Komisyonda, öneri üzerinde sert tartışmalar yaşandı. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, “Yargı kararlarını uygulamamanın yasasını yapıyorlar” dedi. Daha önce Terörle Mücadele Yasası’nda buna benzer bir düzenleme yapıldığını, Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mayıs’ta konuyu esastan görüşmeye karar verdiğini belirten Çetin,“Apar topar Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararı boşa çıkartmak istiyorlar” diye konuştu.

‘Madenciye verdiklerini geri aldılar’

Tasarıda, “Yeraltı işlerinde çalışan işçiler için çalışma süresi haftada en çok 36 saat olup günlük çalışma süresi 6 saatten fazla olamaz” hükmü yer alıyordu. AKP gece verdiği önerge ile, haftalık 36, günlük 6 saat olan çalışma süresini, “yeraltında çalışılan süre” ile sınırlandırdı. Yani madencilerin ocak dışındaki çalışma sürelerinde bu sınır uygulanmayacak. Madenciler ocak dışında çalıştırılabilecek. CHP milletvekili İzzet Çetin, “Madenciye verilen hakkı geri aldılar. Esnettiler” dedi.

Yargı yok sayıldı!

AKP’nin verdiği ve kabul edilen başka bir önergeye göre de özelleştirmelerde verilen yargı kararları devre dışı bırakıldı. Buna göre, devir-teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmelerde yargıdan çıkan iptal kararları uygulanmayacak. Devlet özelleştirilen bu kuruluşları geri almak için herhangi bir işlem yapmayacak. Hükümet daha önce Seydişehir Eti Alüminyum, Kuşadası ve Çeşme Limanları, SEKA Balıkesir İşletmesi ile TÜPRAŞ’ın hisse satışında verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamamak için düzenleme yapmıştı. Ancak bu düzenlemeler hep yargıdan döndü. Hükümet bu madde ile yargı kararlarını aşacak. CHP Ankara Milletvekili Çetin, kamu mallarının yargı kararlarına karşın “peşkeş” çekileceğini vurguladı.

‘Adrese teslim düzenleme’

AKP’nin verdiği başka bir önerge de komisyonda sert tartışmalara neden oldu. Önergede, 22 Eylül 2012 tarihinden önce ihalesi yapılan, yaklaşık maliyetinin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu yapım işlerinde kullanılan akaryakıta ilişkin fiyat farkı hesaplamasında başka bir endeksin kullanılabilmesine olanak sağlandı. Özel tüketim vergisinde gerçekleşen değişiklik nedeniyle fiyat farkı hesaplanabilmesine dair usullerin tespitinde de hükümete yetki verildi. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, bu düzenlemenin 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sürecinde isimleri gündeme gelen firmalara yönelik “adrese teslim bir düzenleme” olduğunu vurguladı. Çetin, “Şahsa özel bir düzenleme. Birisini kastediyorlar. Müteahhitlere kaynak aktarıyorlar” dedi.

AKP iş kolu barajına ilişkin de önerge verdi. Önergeyle yüzde 3 işkolu barajı, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) üye işçi sendikaları için yüzde 1’e indirildi. AKP’nin başka bir önergesiyle de Milli Eğitim Bakanlığı’na 35 bini öğretmen, bini diğer hizmet sınıflarına ait toplam 40 bin kadro ihdas edildi.

 

cumhuryet

Hits: 667