Avukat Kimliğinin Resmi Belge Olarak Tanınması İçin Kanun Teklifi Verildi!

~ 30.05.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

29 Mayıs 2014 günü Ankara Milletvekili Levent GÖK; ” 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılarak Avukat Kimliğinin Tüm Resmi ve Özel Kuruluşlar Tarafından Kabul Edilecek Resmi Kimlik Hükmüne Getirilmesi İçin” TBMM’ne aşağıdaki gerekçeleri sunmak suretiyle Kanun Teklifini sunmuştur.

“5901 sayılı Türk Vatandaşlığının ispatı maddesinde Türk vatandaşlığının ispatında Nüfus Kayıtları, Nüfus Cüzdanları, Pasaport ve Pasaport yerine geçen belgeler sayılmakta ve Türk vatandaşlığının ispatı herhangi bir şekle tabi değildir, denilmektedir.

Aşağıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüte düşüldüğü takdirde bu husu Bakanlıktan sorulur diye devam etmektedir.

Bu belgeler arasında Avukat Kimlikleri ayrı bir başlık halinde ele alınmamıştır. Avukatlık mesleğinin saygınlığıyla doğru orantılı olarak Yasa Teklifi ile Avukat Kimliklerinin de Türk Vatandaşlığını ispatta, tıpkı nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları ve pasaport gibi geçerli olması düzenlenmiştir” gerekçesini sunmak suretiyle aşağıdaki yazılı Kanun Teklifinde bulunmuştur;

” 1136 sayılı Avukatlık Kanunun Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin başlıklı 9. Maddesinde 4′ncü fıkrada, “Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir” ibaresi çıkarılarak yerine ” Avukat kimlikleri, resmi kimlik hükmünde olup 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 36′ncı maddesinde belirtilen belgelerden sayılır”  ibaresi konmuştur.


http://www.memurahval.com/tbmm/avukat-kimliginin-resmi-belge-olarak-taninmasi-icin-kanun-teklifi-verildi-520.html

Hits: 806