Katliamın sorumlusu hükümettir!

~ 15.05.2014, Merdan YANARDAĞ ~

Lafı dolandırmaya, ince analiz denemelerine ve artık bir ikiyüzlülük aracı, utanmazlık üslubu haline gelen diplomatik dile gerek yok. Soma’da yaşanan katliamın sorumlusu, insan odaklı değil, kâr ve rant odaklı bu piyasa düzenini kuranlar, geliştirenler ve her geçen yıl daha vahşi hale getirenlerdir.

Soma’da yaşamlarını yitiren emekçilerin katilleri sosyal devleti yıkanlardır. Katiller, çalışanların sosyal güvencelerini yok edenler ve özelleştirmecilerdir. Katliamın sorumluları, piyasa tanrısına tapanlar ve bu yağma düzenini kuranlardır.

Katiller, düzenli, sosyal haklarla korunan ve sendikalı bir iş yaşamı yerine, esnek çalışma düzenini kurarak modern köleliği bu topluma ve insanlığa dayatanlardır.

Katiller, kendi ülkesinin yurtseverlerini hapislere atarken, ülkesini küresel sermayeye peşkeş çeken işbirlikçilerdir.

Katiller, İslam dinini bir ideoloji ve iktidarı ele geçirmek için siyaset haline getirerek, dinin arkasına saklanıp küresel sermayenin, vahşi yandaş kapitalistlerin dizginsiz bir sömürü düzeni kurmasını sağlayanlardır.

AKP, Cumhuriyet tarihinin dizginlerinden boşalmış bir hoyratlık ve vahşilikle en insafsız yağma düzenini kuran iktidardır. AKP Hükümeti, Cumhuriyet tarihinin en özelleştirmeci ve gözü kara piyasacı iktidarıdır.

AKP Hükümeti, sadece kendi yöneticilerini zenginleştirmedi, kuralsız bir yağma ve yolsuzluk düzeni kurarak, iktidarını ve geleceğini güvence altına alacak dinci bir sermaye sınıfı yaratmaya yöneldi. İşte bu amaçla, ülkenin kaynakları ve madenleri de yandaşlara peşkeş çekildi. Sermaye birikimini hızlandırmak için çalışanların hakları gasp edildi. Maliyetleri arttırıyor, diğer bir anlatımla kârı azaltıyor diye işçi güvenliği ve işçi sağlığına yönelik yatırımlar yapılmadı. Bu konulardaki yasal zorunluluklar AKP Hükümeti'nin kararları ve milletvekillerinin oylarıyla ortadan kaldırıldı.

12 Eylül 1980 darbesinin bir ürünü ve devamı olan AKP Hükümeti, Cumhuriyet tarihinde işçilerin sosyal haklarını en çok tırpanlayan iktidar oldu.

Ve ne yazık ki, dini inançları istismar edilen, akılları ve bilinçleri kuşatılarak inançlarıyla oy vermeleri sağlanan yurttaşların bir bölümü kendi cellatlarına oy verir hale getirildi. AKP iktidarı bu nedenle laikliğe saldırdı, insanları Allah’la aldattı, dini bir sermaye ve sömürü aracı olarak kullandı.

Soma katliamındaki AKP sorumluluğu o kadar açık ki, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları tam 6 ay önce Ekim 2013’te Meclis’e Soma’da madenlerde meydana gelen ve emekçilerin ölümlerine yol açan kazalarla ilgili bir araştırma önergesi veriyorlar ve önlem alınmasını istiyorlar. Bu araştırma önergesi 15 gün önce (evet sadece 15 gün önce) 29 Nisan 2014 tarihinde AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Bu bir belgedir, somuttur. AKP’nin özelleştirmeci, vahşi piyasacı ve halk/emekçi düşmanı yüzü hiçbir zaman gizlenemeyecek şekilde verilen bu ret oylarıyla ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle; hem bu halkı hem de halkın inançlarını siyasal İslamcı AKP’den kurtarmak, gözü dönmüş dinci ve muhafazakâr sömürücü güruhunu ülkenin sırtından atmak bir insanlık görevidir.

Hükümet, kendi sorumluluğunu yine dinin arkasına saklanarak örtmeye çalışıyor. İstifa etmek yerine, üç günlük yas ilan ediyor. Cuma hutbesinin Soma’da ölenlere ayrılacağı belirtiliyor.

Oysa yapılması gereken yas ilan etmek değil, istifa etmektir.

AKP Hükümeti derhal istifa etmeli ve hesap vermelidir.

İki elimiz AKP’nin yakasındadır.

Merdan YANARDAĞ | Tüm Yazıları
Hits: 944