TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği"nde değişiklik

~ 30.05.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 14. maddesinin birinci fıkrasında (d) bendinden sonra gelmek üzere yeni bir bent eklendi. Eklenen bentte “Avukat ve avukat stajyerlerinin mesleki gelişmelerine katkı sağlayıcı eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm giderleri” ifadeleri yer aldı.YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA

FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “e) Avukat ve avukat stajyerlerinin mesleki gelişmelerine katkı sağlayıcı eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm giderleri,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2011

28141

Hits: 636