Anayasa Mahkemesinden ihlal kararları

~ 10.05.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

ANKARA (AA) – Anayasa Mahkemesi, sigortalılıkta geçen ve kuruma bildirilmeyen çalışma sürelerinin tespiti için açtığı dava 8 yılda tamamlanan kişinin yaptığı başvuruya ilişkin, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1999-2004 tarihlerinde kesintisiz çalıştığı halde çalışmalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediğini ileri süren kişi, bu dönemdeki alacakları için 2005′te İzmir 4. İş Mahkemesine alacak, sigortalılık çalışmalarının tespitine yönelik de İzmir 3. İş Mahkemesine tespit davası açtı.

Tespit davasının son duruşmasında, davacının davalı işverenler nezdinde SSK İzmir Sigorta İl Müdürlüğünde tescil edilmemiş şekilde 1999-2004 tarihlerinde hizmet akdine dayalı asgari ücretle 2 bin 93 gün çalıştığı ve bu çalışmasının kuruma bildirilmediğinin tespitine karar verildi. Davalı kurum tarafından 2012′de temyiz edilen karar, Yargıtay 10. Hukuk Dairesince 17 Ocak 2013′te onandı. Bu karar, başvurucuya 8 Nisan 2013′te tebliğ edildi.

Bunun üzerine yargılamanın uzun sürdüğü gerekçesiyle yapılan başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, başvurucunun, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 

Yüksek Mahkeme, başvurucuya 5 bin 850 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Adil yargılanma hakkının ihlali

Bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalışan şikayetçi, işe iadesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada, davanın reddi yönünde verilen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmeden kararın Yargıtay tarafından onanması nedeniyle konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Başvurucunun gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiasını kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Hits: 724